Algemene studie-informatie

De UvA biedt een scala aan programma's die de student niet alleen in staat stellen zich te verdiepen in het onderwerp van zijn keuze, maar die ook de mogelijkheid bieden tot een multidisciplinaire aanpak.


Zeven faculteiten

Onderwijs en onderzoek aan de UvA worden aangeboden via zeven faculteiten. De bachelor- en masteropleidingen worden verzorgd door hogescholen en universiteiten binnen de faculteiten.

  • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  • Faculteit der Geesteswetenschappen
  • Faculteit Economie en Bedrijfskunde
  • Faculteit der WetenschappenFaculteit der Geneeskunde
  • Faculteit der Tandheelkunde (ACTA)

De UvA werkt actief samen met collega-instellingen om studenten toegang te geven tot de beste academici in hun vakgebied.

Opleidingsaanbod van University van Amsterdam