Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
25/04/2022
Status:
Open
Reageer voor:
25/04/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

De opgave van het programma Meldkamer, Crisiscommunicatie en Alerteren is drieledig:

  • Het programma is toe aan een volgende stap in haar ontwikkeling en vraagt om een integrale aanpak, om meer samenhang tussen dossiers te creëren en de samenwerking te verbeteren. Het gaat hierbij zowel om samenwerken binnen het programma en het DG, als met de politie, veiligheidsregio’s, brandweer, ambulancediensten, toezichthouders en andere partners.
  • Een aangepaste visie en strategie op het meldkamerdomein en op alerteren vereisen de nodige stuurmanskunst en inhoudelijke betrokkenheid. Het is belangrijk om de ontwikkeling van strategie en visie op het domein en van de koers en positie van het DG enerzijds te combineren met de realisatie van complexe beleids- en uitvoeringstrajecten.
  • MCA stelt de stelselverantwoordelijkheid centraal en streeft er naar uitvoerende taken zoveel mogelijk bij uitvoerende organisaties te beleggen en waar nodig regisserend op te treden. Het is belangrijk voldoende zicht te houden op de taakuitvoering. De regierol op het realiseren van beleidsdoelen zoals versterken van continuïteit van dienstverlening, informatiebeveiliging, innovatie en slagkracht kan nog worden versterkt.

Functie-eisen

Je bent een daadkrachtige, enthousiasmerende en verbindende leidinggevende, die in staat is zowel binnen het programma als daarbuiten dossiers te verbinden en betrokken partijen en medewerkers te stimuleren tot samenwerking. Je geeft het team richting vanuit een heldere visie op het meldkamerdomein en je stimuleert medewerkers ook zelf een inhoudelijke visie te vormen en bij te dragen aan de gezamenlijke maatschappelijke opgave. Daarbij ben je inhoudelijk sparringpartner en daag je medewerkers uit vraagstukken op een integrale en innovatieve wijze te benaderen om tot verbeteringen te komen. Als leidinggevende balanceer je continu tussen het geven van richting en maken van heldere keuzes enerzijds en het stimuleren van eigenaarschap en initiatief van medewerkers anderzijds.


Je ontwikkelt en coacht je medewerkers, stimuleert openheid en het geven van feedback en je besteedt aandacht aan de ontwikkeling van medewerkers. Je bent in staat jezelf kwetsbaar op te stellen en je zorgt voor een veilige werkomgeving. Tegelijkertijd sta je stevig in je schoenen en ben je, als dat nodig is, ook in staat om minder populaire beslissingen te nemen. In het MT lever je een actieve bijdrage aan DG brede opgaven.


Je bent een netwerker en hebt er plezier in om in een complex krachtenveld met tegengestelde belangen samenwerkingsverbanden te smeden. Je bent in staat draagvlak te creëren voor beleid en wet- en regelgeving en regisserend op te treden ten aanzien van de uitvoering ervan. Je bent politiek-bestuurlijk sensitief, houdt rekening met tegengestelde belangen en toont tegelijkertijd leiderschap door achter je eigen koers te staan. Daarbij toon je je standvastig en autonoom. Je bent inhoudelijk betrokken en in grote lijnen op de hoogte, zodat je in gesprek verschillende partijen kan meenemen.


Dit vraagt van jou in ieder geval:
- Academisch werk- en denkniveau, visionair en richtinggevend;
- Ruime leidinggevende ervaring en in staat integraliteit en samenwerking te stimuleren;
- Sterke netwerkvaardigheden en breed beïnvloedingsrepertoire;
- Ervaring met beleidsprocessen, bij voorkeur op een bestuursdepartement;
- Snel dossiers eigen kunnen maken en de beleid-strategische vraagstukken herkennen;
- Ervaring met veranderprocessen en in staat snel te schakelen bij een veranderende omgeving;
- Affiniteit met ICT, techniek en sturingsvraagstukken.

 

Arbeids­voorwaarden

  • Salaris­niveauschaal 15
  • Maand­salarisMin €5.595 – Max. €7.891 (bruto)
  • Dienst­verbandArbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • Maximaal aantal uren per week36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Bijzonderheden

Wat bieden we?
Een spilfunctie in een dynamische omgeving waarin de kwaliteit van dienstverlening in de ondersteuning van het primair proces het verschil maakt. De kans om in een collegiaal team opgavegericht te werken voorbij de grenzen van je eigen dienstonderdeel.

 

Een meer dan uitdagende functie om samen met ons te werken aan de veiligheid van Nederland.
Een salaris tussen de € 5.595,- en € 7.891,- bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.


De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

Vast Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

 

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV


Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

 

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

 

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:
• onze Visie op publiek leiderschap;
• de criteria voor de Algemene Bestuursdienst;
• het profiel van een ABD'er.


Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

 

Solliciteren
Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag in PDF per e-mail.
Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 204-22 naar e-mail: wervingenselectieABD-JenV@minjenv.nl