Zoekwoorden:
Law, Policy Advise, public affairs
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
The Hague
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
28/09/2019
Status:
Open
Reageer voor:
11/10/2019
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Anoniem solliciteren bij gemeente Den Haag
Deze vacature maakt deel uit van de procedure anoniem solliciteren. Wanneer jij je sollicitatie instuurt, maken wij je naam, geboorteland en je geboortedatum anoniem. We vinden bij de gemeente Den Haag namelijk dat kenmerken als afkomst en leeftijd geen rol spelen in je kans om te worden uitgenodigd voor een gesprek. We kijken naar het talent dat je al ontwikkeld hebt en dat je nog hoopt te ontwikkelen.
 
Hoe verloopt de sollicitatieprocedure bij anoniem solliciteren?
Als je solliciteert voor een functie in de schalen 10 t/m 14, dan vul je je motivatie en relevante werkervaring en opleiding voor deze functie in. Wij halen de elementen die kunnen herleiden tot je afkomst (denk aan geboorteland) en leeftijd (geboortedatum) in de sollicitatie eruit. Dit gebeurt op een zorgvuldige manier zonder dat het leidt tot grote gaten in je motivatie en opgegeven werkervaring. Wanneer je op basis van je motivatie en relevante werkervaring en opleiding wordt geselecteerd voor een gesprek, geven we je volledige CV vrij aan de selectiecommissie.Onderzoek anoniem solliciteren
De effecten van het anoniem solliciteren laten we monitoren door een externe wetenschappelijke onderzoeksinstelling zonder commerciële doeleinden. Met de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die uit het onderzoek naar voren komen, kijken we hoe anoniem solliciteren leidt tot gelijkere kansen. Ook het invullen van een enquête kan onderdeel zijn van het onderzoek. De gegevens worden verder niet gedeeld.
 
Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw gegevens voor de monitoring van anoniem solliciteren, dan kun je dat onderaan het sollicitatieformulier aangeven.

 

“Iedere burger verdient een veilig thuis”. Vanuit dit motto werk je als beleidsadviseur Veilig Thuis Haaglanden aan de kwaliteit en professionaliteit van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Je richt je hierbij op de professionals en burgers (-0 tot 100+) in de regio Haaglanden.

 

Wat ga je doen?

Als beleidsadviseur ondersteun je het managementteam om Veilig Thuis Haaglanden optimaal neer te zetten in de hele keten. Jij ziet de rode draad door alle casuïstiek en werkt aan de koers
van Veilig Thuis Haaglanden.  Je signaleert, coördineert en werkt verbetermogelijkheden uit (bijvoorbeeld op basis van pilots). Je  versterkt en borgt  de expertisefunctie van Veilig Thuis Haaglanden. Je zorgt voor de voorbereiding van overleggen met ketenpartners, wethouders en ambtenaren neemt hier deel aan. Daarnaast zorg je ook voor de voorbereiding van werkbezoeken en evenementen. Je adviseert over en het vertalen van ontwikkelingen in het landelijk beleid of landelijk netwerk. Je bent verantwoordelijk voor het maken van sturingsinformatie, zoals jaarplannen en kwartaalrapportages. Een mooie opgave voor jou als beleidsadviseur is dat je ook verbinding weet te leggen met andere ketenpartners in de negen gemeenten en met de ambtenaren die het beleid ondersteunen. Je bent oor en oog binnen en buiten de organisatie, om ideeën op te doen, daarover te adviseren en deze ideeën verder te brengen. Je werkt vanuit de principes van Signs of Safety, controleerbare veiligheid met inzet van eigen netwerk en het professionele netwerk waar nodig.

 

Dit alles doe je in nauwe en actieve samenwerking met ketenpartners, professionals en hulpinstanties. Je doorbreekt bestaande patronen die onveilige situaties creëren. Samen werk je aan het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld, het stoppen ervan en daarmee erger te voorkomen.

Zo bied je perspectief op een veilige leefsituatie en een toekomst met kansen voor ontwikkeling van mensen in de regio Haaglanden.

 

Wat vragen wij?
Je hebt een hbo of universitair werk- en denkniveau. Je bent inhoudelijk deskundig op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Je kent het werkveld en de (wettelijke) taken van Veilig Thuis en de gemeentelijke verantwoordelijkheden. Je kunt functioneren in een spanningsveld van tegengestelde belangen en hebt gevoel voor het werken en presteren in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je hebt oog voor de inhoudelijke en financiële aspecten binnen je werkveld en weet beide aspecten goed te verbinden.

 

Omdat er veel partijen betrokken zijn bij de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling, breng je een goed vermogen tot samenwerking mee. Omdat je constant zult schakelen en prioriteren beschik je over een flexibele, maar oplossingsgerichte instelling. Je bent in staat om gevraagd- en soms ongevraagd- je mening en advies te delen.


Competenties

Stressbestendigheid, Analytisch vermogen, Mondelinge communicatie, Schriftelijke communicatie, Initiatief, Kwaliteitsgerichtheid

 

Wat bieden wij?

 • een minimum salaris van €2.795,- en maximum salaris van €4.225,- (schaal 10) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek;

 • minimaal een 32-urige werkweek en maximaal een 36-urige werkweek, met ruimte om compensatieverlof op te bouwen;

 • een vaste aanstelling; je krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling op proef van 12 maanden aangeboden, tenzij je bij de gemeente Den Haag in vaste dienst bent aangesteld of in verband met de ketenbepaling. Bij goed functioneren is er een mogelijkheid op verlenging of vast dienstverband.

   

  Ook kun je rekenen op een uitstekend arbeidsvoorwaarden pakket

 • zoals opname in het ABP-pensioenfonds;

 • een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;

 • individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% bovenop jouw salaris wat je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld: extra verlof, salaris of lidmaatschap van onze sportschool.


Wie zijn wij?
Onder bestuurlijke aansturing van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden vormt de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis Haaglanden het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, voor zowel professionals als alle betrokken burgers (van -0 tot 100+) binnen de regio Haaglanden. Uitgangspunt daarbij is dat opgroeien en leven vanuit een veilig thuis ruimte geeft aan burgers om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving en keuzes te kunnen maken die bij hen passen.

 
De uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis Haaglanden is onderdeel van de dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn (OCW) van de gemeente Den Haag.
 

De veiligheidsregio Haaglanden omvat de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over de functie of de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Serge Urling, directeit Veilig Thuis Haaglanden op telefoonnummer 06-52486106.

 

Extra informatie

 • een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure;

 • afhankelijk van je opleiding en werkervaring kun je in de aanloopschaal geplaatst worden;

 • het opvragen van referenties kan een onderdeel zijn van de procedure;

 • het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan deel uitmaken van de procedure;

 • wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die binnen komen via het platform www.werkenvoordenhaag.nl:

 • meer over onze arbeidsvoorwaarden vind je op www.werkenvoordenhaag.nl/arbeidsvoorwaarden