Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
16/12/2021
Status:
Open
Reageer voor:
29/12/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Fucntieomschrijving

Criminaliteit bestrijden. Of beter nog: voorkomen. Daar werk je aan als beleidsmedewerker bij de afdeling Criminaliteit en Veiligheid in Den Haag. Hierbij richt je je op de aanpak van commune criminaliteit, met een focus op het beleid ten aanzien van de bestrijding van seksuele misdrijven en kinderpornografie. Reken dus maar op een baan met een groot maatschappelijk belang! Jij werkt op een dynamische plek, midden in de actualiteit, en in het hart van justitie en veiligheid.

 

Je werkt aan het beleid ten aanzien van opsporing en vervolging in het algemeen, maar ook aan het voorkomen en bestrijden van specifieke vormen van criminaliteit, zoals cybercriminaliteit en zedendelicten. Het gaat daarbij om systeemgerichte preventie, die is gericht op gelegenheidsbeperking, de bestrijding van criminogene structuren en om het opsporings- en vervolgingsbeleid. Andere belangrijke dossiers zijn technologie en opsporing (DNA), discriminatie, kindersekstoerisme en vuurwapenbeleid.

 

Maar jouw focus ligt op de aanpak van commune criminaliteit, en de bestrijding van seksuele misdrijven en kinderpornografie in het bijzonder. Daarnaast ga je ook aan de slag op een van de andere beleidsterreinen die binnen de directie vallen. Denk aan de preventie en aanpak van discriminatie, geweld tegen publieke gezagsdragers, online content en wapenbezit.

 

De afdeling kent een grote diversiteit aan actuele onderwerpen, die afhankelijk van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen sterk kunnen pieken, in omvang en prioriteit. Je krijgt de kans om op belangrijke actuele onderwerpen een bijdrage te leveren aan de rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding. Dit doe je niet alleen met je team, maar samen met onze partners in de strafrechtsketen, zoals het OM, de politie, het Nederlands Forensisch Instituut en andere partners binnen en buiten Justitie en Veiligheid. Vele dossiers hebben een internationale component.

 

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau.
 • Je hebt ervaring met het adviseren van de ambtelijke en politieke leiding over beleidsvraagstukken op het terrein van criminaliteitsbestrijding.
 • Je hebt ervaring in het ondersteunen van de (politieke) leiding in het parlementaire proces.
 • Je hebt kennis van vraagstukken en wet- en regelgeving met betrekking tot de bestrijding van (commune) criminaliteit en zedenwetgeving is belangrijk en bij voorkeur ook van het netwerk.
 • Je hebt oog voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en zoekt actief de samenwerking, zowel binnen als buiten Justitie en Veiligheid.
 • Je hebt oog voor de diverse belangen en de brede maatschappelijke opgave.
 • Je kunt goed samenwerken en legt de verbinding met de keten- en maatschappelijke partners binnen beleid en uitvoering.
 • Je stelt je flexibel op, kunt goed omgaan met de werkdruk en schakelt makkelijk tussen verschillende dossiers.
 • Je weet mensen te overtuigen en te motiveren, kunt goed netwerken en denkt creatief.

 

 

Arbeids­voorwaarden

Salaris­niveauschaal: 11 
Maand­salaris: Min €3.344 – Max. €5.139 (bruto)
Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Minimaal aantal uren per week: 36
Maximaal aantal uren per week: 36

 

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Bijzonderheden

 • De functie valt onder de functiegroep beleidsmedewerker, schaalniveau 11.
 • Het gaat om een vaste aanstelling.
 • Een gesprek met de selectieadviescommissie en een benoemingsadviescommissie maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Iedereen is anders, en juist de verschillen in mensen helpen ons om een nog betere directie te zijn. Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent.
 • Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Cindy Beisser, afdelingshoofd Criminaliteit en Veiligheid, via c.beisser@minjenvj.nl of 06 - 18 30 71 91. Of neem contact op met Luuk Esser, clustercoördinator, via l.b.esser@minjenv.nl of 06 – 31 10 86 76.
 • Je kunt tot en met 28 december reageren. Dit doe je door een cv en motivatiebrief te richten aan Cindy Beisser.

 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) is bevindt zich in het hart van justitie. DRC bevordert rechtshandhaving en dringt criminaliteit terug. Dat doen we door beleid te maken voor eigentijdse preventie, handhaving, opsporing en vervolging. Ons beleid past binnen de kaders van de rechtsstaat en draagt waar nodig ook bij aan de verdere vorming hiervan. Binnen deze kaders stellen wij het opsporings- en vervolgingsapparaat zo goed mogelijk in staat om zijn taak uit te oefenen.

 

De kernopgaven voor DRC zijn op dit moment onder andere de aanpak van mensenhandel, verkeersveiligheid, cybercrime, discriminatie, milieucriminaliteit, zeden (waaronder de aanpak van kinderporno) en fraude. Belangrijke ontwikkelingen zoals digitalisering en internationalisering van de samenleving hebben effect op onze beleidsdossiers. Vraagstukken hierbij zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe gaan we om met internationaal en vanuit het buitenland opererende criminele organisaties in Nederland?
 • Hoe handhaaf je het recht in het digitale domein?
 • Hoe zorg je voor een goede opvang van slachtoffers mensenhandel en tegelijk voor een effectieve inzet van het strafrecht?
 • Wat zijn de criminogene effecten van het toekomstige klimaatbeleid?

 

Wij werken opgavegericht en juist dat maakt ons werk zo boeiend. Want in de komende jaren kunnen en zullen er nieuwe opgaven komen. DRC functioneert in een complex politiek-bestuurlijk speelveld met politiek gevoelige thema’s. De dossiers waar wij aan werken, worden regelmatig besproken in de media. Bovendien werken we samen met veel partners, zoals het Openbaar Ministerie, de politie, bijzondere opsporingsdiensten, gemeenten, maatschappelijke organisaties, de wetenschap en de private sector.

 

We werken vanwege de inhoudelijke raakvlakken ook nauw samen met het programmadirectoraat-generaal Ondermijnende Criminaliteit (DGO), dat de beleidsactiviteiten rondom ondermijning tijdelijk aanstuurt. Een deel van onze medewerkers werkt op dit moment opgavegericht voor DGO. Daarnaast leveren wij kennis en kunde aan DGO.    

Bij DRC werken bevlogen en inhoudelijk deskundige professionals. De werksfeer is informeel en collegiaal. De directie bestaat momenteel uit drie afdelingen: Criminaliteit en Veiligheid, Georganiseerde Criminaliteit en Fraude en Ordening. We denken op dit moment na over een andere clusterindeling, organisatievorm en werkwijze. De bedoeling is dat dit in de loop van 2022 tot stand komt.

 

Afdeling Criminaliteit en Veiligheid
Jij komt te werken bij de afdeling Criminaliteit en Veiligheid. Binnen deze afdeling werken we aan opsporing en vervolging in het algemeen, maar ook aan het voorkomen en bestrijden van specifieke vormen van criminaliteit, zoals cybercriminaliteit en zedendelicten. Het gaat daarbij om systeemgerichte preventie, die is gericht op gelegenheidsbeperking, om aanpak van criminogene structuren en om het opsporings- en vervolgingsbeleid. Andere belangrijke dossiers zijn technologie en opsporing (DNA), discriminatie, kindersekstoerisme en vuurwapenbeleid.