Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
09/10/2023
Status:
Open
Reageer voor:
16/10/2023
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Functie­omschrijving

De afgelopen jaren zie je steeds vaker in de krant verschijnen: de politie leest opnieuw mee met criminelen. Door innovatief politiewerk wist de politie zichzelf meerdere keren toegang te verschaffen tot grote hoeveelheden data van bijvoorbeeld een cryptocommunicatiedienst. Door middel van onder andere kunstmatige intelligentie (AI) en andere algoritmes kan de politie vervolgens patronen in data analyseren en grote hoeveelheden data in korte tijd structureren om vervolgens verder te gebruiken. Op die manier zijn technologieën zoals AI in de afgelopen jaren onmisbaar geworden voor de politie. Tegelijk brengt dit ook vraagstukken met zich: want binnen welke kaders mag dit allemaal? En hoe kunnen we dit uitleggen aan de maatschappij? Zijn er ook toepassingen die ethisch niet verantwoord zijn?

 

Met deze vragen zul jij je bezig gaan houden als beleidsmedewerker AI en nieuwe technologie bij politie. Belangrijk onderdeel van jouw takenpakket is de AI Verordening die AI moet gaan reguleren vanuit de EU. In deze verordening worden ook veel toepassingen voor de politie gereguleerd. Jij probeert te duiden wat de gevolgen zijn voor de politie en probeert hierbij een goede balans voor ogen te houden tussen mensenrechten en publieke waarden en de taakuitvoering. Dit doe je in een departementsbrede werkgroep waarin veel JenV-onderdelen samenkomen, en in samenwerking met andere departementen.

Je bent in staat om je complexe materie snel eigen te maken. In het politiek-bestuurlijke speelveld houd je actief overzicht in de diverse en soms tegengestelde belangen van je eigen dossiers, kan je die wegen en daarover adviseren. Vanuit jouw expertise en creativiteit oefen je invloed uit op de ontwikkeling van het nationale en internationale beleid. Daarmee draag je direct bij aan de veiligheid van Nederland.

 

Functie-eisen

Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en je bent vaardig in het Nederlands en in het Engels. In deze functie wordt de nadruk gelegd op de competenties creativiteit, analyserend vermogen, oplossingsgerichtheid, doortastendheid en politieke en bestuurlijke sensitiviteit.

 

Een juridische achtergrond of affiniteit met technologie en/of de politie is een pre.

 

Als je interesse hebt in deze functie vragen we je om in je brief en/of CV de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoe kijk jij naar de ontwikkelingen van technologie in het veiligheidsdomein? Bijvoorbeeld: wat vind je het belangrijkste dat de overheid moet doen in deze ontwikkeling? Welke kant moet Nederland níet op gaan met technologie? Welke juist wel?
  • Kun je laten zien in welke situaties je complexe materie begrijpelijk hebt moeten uitleggen?
  • Hoe zorg jij ervoor dat je je doelen bereikt met actief samenwerken? En hoe ga je daarbij om met tegengestelde belangen?

Arbeids­voorwaarden 

  • Salaris­niveau: schaal 11
  • Maand­salaris: Min €3.608 – Max. €5.503 (bruto)
  • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
  • Contract­duur: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
  • Minimaal aantal uren per week: 32
  • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Bijzonderheden

Het toetsen van de integriteit van onze nieuwe collega’s is voor het ministerie van groot belang. Daarom vragen we nieuwe medewerkers om een verklaring omtrent gedrag (vog) te overleggen en een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

 

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV)

 

DGPenV is verantwoordelijk voor vier cruciale stelsels in het veiligheidsdomein: de politie, de brandweer, het stelsel van rampenbestrijding en dat van risico- en crisisbeheersing. We zorgen dat alle uitvoerende organisaties binnen deze stelsels hun taken effectief kunnen uitvoeren, nú en in de toekomst.

 

Tot onze opgaven behoren onder andere de decentrale crisisbeheersing, het lerend vermogen van de veiligheidsregio’s en andere crisispartners, het ontwikkelen van een robuuste en toekomstbestendige meldkamerfunctie en het beheer van het politiekorps op de BES-eilanden.


DGPenV vormt een verbindende schakel tussen politiek, bestuur en uitvoering, ontwikkelt beleid en adviseert bewindslieden. Zo scheppen wij de juiste randvoorwaarden waarbinnen bestuurders, gezagen en organisaties optimaal zorg kunnen dragen voor de veiligheid van alle burgers in Nederland, ongeacht hun opvattingen of levensstijl.

 

Het programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie (PBI) draagt zorg voor een goed werkend politiebestel met de juiste balans in de besturing op de politie, en in de verhouding lokaal, regionaal en landelijk. Het programma werkt vanuit een sterk strategische visie op het politiebestel, in nationaal en internationaal perspectief.

 

PBI adviseert de directeur-generaal, de secretaris-generaal en de minister over de politieorganisatie, de politiële functie en het politiebestel. Ook zorgt het programma dat de onderdelen van politie de vereiste bevoegdheden hebben en dat die goed zijn ingebed in de politieorganisatie.

 

Het programma stelt en bewaakt verder de kaders voor de politieorganisatie op het terrein van Informatievergaring, -verwerking, -deling en -opslag. De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op het terrein van informatie, alsmede de achterliggende belangen en ethische aspecten daarbij (zoals privacy en accountability) zijn daarin belangrijke aspecten. Het programma is daarbij beleidsverantwoordelijk voor de modernisering van de gegevenswetgeving op het politie- en justitiedomein.

 

PBI is een platte organisatie, die programmatisch werkt in een informele sfeer. Medewerkers krijgen bij ons veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief. Ook hechten we veel waarde aan diversiteit. We zijn trots op onze medewerkers, die zich onderscheiden in nieuwsgierigheid, professionaliteit, betrokkenheid en collegialiteit.


BD DGPenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V)

 

Werken bij Justitie en Veiligheid betekent werken aan een beter Nederland: een veilige, stabiele en rechtvaardige samenleving voor iedereen. J&V verdedigt en beschermt onze rechtsorde, bestrijdt crises en terrorisme, ondersteunt ministers en staatssecretarissen bij hun werk en volgt internationale ontwikkelingen op de voet. We maken beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken: van internationale veiligheid tot straatoverlast, van internetfraude tot inclusiviteit.

Onze meer dan 2.000 medewerkers hebben diverse opleidingsachtergronden en zijn deskundig, bevlogen en betrokken. In alle gevallen houden zij zich bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van vele burgers en bedrijven. Dat maakt werken voor J&V zo bijzonder. Want recht raakt mensen.