Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
15/11/2021
Status:
Open
Reageer voor:
27/11/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Functieomschrijving

Gezocht: een flexibele, creatieve en proactieve collega die van aanpakken weet en zich met een breed scala aan partners betrokken inzet voor het bestrijden van diverse criminaliteitsfenomenen binnen het Koninkrijk. Je hebt de ervaring en de ambitie om door middel van beleidsontwikkeling hieraan een bijdrage te leveren. Je krijgt energie van het in samenwerking met je collega’s, andere ministeries, ketenpartners en externe (private) partners beleid in concrete resultaten om te zetten. Je werkt graag in een hectische omgeving, kunt snel schakelen en bent bestuurlijk en politiek sensitief. Dit ga je doen bij het team Aanpak Criminaliteitsfenomenen (ACF) van het Directoraat-generaal Straffen en Beschermen.


Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega met ervaring als beleidsmedewerker die een resultaatgerichte bijdrage wil leveren aan het team ACF. We gaan bij onze fenomeenaanpak uit van feiten; niet van beelden. We werken volgens een systemische aanpak (methodisch, projectmatig) en op basis van beleidstheorieën en zijn gericht op de relatie, samenwerking en onderhouden en uitbouwen van ons netwerk. De aanpak is gericht op het terugdringen van (gedigitaliseerde) vermogens- en geweldsdelicten, zoals woninginbraken, overvallen, ram- en plofkraken, geweld, en straatroof. Ook vormt het bestrijden van heling als facilitator voor het plegen van vermogenscriminaliteit een belangrijk onderdeel van de aanpak.
Je werkt graag in een dynamische omgeving, waarbij je snel schakelt en proactief inspeelt op diverse ontwikkelingen. Je werkt proces- en resultaatgericht aan de opgaven van het DG en zet hierbij je bestuurlijke en politieke sensitiviteit in. Je ontwikkelt, implementeert, monitort en evalueert beleid dat de aanpak van criminaliteitsfenomenen tot doel heeft. Je adviseert de politieke en ambtelijke leiding, je schrijft beleidsnota’s, Kamerbrieven en voortgangsrapportages e.d.

 

Je bent breed inzetbaar op meerdere thema’s en opgaves. Je hebt oog voor en verbindt meerdere beleidsprocessen; bent daarmee medeverantwoordelijk voor integrale beleidsproducten en/of creëert oplossingen voor maatschappelijk urgente knelpunten. Je bent mede aanjager van innovatieve trajecten waar verschillende departementen, gemeenten en kennisinstellingen samenwerken.

 

Je weet draagvlak te creëren en beleid van andere organisaties positief te beïnvloeden op relevante thema’s met oog voor de verschillende belangen en de maatschappelijke en politieke opgaves van JenV. Je werkt vanuit een team en vanuit opgaves met en in een netwerk van organisaties (andere ministeries, ketenpartners en externe (private) partners), deskundigen en bestuurders. Je bent gericht op de relatie, het onderhouden en verder uitbouwen van het netwerk. Je bent in staat tactvol en empathisch namens de overheid te opereren in het contact met burgers, bedrijfsleven en ketenpartners.

 

Functie-eisen

  • Je hebt academisch werk- en denkniveau.
  • Je hebt aantoonbare ervaring met het tot stand brengen, ontwikkelen, opstellen en evalueren van (innovatief) beleid en beleidsvisies en affiniteit met het beleidsterrein.
  • Je hebt oog voor de wensen vanuit de uitvoering en de knelpunten in de uitvoering van beleid.
  • Je hebt ervaring in het opzetten en uitvoeren van maatschappelijke opgaves (in de strafrechtketen en/of met lokaal bestuur is een pre).
  • Je bent doel- en resultaatgericht, je zorgt er bij al je activiteiten voor dat de relevante partijen goed worden betrokken.
  • Je bent in staat zelfstandig en in teamverband te werken.
  • Je bent vaardig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en risico’s en het voortvarend bepalen van de aanpak van problemen.
  • Je adviseert op verbindende en overtuigende wijze en je kunt communicatief goed en flexibel uit de voeten op ambtelijk niveau en met professionals in de uitvoeringspraktijk.
  • Waar nodig verdedig of onderhandel je over de inzet van (nieuwe ideeën voor) beleid.
  • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Vereiste competenties zijn: bestuurssensitiviteit, klantgericht, organisatiesensitiviteit, netwerken, omgevingsbewustzijn, samenwerken (intercollegiaal, in ketenverband), plannen en organiseren en creativiteit.

 

Arbeids­voorwaarden

Salaris­niveauschaal: 11 
Maand­salaris: Min €3.344 – Max. €5.139 (bruto)
Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contract­duur: 1 jaar
Maximaal aantal uren per week: 36

 

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Bijzonderheden

De medewerkers van DGSenB zijn flexibel inzetbaar. Deze functie is in eerste instantie bedoeld voor inzet bij Aanpak Criminaliteitsfenomenen, maar dat kan over de tijd veranderen.

 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen richt zich op specifieke fenomenen/doelgroepen zoals o.a. de vereenvoudiging en het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdbescherming, het voorkomen en de aanpak van (herhaalde jeugd-) criminaliteit en high impact crimes. Ook richt de directie zich op het tegengaan van kindermishandeling en huiselijk geweld en de aanpak van multiproblematiek en op familie(recht), o.a. de toekomst van adoptie, het meerouderschap en Scheiden zonder Schade. De directie behandelt tevens het kansspelbeleid en het integriteitsbeleid, o.a. aangaande de verklaring omtrent het gedrag. De directie werkt waar mogelijk middels een integrale aanpak in samenwerking met justitiepartners, het lokaal domein, het zorgdomein en sociaal domein alsmede burgers en bedrijven. Buiten het veiligheidsdomein werkt DFJC nauw samen met VWS, SZW en gemeenten, o.a. in het programma sociaal domein.

 

De directie bestaat uit vijf teams: Jeugdbescherming (JB), Jeugdcriminaliteit (JC), Familie (F), Aanpak Criminaliteitsfenomenen (ACF) en Integriteit en Kansspelen (IenK).

 

Team Aanpak Criminaliteitsfenomen
De aanpak van criminele fenomenen binnen het Koninkrijk richt zich op delicten die zwaar ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Het gaat daarbij om een integrale aanpak waarbij zoveel mogelijk evidence based maatregelen worden getroffen langs de lijnen tegenhouden (van potentiële daders), voorkomen (van slachtofferschap), opsporing en vervolging, recidivebeperking en slachtofferzorg.
Vanuit mede-opdrachtgeverschap van de landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021 –2024 draagt de afdeling bij aan de beschikbaarheid van goede randvoorwaarden voor de aanpak van complexe domeinoverstijgende casuïstiek van personen met een (hoog) veiligheidsrisico.
Voor de komende jaren zijn ook delicten gerelateerd aan ondermijnende - en gedigitaliseerde criminaliteit prioriteit. Speerpunten hierbij zijn preventie, repressie en het bieden van handelingsperspectief voor burgers en professionals. Daarbij wordt voortdurend gekeken naar de behoeften vanuit het veld (zowel publieke als private sector) en worden nieuwe initiatieven ter bestrijding van criminaliteit ontwikkeld en ondersteund.