Zoekwoorden:
Organized Crime
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Breda
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
06/12/2021
Status:
Open
Reageer voor:
13/12/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Het parket Zeeland-West-Brabant bestrijkt een uitgestrekt gebied dat zowel de provincie Zeeland als het westelijke deel van Noord-Brabant beslaat. In het gebied liggen 38 gemeenten. Met ruim 250 collega's lever je dagelijks een bijdrage aan de veiligheid van iedereen die in de regio Zeeland-West-Brabant woont, werkt of verblijft. Als AP ZWB geloven wij in de kracht van diversiteit en inclusie, in alle lagen van de organisatie. Een organisatie waar we gebruik maken van elkaars verschil, kwaliteiten en talenten. Een organisatie waar iedereen ertoe doet, zichzelf mag zijn, gerespecteerd en gewaardeerd wordt. Wij zijn op zoek naar een: Beleidssecretaris Intelligence en TCI.

Wat ga je doen?
Om (veiligheid) vraagstukken goed aan te kunnen pakken, is een stevige informatiepositie noodzakelijk. Binnen AP ZWB geeft de Informatie officier sturing aan het informatieproces bij de politie. Samen met de beleidssecretaris Intelligence en TCI wordt inhoud gegeven aan een voortdurend proces van waarnemen van problemen, herkennen en analyseren daarvan, waarbij ook mogelijke toekomstige ontwikkelingen of bedreigingen c.q. risico’s worden betrokken. Het is hierbij van belang om binnen de kaders van rechtmatigheid ook samen met de betrokken diensten ruimte te zoeken om creatief te zijn in werkwijzen en resultaten.

Momenteel is de afdeling Beleid, Strategie & Recherche op zoek naar een beleidssecretaris Intelligence (t.a.v. vergaring, ontwikkeling en delen van) en TCI (Team Criminele Inlichtingen). De beleidssecretaris ondersteunt de Informatie Officier van Justitie en de TCI Officier van Justitie. De beleidssecretaris is de spin in het web en de verbinder tussen het informatiebeeld en (informatie)doelen en de daaruit voortvloeiende nieuwe strafzaken (haalzaken).

Onder aansturing van de Informatie officier draag je vanuit een breed en actueel informatiebeeld (nationaal, regionaal en lokaal) bij aan een vertaling van gestelde (strategische) doelen naar de operatie in de opsporing en andersom. Daarnaast ondersteun je de Informatie officier bij haar rol in de strategische aansturing van de gebiedsofficieren. Ook de aansturing van het Crypto Analyse Team (CAT) Zeeland-West-Brabant valt onder de verantwoordelijkheid van de Informatie officier en ook daarin zal jij een rol gaan spelen. De TCI officier ondersteun je in de controle en afwikkeling van de verschillende TCI processen (bronbenoemingen/tipgelden/subject benoemingen etc), maar ook treed je op als sparringpartner van de TCI officier in ingewikkelde casuïstiek en krijg je een belangrijke rol in het opzetten en ontwikkelen van de processen en zaken rond bijzondere getuigen. Naast deze specifieke TCI-taken, ben je ook verantwoordelijk voor de afhandeling van Bibob-verzoeken, verstrekking verzoeken AIVD/MIVD en andere ketenpartners. In het voor selectieproces van signalen die extra aandacht verdienen, dienen deze signalen te worden opgewerkt tot onderzoeksvoorstellen. Daarin hebben zowel de Informatie officier als de TCI officier - en daarmee dus de beleidssecretaris - een rol. Dit vergt een brede blik, zicht op het grotere geheel en kennis van actuele criminaliteitsontwikkelingen

Meer specifiek betreft dit onder meer de volgende taken:

 • Samen met politie in kaart brengen van signalen gericht op ondermijnende criminaliteit (hoofdzakelijk drugsmarkten, mensenhandel, witwassen) die vragen om een projectmatige aanpak om vanuit dat beeld te komen tot advies aangaande een plan van aanpak en daarmee concrete interventievoorstellen en het namens het OM inbrengen van dergelijke signalen in de (mono) Stuurploeg of RIEC verband;
 • Het samenwerken met ketenpartners op het gebied van informatiedeling;
 • Vanuit het OM specifiek sturen op signalen en de stap maken van signalen/feiten naar daadwerkelijke strafbare feiten dan wel al vroegtijdig aangeven dat er voor het strafrecht geen rol is weggelegd;
 • Meewerken binnen het Bureau Recherche m.a.w. het beleidsmatig adviseren op het gebied van opsporing en vervolging;
 • In bijzondere onderzoeken ondersteunen van de Officier van Justitie bij complexere opsporingsonderzoeken.

 

Informatie:

 • Deelname aan overleggen binnen de DRIO (dienst regionale informatieorganisatie binnen de politie). Het OM vervult hierin een cruciale rol in de informatiedeling en de keuzes hierin;
 • Je neemt namens het OM deel aan overleggen met de RIEC-partners (regionaal informatie en expertise centrum);
 • Je fungeert als intermediair in- en tussen de eigen organisatie en ketenpartners;
 • Je ondersteunt de Informatie officier in de aansturing van het CAT ZWB;
 • Je neemt deel aan casus overleggen die onder regie van het RIEC worden opgepakt.

 

Team Criminele Inlichtingen (TCI):

 • Deelname TCI-overleggen;
 • Ondersteuning en sparringpartner van de officier in complexe zaken;
 • Controle van TCI-informatie;
 • Controle bronnen/subjecten/financiële administratie/dossiers TCI;
 • Afhandelen BIBOB-verzoeken/informatieverzoeken veiligheidsdiensten;
 • Overleg gemeente/LBB/etc i.v.m. verstrekking strafvorderlijke gegevens;
 • Vraagbaak en adviseur voor collega’s.

 

Wie ben je?

 • Je hebt affiniteit met de genoemde aandachtsgebieden;
 • Je kunt goed omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Je beschikt over een afgeronde academische opleiding en hebt bij voorkeur een strafrechtelijke, criminologische, recherchekundige en/of bestuurskundige achtergrond;
 • Je hebt goed ontwikkelde organisatie-, bestuurlijke- en politieke sensitiviteit, hebt een gezonde dosis durf en lef, bent sterk resultaatgericht, een echte netwerken en kunt uitstekend zelfstandig werken;
 • Je hebt kennis van de organisatie en ontwikkeling van het Openbaar Ministerie en onze strategische partners (zoals politie, gemeenten (bestuur), belastingdienst en RIEC;
 • Je doorgrondt politiek-bestuurlijke gevoeligheden en krijgt energie van (complexe) beleidsvraagstukken.

 

Waar kom je te werken ?
Je komt te werken bij Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant op de afdeling Beleid, Strategie & Recherche.

Wij staan voor rechtvaardigheid en veiligheid in Zeeland-West-Brabant en richten ons op de samenwerking om het beste resultaat te halen. We investeren in de ontwikkeling van kennis en kunde van onze medewerkers. Medewerkers zijn betrokken, betrouwbaar en innovatief. Maak samen met ons het verschil in Zeeland-West-Brabant!

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Dit bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Die tijd zijn bovenwettelijke uren, naar rato omvang dienstverband en leeftijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van het budget te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in extra verlof en andersom, of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Werken bij het Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei.

Onze medewerkers houden zich dagelijks bezig met (straf) zaken die een grote invloed hebben op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het OM zo bijzonder. Bekijk hier onze corporate film, of lees één van de verhalen van onze medewerkers.

Bijzonderhede

Wij bieden een uitdagende baan in een unieke werkomgeving waarin je veel ruimte krijgt voor eigen initiatieven en waarin je wordt gestimuleerd om je te blijven ontwikkelen;

 • Een professioneel werkklimaat waarin je samenwerkt met ervaren en altijd gedreven collega’s in een collegiale sfeer;
 • Een tijdelijk contact van 36 uur met zicht op een vast contract bij goed functioneren;
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure;
 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure;
 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 17 december 2021.