Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Apeldoorn
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
09/02/2022
Status:
Open
Reageer voor:
27/02/2022
Uur p/wk:
24

Beschrijving:

Situatie
Op 16 april 2020 hebben de gemeente Apeldoorn, de Universiteit Twente, de Saxion Hogeschool, de Politieacademie, Stichting Aventus en de Koninklijke Marechaussee een intentieverklaring ondertekend met het doel het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn op te richten. Deze intentieverklaring is het startsein voor de realisatie van dit kenniscentrum waaraan de afgelopen anderhalf jaar is gewerkt. Op 15 oktober 2021 is het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering van start gegaan. Naar verwachting zal het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in de tweede helft van 2022 zijn deuren fysiek openen. De initiatiefnemers werken in het komende jaar toe naar de fase van realisatie. Dat zullen zij doen door het neerzetten van een stevig inhoudelijk programma en samenwerkingsstructuur. Centraal in die structuur staat de ‘Stichting Centrum voor Veiligheid en Digitalisering’, die door de kennisinstellingen en de gemeente Apeldoorn wordt opgericht. Voor deze stichting wordt een directeur-bestuurder gezocht.

 

Visie/ambities
Het is de ambitie van de kennisinstellingen om samen met toonaangevende bedrijven en organisaties in de regio Apeldoorn1 een inhoudelijk programma (onderwijs, onderzoek, leven-lang-leren en ondernemerschap) op te stellen op de thema’s veiligheid en digitalisering en daarmee landelijke impact te realiseren. Het is de bedoeling om mbo-, hbo- en wo- activiteiten, waar mogelijk inhoudelijk en organisatorisch, met elkaar te verbinden en crossovers te maken tussen private en publieke organisaties. Voor verdere informatie over de programmatische-, inhoudelijk en organisatorische samenwerking wordt verwezen naar het informatiepakket dat bij onderstaande contactpersonen kan worden opgevraagd. Dit pakket bevat het Programmaplan Centrum voor Veiligheid en Digitalisering, de Impactanalyse en een toelichting op de governance.

1 de initiatiefnemers zijn de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, de Politieacademie en de gemeente Apeldoorn in samenwerking met ROC Aventus, Koninklijke Marechaussee, Koninklijke Landmacht, Instituut Fysieke Veiligheid en tal van bedrijven zoals Achmea, de Belastingdienst en Saab Nederland.

 

Verantwoordelijkheden
De statutair directeur-bestuurder is het gezicht van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering. De directeur-bestuurder werkt in nauwe samenwerking met de kennisinstellingen en bedrijven aan de ontwikkeling en uitvoering van het programmaplan. U bent verantwoordelijk voor de gewenste samenhang en continuïteit en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, bestaande uit de bestuursvoorzitters van de kennisinstellingen en de Burgemeester van de gemeente Apeldoorn. De belangrijkste taak van u is het realiseren van een succesvol kenniscentrum. Daarvoor benut u optimaal de kracht van alle partijen die met elkaar het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering maken.

 

Er is ook een programmaraad, bestaande uit leidinggevenden van de kennisinstellingen. Deze programmaraad speelt een belangrijke rol in het inhoudelijk borgen van de relatie van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering met de kennisinstellingen en het bepalen van de inhoudelijke programmalijnen. De directeur-bestuurder heeft de taak om verbindingen te leggen tussen de inhoudelijke programmalijnen en het programmaplan. In die hoedanigheid bent u voorzitter van de programmaraad. Gezien het belang van relevante externe relaties bent u verantwoordelijk voor het realiseren van een adequaat bestuurlijk netwerk.

 

Ter ondersteuning beschikt u over een kleine staf. Dit gehele team wordt gedetacheerd vanuit de kennisinstellingen.

 

Profiel
Om sturing te geven aan de opgaven van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering gaan de gedachten uit naar een persoon die past in het volgende profiel:

 

Bent u

 • iemand met ruime bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring;
 • iemand met sterke communicatieve vaardigheden, die deze kan inzetten om te verbinden en te inspireren;
 • beschikbaar voor 24 – 36 uur per week voor een periode van 4 jaar;
 • een verbinder en iemand die - soms tegenstrijdige - belangen van stakeholders met elkaar weet te verenigen en op een hoger plan weet te brengen;
 • iemand die zijn weg weet te vinden in complexe professionele organisaties en de vertaalslag kan maken van strategie naar uitvoering;
 • een stevige professional die handelt vanuit vertrouwen en partnerschap?

Heeft u

 • een stevig relevant netwerk binnen overheden, het bedrijfsleven en in het (hoger) onderwijs/onderzoek;
 • een uitstekend gevoel voor politieke verhoudingen en bent u een organisatietalent;
 • affiniteit met de regio Apeldoorn en vindt u het een uitdaging om te bouwen aan een nieuwe organisatie met landelijke impact;
 • ervaring om sturing te kunnen geven aan een kleine professionele staf en aan een programmaraad bestaande uit leidinggevenden van de kennisinstellingen;
 • een strategisch- en analytisch denkvermogen en relativeringsvermogen?

Dan gaat u

 • verbindingen leggen met professionals binnen de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke programmering;
 • samen met hen werken aan een afgestemd en aantrekkelijk aanbod van onderwijs, onderzoek en leven-lang-leren, op het thema veiligheid en digitalisering;
 • sturing geven, vanuit de doelstellingen van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering, aan deze professionals;
 • in samenwerking met betrokken actoren het netwerk van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering ontwikkelen, resulterend in nieuwe concrete onderzoeks- en onderwijsprojecten en adviseren over een daarbij passende (organisatie)structuur;
 • voor het realiseren van maatschappelijke impact, reguliere kennisactiviteiten voor een divers publiek organiseren zoals symposia, congressen en masterclasses;
 • deze activiteiten in een jaarplan beschrijven binnen de financiële kaders die er zijn en bespreken met de Raad van Toezicht en vervolgens toezien op de uitvoering daarvan.
 • een kleine ondersteunende staf aansturen waarmee u:
  • proactief communiceert over activiteiten, resultaten en voornemens en deze waar nodig publiekelijk te vermarkten;
  • fondsen /subsidies/investeerders gaat werven gericht op het realiseren van een aansprekend programma;
  • bestuurlijke contacten gaat leggen en onderhouden met relevante (hoger) onderwijsinstellingen, bedrijven en organisaties;
  • bijdraagt aan het ontwikkelen van een inclusieve organisatie.

Voor verdere informatie wordt ook verwezen naar www.cvdnederland.nl.

 

Aanbod
Een aanstelling als directeur-bestuurder per 1 juni 2022 of mogelijk zoveel eerder. Tot deze datum wordt deze functie ingevuld door een interim directeur-bestuurder. Het betreft een functie voor de periode van 4 jaar. Uw salaris is, afhankelijk van uw kennis en ervaring, tussen € 7.500,-- tot € 8.000,-- per maand bij een volledige werkweek. Wij streven naar diversiteit in de samenstelling van de teams. U wordt gedetacheerd vanuit één van de kennisinstellingen naar het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering.

 

Reageren?
Solliciteer dan snel! Dit kan tot 28 februari 2022. Klik op de sollicitatiebutton en vul het sollicitatieformulier in. Selectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 12.

 

Meer informatie?
Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Victor Ledeboer, Strategisch Adviseur (Gemeente Apeldoorn) via 06-2718 9145. Vragen over de selectieprocedure kunt u stellen aan Judith van Bruggen, Corporate Recruiter (Saxion Hogeschool) via 06-4559 2776. Voor HR gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met Esther Reinds, Senior HR-adviseur (Saxion Hogeschool) via 06-1379 8834.