Zoekwoorden:
Cyber, Security
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
06/05/2024
Status:
Open
Reageer voor:
25/05/2024
Uur p/wk:
36
Meer informatie

Beschrijving:

Ben jij de verbindende en doortastende directeur die onze nationale veiligheid dient? Nederland is een van de meest gedigitaliseerde en verbonden landen van de wereld. Dit draagt bij aan de onze maatschappelijke ontwikkeling en economische groei. Tegelijkertijd maakt die verbondenheid ons land kwetsbaar voor kwaadwillende en voor negatieve effecten van geopolitieke ontwikkelingen. 

De maatschappij -overheid, bedrijfsleven en burgers- is in sterke mate afhankelijk van het ongestoord functioneren van digitale middelen. De uitval, sabotage of verstoring van deze middelen zal daarom direct leiden tot aantasting van (vitale) processen. Ook zullen het cyberdomein en het fysieke domein meer en meer vervlochten raken door de verdergaande digitalisering in de zorg (e-health), slimme mobiliteit etc. en sleuteltechnologieën als big data en kunstmatige intelligentie. Het digitale domein is niet gebonden aan landsgrenzen. Een Nederlandse aanpak voor cyber security moet zich rekenschap geven van de internationale dimensie van data, verbindingen, internet governance en actoren die digitale aanvallen uitvoeren. Een veiliger digitaal domein is daarom een van de speerpunten van Nederland in onder andere NAVO- en EU-verband. Het is noodzakelijk dat overheden, bedrijven en burgers beter in staat zijn of worden gesteld om hun digitale veiligheid te organiseren. 

Ook de dreiging vanuit statelijke actoren neemt toe. Staten proberen daarbij op steeds assertievere wijze hun eigen belangen te behartigen; zij maken daarbij gebruik van gebruik van een breed palet van instrumenten zoals cyberaanvallen, heimelijke beïnvloeding en economische machtsmiddelen. Deze geopolitieke ontwikkelingen kunnen de Nederlandse veiligheidsbelangen schaden. Dit vraagt een brede samenwerking om de nationale veiligheid en de vitale infrastructuur te beschermen. De opgave voor de komende jaren is om de weerbaarheid tegen hybride dreigingen en ongewenste buitenlandse inmenging structureel te verhogen. De NCTV heeft daarin een coördinerende rol en werkt nauw samen met veiligheidspartners zoals de veiligheidsdiensten, politie en andere ministeries. 

Naast bovengenoemde opgaven op het gebied van Cybersecurity en Statelijke dreigingen ben je ook verantwoordelijk voor de realisatie van de onafhankelijke dreigings- en risicoanalyses van de NCTV. Om zijn taak met gezag te kunnen uitoefenen is de NCTV het onafhankelijke en inhoudelijk kompas op het gebied van de nationale veiligheid. De veelheid van informatie die partijen de NCTV aanreiken wordt door zijn eigen organisatie onafhankelijk beoordeeld, vergeleken, geïntegreerd en geduid, zodat de NCTV zijn eigen oordeel vormt en niet louter afhankelijk is van informatie van deze andere partijen. De dreigings- en risicoanalyses van de NCTV vervullen de inhoudelijke kompasfunctie. Ze bestrijken alle expertisedomeinen van de NCTV, waaronder het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN), het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) en het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren (DBSA). Daarnaast worden fenomeenstudies opgesteld en ook analyseproducten ten behoeve van ambtelijke en politieke gremia, alsmede situatieschetsen en duidingen. 

De breedte van de bovengenoemde domeinen maakt dat je samenwerkt met een veelheid aan partners (departementen, decentrale overheden, veiligheidsdiensten, politie, OM, partners in NAVO- en EU verband, kennisinstellingen, etc.). Als directeur ben je hierbij de verbinder en regisseur en ben jij de persoon die in een complexe situatie de volgende stap kan realiseren met een veelheid aan samenwerkingspartners.

Tenslotte werk je als lid van het MT NCTV samen met je collega directeuren aan de collectieve opgave van het NCTV: gezamenlijk geef je vorm aan de nationale veiligheid van het Koninkrijk. Dit geldt ook voor de interne opgave om de NCTV verder te ontwikkelen.
 

Functie-eisen

Wat vraagt dit van jou?

We zoeken een publieke leider die de opgave verder weet te brengen. Daarvoor heb je (onder meer) de volgende ervaring en kwaliteiten in huis:

 • Je bent een verbinder pur sang, in je regisserende rol heb je andere ministeries en de vele nationale en internationale partners nodig om tot resultaten te komen; 
 • Je hebt ervaring met het sturen op interdepartementale opgaven en het realiseren van resultaten in een beleidsmatige context;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in incident- en crisismanagement. In stressvolle situaties houd je het hoofd koel, kun je relativeren en houd je oog voor de prioriteiten op korte en lange termijn; 
 • Je kunt stevig staan voor de opgave, en voor de onafhankelijkheid van de analyses van de NCTV;
 • Je hebt een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne en kan dit vertalen naar je organisatie en opgaven;
 • Je beschikt over een coachende stijl van leidinggeven en bent een sparring partner voor de afdelingshoofden in jouw portefeuille. Daarbij heb je ervaring in het leiden van een portefeuille met meerdere afdelingen en opgaven;
 • Je hebt ruime ervaring in het opereren in een internationaal veld; uitstekende passieve en actieve beheersing van de Engelse taal;
 • Tot slot beschik je over affiniteit met het cyberdomein en technologische ontwikkelingen. 

Talent als basis, diversiteit als kracht

We zijn altijd op zoek naar medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als Rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. In divers samengestelde teams werken aan maatschappelijke vraagstukken is effectiever, innovatiever – en maakt het werk leuker.

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 17
 • Maand­salaris: Min €7.586 – Max. €10.125 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Wat bieden we?

Wil jij je als publiek leider inzetten voor het algemeen belang en iets betekenen voor de samenleving? Word jij enthousiast van de uitdagingen die horen bij deze functie? Krijg jij de juiste mensen en partijen in beweging? Weet jij wat er speelt en kun je daar respectvol op acteren? Ben jij gemotiveerd om je in te zetten voor deze maatschappelijke opgave en ben jij in staat daarbij resultaten te behalen? Dan komen we graag met jou in contact. 

 

Arbeidsvoorwaarden
Bovenop je salaris ontvang je 16,37% als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.
Ook ontvang je een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer. De rijksoverheid werkt hybride dus vanuit kantoor, op afstand vanuit huis of op een andere plek. Daarbij kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

 

Begeleiding
En we bieden meer: er ligt een uitgebreid inwerkprogramma voor je klaar en je krijgt goede begeleiding. Daarbij inventariseren we samen waar je behoefte aan hebt. Zo zorgen we ervoor dat je je niet alleen welkom, maar ook thuis voelt op je nieuwe werkplek – óók als je nog niet eerder bij de Rijksoverheid gewerkt hebt.

 

Ontwikkeling
Verder hechten we sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; we bieden al onze medewerkers hiervoor budget, tijd en aandacht. Daarnaast biedt het DGABD een mooi en afwisselend programma, speciaal voor leidinggevenden binnen de Rijksoverheid, zie www.algemenebestuursdienst.nl/professionele-ontwikkeling. Voor specifieke behoeften bieden we bovendien maatwerkmogelijkheden.

 

Bijzonderheden

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht te vermelden in je cv en motivatiebrief. Openbare bronnen zoals sociale media kunnen worden geraadpleegd. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen er referenties worden opgevraagd. 
Voor indiensttreding heb je een veiligheidsonderzoek (categorie A) nodig, hierover word je tijdens de procedure geïnformeerd. 
Meer informatie over de sollicitatieprocedure vind je hier. 

Publiek leiderschap

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgaven. Volgens de rijksbrede visie op publiek leiderschap heb je daarbij drie rollen: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie. En je staat altijd voor de drie kernwaarden: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie.

Wil je weten of publiek leiderschap bij je past?

 

Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst (ABD). Zij ontmoeten elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid.

 

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgaven.