Zoekwoorden:
Safety & Security
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
22/11/2019
Status:
Open
Reageer voor:
28/11/2019
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

"Plezierig, gezond en veilig werk dat de inzetbaarheid van mensen bevordert. Daaraan draag ik bij binnen de Douane. Het geeft me energie als ik werk aan beleidsoplossingen die aansluiten bij de behoeften van mijn collega's."

Erik Breeveld - Senior beleidsadviseur HRM bij de Douane.

 


Als onderdeel van het Douane Landelijk Kantoor ondersteunt de afdeling bedrijfsvoering de primaire en de ondersteunende processen binnen de Douane en adviseert daarover. Wij stellen medewerkers en leidinggevenden zo in staat om hun werk goed te doen. De focus ligt op het ondersteunen en stimuleren van een effectieve en efficiënte inzet van de beschikbare mensen en middelen, zodat de doelstellingen van de organisatie gerealiseerd worden. Als hogere veiligheidskundige maak je deel uit van het HRM-team van de afdeling bedrijfsvoering.

In jouw rol van hogere veiligheidskundige neem jij het voortouw in de ontwikkeling van risicomanagement dat zowel actueel als toekomstgericht is. Douanemedewerkers komen in hun dagelijks werk steeds vaker in aanraking met onbekende en vaak gevaarlijke stoffen. Dat vraagt om een collectief bewustzijn en voor het juist toepassen van persoonlijke beschermings- en detectiemiddelen. Jij bent ook verantwoordelijk voor het inrichten van een Douanebrede veiligheidsorganisatie en het creëren van het noodzakelijke bewustzijn hiervoor. Hiervoor leg je zowel intern als extern relevante contacten en onderhoud je een breed netwerk.

Je deelt jouw strategische visie over hoe de Douane het veilig werken naar een hoger niveau kan tillen. Daarbij richt je je op vraagstukken als: hoe zorgen we ervoor dat we voldoende voorbereid zijn als zich een calamiteit voordoet in de interne of externe omgeving? Inhoudelijk en procesmatig adviseer en beargumenteer je welke maatregelen daarvoor in de komende jaren genomen moeten worden. Daarnaast zorg je voor de ontwikkeling en implementatie van die maatregelen en bereid je interne controles voor. Inhoudelijk stuur je arbo-deskundigen aan op het gebied van veilig werken. En telkens overzie je de consequenties van je handelen, zowel intern als extern.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Erik Breeveld? Of wil je liever eerst eens praten over jouw, misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

 

 

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-masterdiploma, aangevuld met een afgeronde opleiding op het gebied van hogere veiligheidskunde.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in het werken met of door confrontaties met gevaarlijke stoffen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring als projectleider en kunt abstracte doelen vertalen naar operationele activiteiten.
 • Je hebt actuele kennis van en ruime ervaring met arbobeleid, bij voorkeur op gebied van gevaarlijke stoffen.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van risicomanagement- en kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001).

Jouw competenties?
       •  analyseren
       •  netwerken
       •  omgevingsbewustzijn
       •  overtuigingskracht
       •  plannen en organiseren

 

Herken jij jezelf ook hierin?
Je kunt draagvlak creëren voor veilig werken bij zowel het management als de medewerkers. Naast een goed gevoel voor maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen heb je interesse in en kun je op strategisch niveau bijdragen aan veilig toezicht en veilig werken. Je hebt autoriteit, ervaring met gedragsbeïnvloeding en kunt handhavend optreden. Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met arbeidshygiëne.

 

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 12
 • Salaris­omschrijving: In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
 • Maand­salaris: Min €3.740 – Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. En we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen aanstelling.

 

 

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die beschikking mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie. Daarna kunnen we beoordelen of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Op 5 december vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject niet als eerste in beschouwing genomen.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van het sollicitatieproces (uitgezonderd interne horizontale kandidaten) evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

 

 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

 

 

 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

 

 

 

Contactpersonen

Erik Breeveld, Senior beleidsmedewerker HRM:

06-54715211
 

Jacqueline Kranendonk, Teamleider HRM (info mbt team en organisatie)

06-11796065
 
 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Raymond Bonten, Adviseur werving en selectie:

06-25768712