Zoekwoorden:
Safety, Public order management, Peace
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Almere
Opleiding:
MBO-2/VMBO-kader/VMBO-GL/VMBO-t (EQF 2), MBO-3 (EQF 3), MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Gepubliceerd:
22/11/2019
Status:
Open
Reageer voor:
05/12/2019
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Functieomschrijving

Je gaat werken bij het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC)  de Oostvaarderskliniek. Hier worden patiënten met een forensisch psychychiatrische achtergrond opgenomen en behandeld met zowel strafrechtelijke als civiele titels. Behalve in de Oostvaarderskliniek wordt je ook ingezet in het Pieter Baan Centrum. In het Pieter Baan Centrum (PBC), onderdeel van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), worden verdachten van ernstige delicten gedurende 6 weken onderzocht door gedragsdeskundigen. Het PBC is formeel een huis van bewaring met een specifieke taak. Gedragsdeskundigen van het PBC onderzoeken verdachten van ernstige delicten en adviseren vervolgen aan de rechter of het ministerie van Justitie en veiligheid.

 

Je kunt je voorstellen dat veiligheid in de Oostvaarderskliniek en het Pieter Baan Centrum  van groot belang is.

 

Als medewerker geïntegreerde beveiliging lever je een bijdrage aan het behandelplan van de patiënt. Jij zorgt in dat kader voor de beveiliging en algemene veiligheid in de kliniek. Als medewerker geïntegreerde beveiliging kun je goed omgaan met patiënten met (ernstige) gedragsstoornissen.. Dankzij jouw zorgvuldige toegangscontrole weten we precies wie de kliniek in- of uitgaat. Risicovolle goederen, zoals wapens of drugs, spoor je op met behulp van detectiepoorten en doorlichtingsapparatuur. Geen enkele onveilige situatie ontsnapt aan jouw oog, want je houdt alles goed in de gaten met camera’s. Signaleer je een conflict of calamiteit? Dan treed je op de juiste manier op om escalatie te voorkomen.

 

Als medewerker geïntegreerde beveiliging lever je een bijdrage aan het behandelplan van de patiënt. Jij zorgt in dat kader voor de beveiliging en algemene veiligheid in de kliniek. Je stemt af met andere disciplines. Als medewerker geïntegreerde beveiliging kun je goed omgaan met patiënten met (ernstige) gedragsstoornissen.

 

Behalve in FPC de Oostvaarderskliniek wordt u ook ingezet in het Pieter Baan Centrum. In het Pieter Baan Centrum, die onderdeel uitmaakt van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), worden verdachten van ernstige delicten gedurende 6 weken onderzocht door gedragsdeskundigen.

 

Het PBC is formeel een huis van bewaring met een specifieke taak. Gedragsdeskundigen van het PBC onderzoeken verdachten van ernstige delicten en adviseren vervolgen aan de rechter of het ministerie van Justitie en veiligheid.

 

 

Jouw taken

 • Je verricht toegangs- en uitgangscontroles, schrijft bezoek in en uit, controleert in- en uitgevoerde goederen en voertuigen en je registreert deze.
 • Je verzorgt de uitgave, inname en registratie van communicatiemiddelen.
 • Je bedient de communicatiemiddelen, de alarm-, brandmeld-, camera-, intercom- en oproepsystemen, de elektrische deuren en de telefooncentrale.
 • Je informeert medewerkers, bezoekers en patiënten over de huisregels en veiligheidsvoorschriften.
 • Je ziet toe op de naleving van veiligheids- en hygiëneregels.
 • Je treedt handelend op bij agressief gedrag en crisissituaties.
 • Je treedt handelend op om pogingen tot suïcide, ontsnapping, onttrekking en gijzeling te voorkomen.
 • Je begeleidt transporten van patiënten en houdt hier toezicht op.
 • Je bent lid van het bijzonder calamiteitenteam. Hiervoor krijg je een interne training. (de trainingbestaat uit vaardigheidstrainingen met betrekking tot cel/kamerprocedures, aanhoudingstechnieken, gebruiken van harde middelen, zoals wapenstok, handboeien) en jaarlijks op je vaardigheden getoetst.  Ook word je opgeleid tot bedrijfshulpverlener.

 

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een mbo 2-diploma beveiliger.
 • Je beschikt over de diploma ‘basis BHV’ of bent geschikt en bereid om dit te behalen.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in de beveiliging.
 • Je hebt goede contactuele en sociale vaardigheden.
 • Je hebt een goede conditie en mentale en fysieke weerbaarheid. Dit testen we jaarlijks. Het op peil houden van de fysieke conditie (het voldoen aan de FVT eisen) is je eigen verantwoordelijkheid.. Je kunt hiervoor gebruik maken van de fitness apparatuur van de kliniek (op de tijden die daarvoor gereserveerd zijn) en de adviezen die onze sportdocenten geven.
 • Je bent stressbestendig, integer, flexibel en klantvriendelijk.
 • Je hebt een goed inlevingsvermogen en kunt tot een afgewogen oordeel komen.
 • Je werkt accuraat en kunt goed samenwerken.
 • Je vindt het leuk om aan je eigen ontwikkeling te werken.

Je bent bereid in onregelmatigheiddiensten te werken, inclusief nacht- en bereikbaarheidsdiensten

 

 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 5
 • Maand­salaris: Min €2.036 – Max. €2.683 (bruto)
 • Dienst­verband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

 

 • Elk jaar testen we je fysieke conditie en je vaardigheden voor het bijzonder calamiteitenteam.
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • De fysieke vaardigheid toets maakt deel uit van de selectieprocedure
 • Wij zijn op zoek naar meerdere nieuwe medewerkers.
 

Meer over de functiegroep (Inrichtings)beveiliger

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

 

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

 

 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Oostvaarderskliniek is een multifunctioneel forensisch psychiatrisch behandelcentrum en biedt klinische en ambulante behandeling aan forensisch psychiatrische patiënten met zowel strafrechtelijke als civiele titels. Sinds 2008 is het behandelcentrum gehuisvest in een moderne kliniek in Almere Buiten.

 

De kliniek streeft naar hoogwaardige kwalitatieve zorg en beveiliging in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering. Ons behandelmodel is gericht op het verminderen van risicofactoren en versterking van de beschermende factoren die gerelateerd zijn aan terugval in gewelddadig gedrag van patiënten. Het model streeft ernaar om de behandeling van forensisch psychiatrisch patiënten zo effectief en efficiënt mogelijk te maken.

 

De behandelingen worden uitgevoerd binnen het neurobiologisch, gedragstherapeutisch- en orthopedagogisch theoretisch kader. Meer over het risicomanagementmodel vind je op https://www.oostvaarderskliniek.nl/.

 

 

Afdeling Beveiliging

Op de afdeling beveiliging werk je samen met teamleiders, coördinatoren en medewerkers geïntegreerde beveiliging. Het afdelingshoofd leidt het team.


Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

 

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

 

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature: De heer J. (Johan) van der Molen, Afdelingshoofd geïntegreerde beveiliging: 088-0713000

 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure: Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid: 0880754321

 

 

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.