Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
21/03/2022
Status:
Open
Reageer voor:
28/03/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Functie­omschrijving

Als MT lid Slachtofferbeleid wordt van jou verwacht dat je op ambitieuze en doelgerichte wijze de koers verder uitzet, gezamenlijk doelen bepaalt en prioriteert en de ingezette trajecten verder ontwikkelt.

 

Naast het opdrachtgeverschap van o.a. Schadefonds Geweldsmisdrijven, Slachtofferhulp Nederland en de politiek-bestuurlijke advisering wordt projectmatig gewerkt aan het opstellen en uitvoeren van de Meerjarenagenda. Hierbij wordt intensief samengewerkt met andere departementen, organisaties, sectoren en overige belanghebbenden. Binnen het DG wordt opgavegericht gewerkt, wat betekent dat zowel team als leidinggevende ook bijdragen aan vraagstukken die buiten het eigen beleidsterrein liggen.

 

Het team slachtofferbeleid zet zich met enthousiasme in voor de positie van slachtoffers van criminaliteit in het recht. Het kader voor die inzet is de visie op slachtoffers ‘Recht doen aan slachtoffers’ en de daarop gebaseerde Meerjarenagenda Slachtofferbeleid. Deze agenda wordt op dit moment geactualiseerd op basis van het Coalitieakkoord waarin expliciet is aangegeven dat de belangen van slachtoffers dienen te worden geborgd. Het gaat hierbij onder meer om borging van hetgeen in verschillende recent aangenomen of al in uitvoering zijnde wetten is vastgelegd zoals de Wet Straffen en Beschermen en de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten. Samen met onze partners, zoals de organisaties uit de justitieketen, slachtofferorganisaties en de advocatuur, werken we op verschillende manieren aan een sterke positie van slachtoffers in het recht én in de praktijk. Kenmerkend voor slachtofferbeleid is de grote diversiteit aan onderwerpen: het kan gaan over de ondersteuning van slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag, de bescherming van de privacy van slachtoffers, de versterking van hun rechtspositie, maar ook over het informeren van slachtoffers over het verlof van een tbs-gestelde, de gratie voor een levenslang-gestelde of de nieuwe strategie van de Europese Commissie voor slachtofferrechten.

 

Het brede speelveld vraagt om goede sturing teneinde de beoogde doelen, resultaten en veranderingen succesvol tot stand te brengen en om verbindend leiderschap ten aanzien van de diverse betrokken organisaties en (maatschappelijke) belangen. Concreet richt je je op:

 • het organiseren van de beleidsprocessen, visie- en besluitvorming in een bestuurlijk en politiek complexe omgeving;
 • het beleidsmatig opdrachtgeverschap aan de organisaties Schadefonds Geweldsmisdrijven en Slachtofferhulp Nederland;
 • strategisch stakeholder management en sturing op beleid en uitvoering via portfoliomanagement;
 • de strategische, politiek-bestuurlijke advisering van de ambtelijke en politieke top;
 • het leidinggeven aan het team met aandacht voor ontwikkeling van de medewerkers en het zijn van een sparringpartner op zowel proces als inhoud;
 • het bijdragen aan de vorming en sturing van de directie en het DG.

Het MT-lid ressorteert onder de Directeur Sancties en Slachtofferbeleid en maakt deel uit van het managementteam van de directie.

 

Functie-eisen

Wat vraagt dit van jou?
Je bent een verbindende leidinggevende met oog voor de relatie, die aandacht heeft voor de ontwikkeling van medewerkers en ruimte en vertrouwen geeft. Je hebt plezier in het stimuleren en begeleiden van medewerkers en je bent inhoudelijk sparringpartner. Verder beschik je over analytisch en strategisch denkvermogen, ben je in staat onderwerpen en beleidsdossiers aan elkaar te verbinden en op basis daarvan richting aan medewerkers te geven. Je zorgt voor een veilige omgeving binnen de afdeling waarbij ieders kracht en eigenheid worden benut en actief meedenken en tegenspraak worden gestimuleerd. Je bent naar de verschillende organisaties en partners het boegbeeld van de afdeling.
Als MT-lid ben je collegiaal en samenwerkingsgericht en neem je in de breedte verantwoordelijkheid. Je kijkt met een brede blik naar de directie en het DG en het totale speelveld van slachtofferbeleid, je legt dwarsverbanden tussen beleidsterreinen en levert zo mogelijk flexibel inzet op dossiers. Vanuit organisatieontwikkelingsperspectief lever je een bijdrage aan het verder ontwikkelen van de afdeling, de directie en DG.


Je bent een stevige gesprekspartner die, door gezag en vertrouwen uit te stralen, rust en stabiliteit brengt in het netwerk en richting de bewindspersoon. Richting de verantwoordelijke bewindspersoon ben je het boegbeeld van de afdeling. Je beschikt over het doorzettingsvermogen en charme om in een bestuurlijk en politiek complex werkveld verschillende belangen en doelen tegen elkaar af te wegen en aan elkaar te verbinden en resultaat en voortgang te bereiken. Daarnaast bouw je gemakkelijk een relatie met stakeholders op, ben je communicatief wendbaar en beschik je over sterke beïnvloedingsvaardigheden, zodat je in overleg met verschillende belanghebbenden en partijen de speerpunten van het slachtofferbeleid voor het voetlicht krijgt.


Dit vraagt van het nieuwe MT-lid:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaring als leidinggevende in een bestuurlijk en politiek complex veld, met oog voor de internationale aspecten van het werk;
 • Aantoonbare ruime ervaring met beleidsontwikkeling, advisering en beïnvloeding in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Kennis van en ervaring met werken in de strafrechtsketen is een pre.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 15
 • Maand­salarisMin €5.595 – Max. €7.891 (bruto)
 • Dienst­verbandArbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week36
 • Maximaal aantal uren per week36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Bijzonderheden

Wat bieden we?
Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

 

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.


Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

 • onze Visie op publiek leiderschap;
 • de criteria voor de Algemene Bestuursdienst;
 • het profiel van een ABD'er.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

 

Solliciteren
Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag in PDF per e-mail.
Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 521-21 naar mailadres wervingenselectieABD-JenV@minjenv.nl

 

Het komt regelmatig voor dat onze mails in de spambox verdwijnen.

 

Om dit te voorkomen verzoeken wij u dan ook om ons mailadres te markeren als ‘geen ongewenste e-mail’ of ‘niet-ongewenste e-mail’.