Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
De Meern
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
30/07/2021
Status:
Open
Reageer voor:
12/08/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Requirement specifier / analist

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Requirement specifier / analist met XML-kennis gezocht.

 

Functieomschrijving

In het tweede halfjaar van 2018 is een eerste deel van de LVBB in productie genomen. Sinds begin 2020 is een betaversie van de LVBB in de productieomgeving live gebracht. De landelijke voorziening (LVBB) moet op 1 januari 2022 technische volledig operationeel zijn.

 

Voor de implementatie van de Omgevingswet wordt gewerkt in enkele scrumteams van verschillende samenstellingen. Zo werkt onder meer een scrumteam aan de LVBB, terwijl andere scrumteams de portalen en overige systemen ten behoeve van de omgevingswet aanpassen. Daarnaast wordt de LVBB gekoppeld via services van het Kadaster aan de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet.

 

In verband met het vertrek van de huidige Requirement specifieris binnen het analyseteam behoefte aan een nieuwe Requirement specifiermet XML kennis die requirements verzamelt en deze vertaalt naar epics, features en bouwbare user stories, specificaties voor de LVBB en de koppelvlakken voor de ontwikkeling van de LVBB door het realisatie Scrumteam. Voor informatie- en datamodellering en conceptuele uitwerkingen wordt de STOP/TP standaard gevolgd. De business analist/specifier specificeert in lijn met de standaard. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het actief achterhalen van informatie en requirements. De Requirement specifier zal hiervoor de noodzakelijke inhoudelijke discussies voeren. KOOP wil verbeteringen doorvoeren om zowel de kwaliteit van de software als de kwaliteit van het ontwikkelproces naar een hoger niveau te tillen. Met het gebruik van de Agile ontwikkelmethodiek wil KOOP hiervoor een belangrijke randvoorwaarde invullen.

 

De Requirement specifier met XML kennis is de verbindende schakel tussen businessvraag en implementatie. De Requirement specifier met XML kennis beschrijft functionaliteit waarmee business behoefte worden ingevuld.

 

Taken en verantwoordelijkheden

  • De oplevering van epics, features en userstories volgens de SAFe / Agile methodiek op basis van de Program Increment doelen. Deze hebben betrekking op de LVBB (en CUP /Marklogic platform) en liggen op aanleverkoppelvlak, specifieke LVBB functionaliteit, business API en op de Data Store-laag
  • Ondersteuning product-owner qua bijwerken, opschonen en het (her)prioriteren van de backlog (backlog grooming).
  • Waar nodig het opleveren van procesontwerpen, Storyboards en andere producten die helpen bij het inzichtelijk maken (van de applicatie-ondersteuning) van werkprocessen binnen de business context van de bevoegde gezagen.
  • Het opleveren van functionele specificaties voor de bouw van de userstories op basis van analyse van de STOP/TPOD-standaard, eventuele overig relevante standaarden en afstemming met voornamelijk interne stakeholders.
  • Het ondersteunen (vraagbaak zijn) van de ontwikkeling en acceptietesten.

Functie-eisen

  • Kandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met beveiliging, versleutelde harde schijf (encryptie), antivirussoftware en een stabiele internetverbinding t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden
  • Kandidaat heeft ervaring als analist of soortgelijke rollen in technisch- en organisatorisch complexe multi-stakeholder projecten (informatie analist, specifier, business analist).
  • Kandidaat heeft kennis/ervaring binnen software ontwikkeltrajecten
  • Kandidaat heeft kennis/ervaring met XML-gebaseerde standaarden of uitwisselingsformaten

Opdrachtgever

De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP), onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid.