Zoekwoorden:
Security Professionals, Security Domain, ICT
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
18/12/2018
Status:
Open
Reageer voor:
08/04/2019
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Informatiebeveiliging en cybersecurity staan nationaal en internationaal in de belangstelling. Nieuwe ontwikkelingen en een gewijzigd landschap maken dat andere manieren van beveiliging noodzakelijk zijn. Ben jij de senior adviseur cybersecurity die voor de politie ontwikkelingen in informatiebeveiliging en cybersecurity volgt en vertaalt naar strategische inzichten? Dan zoeken wij jou.

 

Wat ga je doen?

Als senior adviseur cybersecurity werk je nauw samen met de CISO (concern information security officer) en ben je in staat om het overzicht op het gebied van informatiebeveiliging te behouden. Je ondersteunt de CISO op het gebied van cybersecurity en plaatst ontwikkelingen van cybersecurity in het bredere werkveld van informatiebeveiliging. Je monitort externe (markt)ontwikkelingen, signaleert trends en vertaalt deze naar interne beveiliging van de politie. Je vertaalt strategische inzichten in een voor de strategische politieleiding begrijpelijk cyber dreigingsbeeld en de noodzakelijke strategische en tactische keuzes. In deze functie draag je mede bij aan de toekomstige ontwikkelingen van het vakgebied bij de politie en beïnvloed je de externe ontwikkelingen in positieve zin.

 

Je zorgt dat vastgesteld beleid wordt geïmplementeerd en geborgd, zowel binnen de politieorganisatie als bij samenwerking met partners. Indien nodig doe je onderzoek om veelvoorkomende problemen van een oplossing te voorzien. Je maakt vertalingen van business eisen (politiepraktijk) naar de cybersecurity-ontwikkelingen van de politie. Je draagt bij aan het proactief managen van risico's en de bewustwording van lijnmanagement en medewerkers. Je hebt een actieve rol bij besprekingen met ketenpartners en het ministerie ten aanzien van de contouren van cybersecurity binnen het veiligheidsdomein.

 

Waar ga je werken?

Je gaat werken bij de Directie Informatievoorziening (IV) binnen de staf korpsleiding. Directie IV bestaat uit vier afdelingen: Strategie, Beleid en Bestuur (SBB), Portfoliomanagement (PFM), Gegevensautoriteit (GA) en Kwaliteit en Toezicht (K&T). Deze afdelingen maken het beleid voor de informatievoorziening van de politie. CISO (informatiebeveiligingsautoriteit) maakt hier een belangrijk onderdeel van uit en is verantwoordelijk voor de bestuurlijke coördinatie van informatiebeveiliging binnen de politie. Een onderdeel hiervan is het vormgeven van kaders en richtlijnen en op basis daarvan functioneel sturen op de implementatie. Informatiebeveiliging bij de politie is het verbinden van twee werelden: de business en de ICT. Bij de politie hanteren we daarom een risicogeoriënteerde werkwijze om deze werelden bij elkaar te brengen en elkaar te laten versterken.

 

De Directie IV zorgt voor de meest effectieve politie-informatievoorziening in een digitaliserende wereld. Naast strategie en beleidsvorming ontwikkelt en beheert de directie de integrale informatie-, applicatie- en ICT-architectuur en is zij verantwoordelijk voor het portfoliomanagement. Bij de uitvoering van deze kerntaken werkt zij, met het oog op de integraliteit van het beleid en de uitvoering daarvan, samen met de andere directies van de Staf Korpsleiding. Daarnaast stemt de directie de prioriteitstelling van de ICT-projecten en rijksbrede ontwikkelingen af met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gemaakte beleid wordt uitgevoerd door de diensten ICT en IM (informatiemanagement). In nauwe samenwerking met deze diensten wordt de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van het IV-beleid getoetst en gerealiseerd.

 

Wie ben jij?

Jij bent een collega die ruime kennis heeft van cybersecurity en relevante wetgeving op het gebied van beveiliging en opsporing (zoals ontwikkelingen op het gebied van de Wet computercriminaliteit III). Je hebt inzicht in politieactiviteiten op het terrein van de bestrijding van cybercriminaliteit. Je kunt de rol van informatiebeveiliging vertalen naar de versterking van de legitimiteit van de politie naar de maatschappij en bent in ketenverband een betrouwbare partner.

 • Je bent in staat om namens de Informatiebeveiligingsautoriteit aanwijzingen te geven aan relevante dienstonderdelen;
 • Je bent bekend met de werkprocessen en de informatievoorziening binnen grote organisaties;
 • Je bent een gezaghebbende professional en expert op het gebied van cyber. Je kent de ontwikkelingen, trends en dreigingen en bent in staat die te vertalen naar de politie. Je bent bekend met technieken voor cyber, je weet hoe die technieken werken;
 • Je speelt in op de (interne) politiek, bent aanjager van veranderingen en gaat effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie en de omgeving;
 • Je hebt visie en overtuigingskracht. Je bent klantgericht, netwerkvaardig en kunt coachen en systeemdenken;
 • Je bent in staat buiten de kaders te denken en je handelt vanuit de geest van de wet- en regelgeving en niet naar de letter. De politie volgt voor informatiebeveiliging namelijk een risicogedreven aanpak.

Verder heb je:

 • een afgeronde academische opleiding;
 • 3 jaar relevante werkervaring;
 • onderzoeks- en politiekbestuurlijke ervaring.

Wat wij bieden

De standplaats is Den Haag. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van 1 jaar van toepassing is.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.298, - en maximaal € 6.062, - (schaal 13 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof