Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
26/06/2023
Status:
Open
Reageer voor:
17/07/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkt wereldwijd, vaak in een volatiele omgeving. Denk aan de oorlog in Oekraïne, de crisis in Afghanistan en Sudan, criminaliteit in Latijns-Amerika, geopolitieke spanningen in Oost-Azië en de terreinwinst van terroristische organisaties in de Sahel. De directie Veiligheid, Crisiscoördinatie en Integriteit (VCI) speelt hier een belangrijk rol in het ondersteunen van de posten in het buitenland. De functie van Senior beleidsmedewerker binnen onze afdeling Diplomatieke Veiligheid (DV) betreft een uitdagende en dynamische functie, waarin je volop in de actualiteit van de wereld werkzaam bent.

 

Functie­omschrijving

Als Senior beleidsmedewerker integrale beveiliging is het jouw taak om, samen met je collega’s, een kwaliteitsslag op de posten te bewerkstelligen aangaande de onderwerpen van integrale beveiliging die bij ons zijn belegd. Wanneer zich in jouw regio een probleem of nieuwe ontwikkeling voordoet op het terrein van veiligheid, ga jij aan de slag om er onder andere voor te zorgen dat je collega’s ter plaatse zo veilig mogelijk hun werk kunnen blijven doen. Verder volg je proactief de ontwikkelingen in ‘jouw’ landen en reis je regelmatig naar ambassades om ter plaatse ondersteuning te bieden en relevante dreigingsinformatie op te halen. Daarnaast neem je bij een crisis in je regio vanuit jouw expertise deel aan de departementale crisisoverleggen.

Naast het oplossen van acute problemen en het inspringen op actuele ontwikkelingen, maken ook meer reguliere beleidsmatige taken onderdeel uit van je pakket. Zo heb je een inhoudelijk leidende rol op een bepaald beleidsthema, een hoog-risicopost en/of een regio. Op hoofdlijnen voer je de volgende werkzaamheden uit:

 • Dossierhouder van één van de hoog-risicoposten en/of een regio;
 • Inhoudelijk verantwoordelijk voor een beleidsthema en het behouden van overzicht op de ontwikkeling en doorvertaling daarvan naar beleidsproducten en concreet advies;
 • Vanuit de afdeling aansturend op een aantal landen of een regio. Je bewaakt de integrale benadering van veiligheid;
 • Dreigingsanalyses opstellen;
 • Posten adviseren en ondersteunen ten aanzien van organisatorische beveiligingsmaatregelen en andere veiligheidszaken;
 • Regelmatig posten bezoeken, ook minder gangbare bestemmingen;
 • Bijdragen aan (door)ontwikkelen van heldere beleidskaders, handreikingen, procedures en instructies op het gebied van integrale beveiliging;
 • Bijdragen aan verdere ontwikkeling van toezicht op het stelsel van integrale beveiliging binnen BZ;
 • Bijdragen aan politieke stukken, zoals Kamerbrieven en dossiers of nota’s voor de minister;
 • De rol van de afdeling Diplomatieke Veiligheid actief en enthousiast uitdragen, bijvoorbeeld tijdens trainingen, oefeningen, presentaties en bewustwordingsactiviteiten voor collega’s bij andere directies en op de posten;
 • Wanneer nodig, aanschuiven bij (pre-)crisisberaden op het departement.

In je functie werk je nauw samen met de overige collega’s van de afdeling, de collega’s van VCI en collega’s bij andere directies en op de posten. Daarnaast onderhoud je voor jouw regio relevante contacten met andere departementen en (gespecialiseerde) diensten, zoals onder meer Defensie, de NCTV, de AIVD en de MIVD. Met enige regelmaat (ongeveer eens per twee maanden) vervul je, in een roulerend schema, piketdiensten.

 

Functie-eisen

Wij zoeken een nieuwsgierige, energieke en sociaal vaardige collega die zich met anderen wil inzetten voor de veiligheid van BZ’ers wereldwijd!

 • Je beschikt over wo-werk- en -denkniveau
 • Je hebt kennis van en werkervaring en aantoonbare affiniteit met de beleidsterreinen veiligheid, beveiliging en risicomanagement
 • Je hebt ervaring in het aansturen en uitzetten van complexe en politiek gevoelige beleidsdossiers
 • Je hebt bij voorkeur kennis van crisisbeheersing (pre)
 • Je bent communicatief vaardig, met name kun jij je schriftelijk goed uitdrukken en ben je in staat heldere beleidsnota’s en -adviezen en rapporten op te stellen

Je bent bereid tot dienstreizen naar minder veilige bestemmingen (gebieden met rood en oranje advies). Tevens ben je bereid om van tijd tot tijd ook buiten de gebruikelijke kantooruren beschikbaar te zijn en vervul je met regelmaat (ongeveer eens per 2 maanden), in roulerend schema, piketdiensten.

 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 12
 • Salaris­omschrijving Je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring.
 • Maand­salaris Min €4.214 – Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Bijzonderheden

 • We vragen je te solliciteren via de button ‘solliciteren op externe site’.
 • De selectieprocedure bestaat uit een briefselectie, (een) selectiegesprek(ken) en een selectieassessment. Na elke fase bepalen we welke kandidaten doorgaan naar de volgende fase van de selectieprocedure. Voor deze functie is een veiligheidsonderzoek B van toepassing.
 • De selectiegesprekken vinden de tweede helft van augustus 2023 plaats.