Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
26/01/2022
Status:
Open
Reageer voor:
08/02/2022
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Op dagelijkse basis wordt Nederland geconfronteerd met uitdagingen in de beveiliging van onze digitale samenleving. Door de toegenomen digitale afhankelijkheid van onze maatschappij en de bijna dagelijkse aanvallen van criminele organisaties, statelijke actoren en bedrijfsspionage op onze digitale systemen is meer vraag naar coördinatie en beleidsontwikkeling op het gebied van Cybersecurity. Het programma Nederland Digitaal Veilig (PNDV) van de NCTV coördineert de activiteiten van de Nederlandse overheid en vitale partners, zoals die voortvloeien uit de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA), waarin de ambities van het kabinet op het gebied van digitale veiligheid omschreven staat.

 

We zijn stelselverantwoordelijk voor cybersecurity. We richten ons daarbij op de gehele keten, waarbij we in gesprek zijn met vakdepartementen en organisaties. En aanbieders van processen die zo essentieel zijn dat hun uitval leidt tot ontwrichting van de samenleving, zoals energievoorzieningen, digitaal betalingsverkeer en toegang tot het internet. We brengen initiatieven samen, agenderen belangrijke kwesties, signaleren dreigingen en brengen partijen met elkaar in contact. Wanneer het nodig is, starten we zelf initiatieven op. Met onze expertise, kennis en analyse, gecombineerd met het publiek-private netwerk wat we hebben opgebouwd, creëren we het stelsel waarbinnen partijen kunnen werken aan hun digitale weerbaarheid. Zo maken we samen Nederland digitaal veilig.

 

We zijn op zoek naar een ervaren collega die de parlementaire processen goed kent en het team daarmee wil versterken. Op welke inhoudelijke dossiers je specifiek wordt ingezet wordt in overleg met jou en het team bepaald. Je kan denken aan de ontwikkeling en coördinatie van het Nederlandse cybersecuritybeleid in nationaal en internationaal perspectief op het gebied van informatiedeling, weerbaarheidsversterking, EU-initiatieven, incidenten en landelijk cybercrisismanagement, publiek-private allianties, innovatie en onderzoek, trainen en oefenen en nog veel meer. Daarnaast zijn we beleidsopdrachtgever van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en adviseren we de minister van Justitie en Veiligheid in zijn/haar coördinerende rol binnen het stelsel. Kortom, werk dat ertoe doet in een politiek bestuurlijke context met partners zowel binnen de (rijks)overheid als het bedrijfsleven.

 

Als senior beleidsmedewerker:

 • ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding en afstemming van producten ten behoeve van de politiek-bestuurlijke verantwoording en de strategische positionering en communicatie m.b.t. cybersecurity;
 • onderhoud je relevante politiek-bestuurlijke, interdepartementale, publiek-private en civiel-militaire netwerken;
 • bereid je werkbezoeken en bijeenkomsten voor op onderwerpen die binnen het bereik van je dossiers vallen;
 • neem je actief deel in de crisisorganisatie bij een cybercrisis.

 

Functie-eisen

In de functie van senior beleidsmedewerker ben je in staat om, samen met collega’s, aan het roer te staan van beleidsontwikkelingen op het gebied van cybersecurity. Hiertoe kan je putten uit je sterke affiniteit met ICT-vraagstukken, cybersecurity of informatiebeveiliging. Dit doe je met het oog op het voorkomen of beperken van maatschappij-ontwrichtende schade. De functie is inhoudelijk, coördinerend van aard en het werk is veelal in samenwerking met een veelheid van partners in het publieke, private en wetenschappelijke domein. Dit in een jong team van enthousiaste professionals in de context van een dynamisch, groeiend en maatschappelijk relevant werkveld. PNDV werkt op dagelijkse basis nauw samen met het Nationaal Cyber Security Centrum.

 

De NCTV is een wendbare, flexibele organisatie met programma's en projecten. Daarom vragen we van onze medewerkers een flexibele werkhouding. Onze medewerkers zijn breed georiënteerd, opgeleid en inzetbaar. Je zult niet gebonden zijn aan één specifieke opdracht en je bent bereid om op basis van competenties in teams te werken aan de verschillende maatschappelijke opgaven van de NCTV: aanslagen voorkomen en extremisme en terrorisme bestrijden, Nederland digitaal veilig maken en Nederland weerbaar maken tegen dreigingen door statelijke actoren.

 

Verder:

 • heb je meerdere jaren gewerkt binnen de Nederlandse Rijksoverheid, bij voorkeur binnen het veiligheidsdomein.
 • heb je affiniteit op het (internationale) beleidsterrein van cyber security, ICT of informatiebeveiliging.
 • heb je een afgeronde universitaire opleiding.
 • heb je ruime ervaring met het behandelen en coördineren van Kamervragen, Kamerdebatten, plenaire debatten en beleidsreacties.
 • heb je ervaring met het opstellen van beleid, beleidsvisies en –strategie.
 • heb je ervaring met het doorlopen van ambtelijke/juridische (financiële) besluitvormingsprocessen, over departementale grenzen heen.
 • ben je bestuurlijk en politiek sensitief
 • ben je in staat om effectief te communiceren op (hoog)ambtelijk niveau en met professionals in de uitvoeringspraktijk.
 • heb je aantoonbare ervaring in minimaal twee beleidsvraagstukken (dat kan in beleid, uitvoering of inspectie zijn) of ervaring in meerdere departementen.
 • beschik je over een goed analytisch vermogen en uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • beheers je de Engelse taal in woord en geschrift.
 • heb je idealiter kennis van de juridische kaders en/of de politiek bestuurlijke verhoudingen ten aanzien van cyber security of kennis van de Nederlandse crisisstructuren.

Het Programma Nederland Digitaal Veilig breidt uit en heeft meerdere vacatures openstaan. Zo zijn we naast een senior beleidsmedewerker parlementair ook op zoek naar twee andere beleidsmedewerkers (algemeen en toezicht) en een beleidsondersteuner. Hierbij zoeken we naar een mooie samenstelling van exact aangelegde collega’s met gevoel voor ICT enerzijds en ervaren beleidsmedewerkers anderzijds.

 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 12 
 • Maand­salaris: Min €3.919 – Max. €5.825 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

 

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Bijzonderheden

Voor deze functie is een veiligheidsonderzoek vereist.

 

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

 

Detachering behoort tot de mogelijkheden.