Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
05/04/2023
Status:
Open
Reageer voor:
19/04/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Durf jij het aan om in een uitermate veelzijdige en dynamische omgeving professioneel, vakkundig en onafhankelijk toezicht uit te voeren op cybersecurity en cybercrime? Weet jij dat naast bijvoorbeeld het gevangeniswezen, de Nationale Politie, maar ook het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de veiligheidsregio’s er nog veel meer onder ons toezicht valt? En wist jij dat wij onder andere toezicht houden op de uitvoering van de ‘hackbevoegdheid’ van de politie? Ben je ook bereid om regelmatig jouw kennis en kunde te updaten? Dan ben je zeker bij ons aan het goede adres.

 

Functie­omschrijving

Als senior inspecteur ben je (mede-)verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van het toezicht op het cyberdomein. Het effect van het toezicht staat centraal, en krijgt inhoud door het gericht inzetten van regulier, verdiepend en intensief toezicht. Als inspecteur sta je in verbinding met het veld en weet je wat er speelt. Hiervoor leg je bezoeken af, vraag je informatie op, en sta je in contact met andere (belangen-) organisaties. Je benoemt mogelijke risico’s en intervenieert waar nodig. Ook sta je in verbinding met het bestuursdepartement en ben je op de hoogte van relevante maatschappelijke ontwikkelingen, als belangrijke context voor de (kwaliteit van de) taakuitvoering.

Je houdt toezicht op de digitale weerbaarheid van organisaties die onder toezicht staan van de Inspectie JenV. Tevens draag je bij aan het vormgeven en uitvoeren van het toezicht op de taakuitvoering door organisaties die een taak hebben bij cybersecurity, variërend van de aanpak van cybercrime in de strafrechtketen tot detectie en response en crisismanagement bij digitale incidenten.

Jouw inbreng is voor een groot deel bepalend voor het niveau van toezichtproducten die door de Inspectie Justitie en Veiligheid worden geproduceerd op het gebied van cybersecurity en cybercrime. Je krijgt volop mogelijkheden om te pionieren.

Je hebt de drive om complexe omgevingen en werkprocessen te doorgronden en hier een gefundeerd oordeel over te vormen. Je hebt een hoog ethisch verantwoordelijkheidsniveau en je wilt je kennis en vaardigheden graag inzetten voor maatschappelijke relevante onderwerpen. Je bent goed in staat om zowel mondeling als schriftelijk verantwoording af te leggen over je uitgevoerde werkzaamheden en de hierbij gedane observaties. Je weet een goede verstandhouding te bewaren, ook als de belangen soms tegengesteld zijn; tegelijkertijd kun je gezaghebbend optreden en weet je een professionele afstand te bewaren tot medewerkers van de politie.

 

Functie-eisen

Functie-eisen algemeen
 • Je hebt een afgeronde HBO+ of WO-opleiding met aandachtsgebieden op het domein van cyber en informatiebeveiliging, artificial intelligence, big data, auditing, IT-governance, cloud computing privacy en ICT & Recht, en bijbehorende relevante werkervaring bij voorkeur binnen de Rijksoverheid. (Een pré is een postdoctorale IT-audit (RE)opleiding en/of certificering zoals CISM, CISA, CISSP, SANS, of bereid zijn deze te halen).
 • Je bent in staat zelfstandig complexe onderzoeken aan te sturen of uit te voeren;
 • Je neemt de verantwoordelijkheid voor het gehele onderzoeksproces, vanaf het formuleren van de onderzoeksvraag tot en met het aanbieden en toelichten van de conclusies en aanbevelingen aan belanghebbenden zoals bijvoorbeeld bewindspersonen;
 • Je hebt ervaring of affiniteit met toezicht en legt verbinding tussen verschillende toezichtgebieden of binnen een toezichtgebied;
 • Je hebt overzicht van het toezichtveld van cyber security, staat in verbinding met de taakorganisaties en andere toezicht instanties binnen dit veld en signaleert tijdig ontwikkelingen en vertaalt deze naar te nemen acties in het toezicht;
 • Je hebt kennis van en ervaring met wetenschappelijke onderzoeksmethoden en -technieken (kwantitatief en kwalitatief) en kunt deze zelfstandig opzetten en uitvoeren;
 • Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het toezicht en draagt bij aan het omzetten hiervan naar eigen toezichtgebied;
 • Je bent in staat helder te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je vormt een mening op basis van informatie, dossierkennis, argumenten en afwegingen;
 • Je initieert op basis van ontwikkelingen een visie op de toekomst van het eigen toezichtgebied;
 • Je verkent en onderzoekt waar samenhang en samenwerking mogelijk is, en faciliteert deze;
 • Je toont lef en initiatief.
Functie-eisen specifiek
 • Je hebt kennis van en/of affiniteit met relevante wet- en regelgeving, waaronder vigerende juridische kaders, NIS 2, ISO-beveiligingstandaarden en NIST.
 • Je bent vaardig in het doorgronden van zowel de governance als technische processen
 • Je bent vaardig in de vertaling van beleid en wettelijke kaders naar (digitaal) systeemtoezicht;
 • Je bent vaardig in het ontwerpen en voorbereiden van audits/onderzoeken en audit/onderzoeksplannen en uitvoeren van audits op het gebied van cybersecurity en informatiebeveiliging;
 • Je bent vaardig in projectleiding in multidisciplinaire onderzoeken;
 • Je bent vaardig in het beoordelen van complexe IT-processen;
 • Je bent vaardig in interviews, het analyseren en schriftelijk uitwerken van resultaten van inspectie onderzoeken/audits;
Competenties
 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Projectmatig werken
 • Creativiteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salarisniveau: Schaal 12
 • Maandsalaris: Min. €4.214 - Max. €6.227 (bruto)
 • Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contractduur: één jaar met uitzicht op vast
 • Maximaal aantal uren per week: 36 uur

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
 
Bijzonderheden
De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft diversiteit en inclusie hoog in het vaandel staan. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw talenten en kwaliteiten.Kandidaten niet in dienst van de Rijksoverheid, krijgen eerst een contract van een jaar aangeboden. Bij goed en volledig functioneren wordt het tijdelijke contract omgezet naar een vast contract.
 • Het selectietraject bestaat uit twee gesprekken met een commissie, een selectiegesprek en een draagvlakgesprek.
 • Het opvragen van referenties kan deel uitmaken van de procedure.
 • Een assessment kan deel uit maken van de procedure.
 • Een veiligheidsonderzoek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.