Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Driebergen-Rijsenburg
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
09/03/2023
Status:
Open
Reageer voor:
20/03/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

NSOC is een samenwerkingsverband tussen de politie, de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de douane, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie. Het heeft tot doel criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen - die verweven zijn met of misbruik maken van legale structuren en de legale economie - bloot te leggen en duurzaam te verstoren. NSOC is onder andere verantwoordelijk voor de thema’s trade based money laundering en niet-ambtelijke corruptie. In NSOC is in opbouw, er werken nu ongeveer 120 medewerkers. Werkzaamheden voor NSOC zijn altijd tijdelijk en onder de hiërarchische verantwoordelijkheid van de binnen NSOC samenwerkende organisaties.

 

Wat ga je doen?

Als specialist Signal Intelligence (SIGint) weet je als geen ander hoe de inzichten van deze signalen gaan helpen in de aanpak van ondermijning. Met jouw SIGint expertise (verbindingsinlichtingen), netwerk en analytische vaardigheden voer je zelfstandig, onder verantwoordelijkheid van de coördinator Intelligence Collection Operations (ICO) en samen met je netwerk en het team, je werkzaamheden uit. Naast het rechercheren op informatie pas je ook nieuwe methoden en technieken toe en doe je innovatieve voorstellen als het gaat over de bijdrage van SIGint in de aanpak van ondermijning.  Vanuit jouw onderzoekservaring en inlevingsvermogen ben jij in staat de vertaling te maken wat deze gegevens (al dan niet in combinatie met andere gegevens) betekenen voor de multidisciplinaire aanpak van ondermijning. Je maakt onderdeel uit van de zogeheten coördinatietafel ICO. Met de opbrengsten uit SIGint lever je daar een belangrijke bijdrage aan het proces van integrale verwerving, verwerking en verstrekking. Ook draag je in het team bij aan een visie op de toekomstige inlichtingenontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau. Innovatie, duurzaamheid en creativiteit zijn hierin sleutelwoorden.

 

Daarnaast:

 • zie je de complexiteit van gegevensdeling in een multidisciplinaire context en gecompartimenteerd werken als uitdaging.
 • heb je ruime kennis over en ervaring binnen het signal-domein,waarbij ervaring  met intelligence/opsporing in een multidisciplinair of integraal speelveld een pré is. .
 • straal je senioriteit uit en treed je op als sparringpartner. Je geeft zowel gevraagd als ongevraagd, goed onderbouwde adviezen, neemt initiatieven, bent samenwerkingsgericht en open-minded.
 • ben je iemand die gemakkelijk verbinding zoekt met partners, zowel intern als extern en heb je een creatieve geest. Je zal ook deels een ‘brokers’ functie vervullen (aan de genoemde coördinatietafel) waarbij jij je netwerk inzet voor het beantwoorden van specifieke en meer complexe vragen.
 • kun je, tot slot,prima dealen met het feit dat er nog volop (door) ontwikkelt moet worden. Weerstand en ongeloof brengen je niet van je stuk. Afhankelijk van het keuzeproces kunnen de thema’s waarop gewerkt wordt, wisselen. De SIGint component zal daarin voor jou altijd centraal staan.

ICO streeft naar een open en veilige omgeving waarin vakmensen kunnen excelleren. Innoveren en experimenteren zijn hierin sleutelwoorden, net als zorg voor personeel, integriteit en faciliterend leiderschap.

 

Waar ga je werken?

Het Team Intelligence is een multidisciplinair samengeteld team dat uiteindelijk zal groeien tot ongeveer 67 mensen. Het team heeft tot taak het coördineren en aansturen van het intelligenceproductieproces van NSOC. De nadruk binnen het Team Intelligence ligt op de processen Collection Management (CM) en Analyse. Intelligence Collection Operations (ICO) maakt onderdeel uit van CM.

Nadat de informatiebehoefte is gedefinieerd, houdt CM zich voornamelijk bezig met de uitvoering van activiteiten in de open en gesloten verzamelfase. ICO daarentegen is de verzamel-/verwervingsfase aan de meer heimelijke kant. ICO kent een multidisciplinaire bezetting waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis, vaardigheden en netwerk. Naast specifieke deskundigheid maakt ICO ook gebruik van een intelligence functionaliteit die de coördinatie verzorgt op gebundelde verzamelactiviteiten en integrale denkkracht. Met toevoeging van wetenschap, technologie en innovatie ontstaat er een effectief gecoördineerde aanpak. ICO heeft de ambitie om te groeien naar een vaste kern van circa 20 mensen, verdeelt over de kolommen Collection Operations en Backoffice & Processing. Jij komt als coördinator bij Backoffice & Processing te werken.

Je wordt geplaatst bij het Intelligenceknooppunt NSOC (IK NSOC) binnen de politie en van daaruit voor de duur van maximaal 3 jaar te werk gesteld bij NSOC. Na 3 jaar ben je inzetbaar binnen de politie. Het IK NSOC is een knooppunt binnen de Landelijke Eenheid dat beheersmatig verantwoordelijk is voor de medewerkers (34 fte) die zijn of worden uitgeleend aan NSOC.

 

Wie ben jij?

Samenwerking is de rode draad binnen NSOC. Daarom zoeken we collega’s die open staan voor anderen, verschillen weten te overbruggen en anderen kunnen én willen overtuigen om zo het gemeenschappelijke doel te bereiken. Diversiteit is onze kracht, want met onze verschillende achtergronden verbinden we met elkaar en met onze omgeving. Integriteit in de omvang met mensen en het doen van inhoudelijk werk staat voorop. Naast vakmanschap is het belangrijk dat de collega’s elkaar aanvullen, creatief zijn en outside the box denken.

Qua persoonseigenschappen wordt er van je verwacht dat je goed kunt samenwerken, creatief kunt denken, flexibel en verantwoordelijk bent. Je staat voldoende kritisch en stevig in het krachtenveld en je bent in staat om onder druk te werken. Natuurlijk durf je initiatief te nemen en geef je gevraagd en ongevraagd advies. Je bent iemand die gemakkelijk de verbinding legt met anderen.

 

Verder beschik je over:

 • een afgeronde hbo opleiding;
 • ruime expertise binnen het Signals (Intelligence) domein;
 • een reeds bestaand goed (dekkend) netwerk;
 • Nederlands en Engels in woord en schrift in voldoende mate;
 • bij voorkeur een 2e vreemde taal in woord en/of schrift;
 • ervaring in een intelligence en/of opsporingsomgeving;
 • ervaring met (samen) werken in een politiek- en bestuurlijke context;
 • ervaring in het transnationale (samen) werken;
 • de vaardigheid om te reflecteren op het eigen functioneren;
 • meer dan 5 jaar relevante werkervaring.

Wat wij bieden

De standplaats is Driebergen. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.155,- en maximaal € 5.026,- (schaal 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist B.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek A is onderdeel van de procedure en dus voorwaardelijk. Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • Naast een briefselectie kunnen er meerdere (vormen) van selectiegesprekken, referenten onderzoek en/of assessment onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Kijkend naar de vacature en het werkproces waarop jij solliciteert, vragen we jou op voorhand terughoudend te zijn in wie je deelgenoot maakt van deze sollicitatie.
 • De specifieke werkomgeving maakt dat thuiswerken in principe niet mogelijk is.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.