Zoekwoorden:
Privacy
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
13/01/2022
Status:
Open
Reageer voor:
27/01/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Kun jij snel en onder hoge druk werken binnen een politiek-bestuurlijk gevoelig en complex speelveld? Heb je ruime ervaring als beleidsadviseur met name op het gebied van naleving van de privacywet- en regelgeving? De Gegevensautoriteit van de Directie Informatievoorziening van de politie zoekt twee strategisch adviseurs privacybeheersing die zich gaan bezighouden met de inrichting en versterking van en de controle op de naleving van de gegevensbescherming bij de politie.

 

Wat ga je doen?

Als strategisch adviseur privacybeheersing zorg je voor het stelsel van verantwoordelijkheden op het gebied van de naleving van privacywet- en regelgeving en zorgt dat hierover verantwoording wordt afgelegd. Je verzorgt de juridische en organisatorische component in beleidsvraagstukken op dit gebied en bent in staat de strategische leiding van de politie hierin te adviseren. Je zorgt ervoor dat beleid wordt gerealiseerd en geborgd, specifiek ten aanzien van de naleving van de privacyregelgeving zowel binnen de politieorganisatie als bij de samenwerking met partners. Hierbij zet je jouw politiek-bestuurlijke ervaring actief in en indien nodig doe je onderzoek om veelvoorkomende problemen van een oplossing te voorzien.

 

Je ontwikkelt en onderhoudt het stelsel van privacybeheersing in de organisatie, zowel op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als de Wet politiegegevens (Wpg). Het gaat daarbij ook om instrumenten die ondersteuning bieden aan de politie om in control te zijn op het gebied van privacy wet- en regelgeving, alsmede risicobeheersing. Je adviseert in dat kader over sturingsvraagstukken, te ontwikkelen indicatoren en managementrapportages. Daarnaast begeleid je interne en externe privacyaudits. Je kent de ontwikkelingen op het gebied van de Europese privacywet- en regelgeving en hebt een proactieve houding als het gaat om consequenties voor de politiepraktijk in Nederland. Ook bij besprekingen met auditors, interne en externe toezichthouders en het Ministerie van Justitie en Veiligheid over implementatie- en nalevingsvraagstukken ten aanzien van de privacyregels heb je een proactieve rol.

 

Waar ga je werken?

Je gaat werken in Den Haag bij de Gegevensautoriteit, onderdeel van de Directie Informatievoorziening. De Gegevensautoriteit van politie zorgt voor een stabiele en hoogwaardige gegevenshuishouding die het gehele politieproces ondersteunt, inclusief de samenwerking met partners. De afdeling stelt kaders en richtlijnen op die ervoor zorgen dat de politie (en haar partners) op het juiste moment over de juiste gegevens van voldoende kwaliteit beschikt. Zij stelt kaders en richtlijnen op om de kwaliteit van de gegevenshuishouding te verhogen en houdt toezicht op de naleving daarvan. Gegevens kunnen door de politie beschikbaar worden gesteld en worden uitgewisseld met externe partijen. Zij zorgt dat de gegevenshuishouding, -opslag, - gebruik en -uitwisseling voldoen aan geldende wettelijke kaders.

 

Verder houdt men zich bezig met strategische vraagstukken om te zorgen dat het datamanagement van de politie op orde is. Bij de uitvoering van deze taken werkt de Gegevensautoriteit, met het oog op de integraliteit, nauw samen met de andere directies van de staf korpsleiding en zoekt afstemming met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, daar waar het gaat om rijksbrede ontwikkelingen. Met het oog op de kwaliteit, de uitvoerbaarheid en de uitvoering van het beleid is er vanzelfsprekend sprake van nauwe samenwerking met de uitvoeringsdiensten Informatiemanagement en ICT en met de operatie.

 

Wie ben jij?

Je bent een zeer ervaren strategisch adviseur met ruime kennis van en relevante werkervaring met nalevingsvraagstukken van de Wpg en de AVG. Je hebt een goed analytisch vermogen en ervaring met het doen van onderzoek. Ook heb je een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Je hebt zicht op wat er binnen de maatschappij en de politieorganisatie speelt en beschikt over overtuigingskracht en organisatievermogen. Collega's kun je coachen, je bent klantgericht, netwerkvaardig en verandergericht.

Verder heb je:

  • een wo-diploma;
  • ruime kennis van privacywetgeving (AVG en Wpg);
  • kennis van privacy normenkaders als de CIP privacybaseline, het NOREA Privacy Control Framework en de Handreiking Privacy audit Wpg;
  • ervaring met vraagstukken rond privacybeheersing;
  • minimaal 5 jaar werkervaring binnen een grote organisatie (publiek of privaat) en ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context.

 

Wat wij bieden

De standplaats is ‘s-Gravenhage. Er is ruimte voor 2 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

 

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.561,- en maximaal € 6.433,- (schaal 13 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist E, werkterrein informatie & communicatietechnologie.

 

Wat verder belangrijk is

  • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.