Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
01/06/2022
Status:
Open
Reageer voor:
12/06/2022
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Functie­omschrijving

In het programma Meldkamer, Crisiscommunicatie en Alerteren opereer je op het snijvlak van veiligheid, bestuur en technologie. En dat in een wereld waarin elke seconde telt. Daarbij staan we met het programma voor interessante opgaven. Als strategisch beleidsadviseur krijg jij de kans om daaraan bij te dragen, met een focus op informatiebeveiliging.

Jij werkt aan de ontwikkeling van informatiemanagement en informatiebeveiliging van de vitale meldkamersystemen, NL-Alert, Burgernet, Landelijk Crisis Management Systeem en 112. Ook help je vanuit informatiebeveiligingsoptiek mee aan nieuwe missie-kritische communicatievoorzieningen, zoals de vervanger van C2000.Mede dankzij jouw input op het gebied van informatiemanagement en informatiebeveiliging lukt het om de aanpak van crisis- en rampenbestrijding voortdurend te verbeteren en kunnen onze partners – waaronder de politie, veiligheidsregio’s, Defensie en ambulancezorg – hun taak nóg beter in een beveiligd netwerk uitvoeren.

 

Jouw uitdagingen binnen het programma

 • Jij zorgt voor de integrale aanpak op jouw kennisgebied over alle dossiers en thema’s heen. Het programma is toe aan een volgende stap. Dit vraagt om een integrale aanpak met meer samenhang tussen dossiers. Ook willen we de samenwerking verbeteren, zowel binnen het programma en het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV) als met politie, veiligheidsregio’s, brandweer, ambulancediensten, toezichthouders en andere partners.
 • Met jouw kennis draag je bij aan de aangepaste visie en strategie op het meldkamerdomein en op alerteren, die nu in ontwikkeling zijn. Dat doe je onder meer door complexe beleids- en uitvoeringstrajecten te realiseren.
 • Samen met andere dossierhouders versterk je integraal de regierol als het gaat om informatiebeveiliging. Als stelselverantwoordelijke streven we ernaar om uitvoerende taken zoveel mogelijk bij uitvoerende organisaties te beleggen en waar nodig regisserend op te treden. Naast informatiebeveiliging willen we onze regierol op andere beleidsdoelen versterken, onder meer rondom continuïteit van dienstverlening, innovatie en slagkracht.

Als daadkrachtige, deskundige en enthousiaste collega versterk je de verbinding op informatiemanagement en met name informatiebeveiliging, en bouw je hieraan verder. Dat doe je zowel binnen als buiten het programma. Je stimuleert DGPenV, collega’s en partners tot samenwerking op jouw kennisgebied. Daarbij ben je inhoudelijk sparringpartner en daag je partners uit vraagstukken op een integrale en innovatieve wijze te benaderen om tot verbeteringen te komen.

 

Je balanceert continu tussen wat moet en wat beter kan. Hierbij heb je ook duidelijk een adviesfunctie naar de leiding in je werkveld. Jouw grootste uitdaging? Samenwerkingsverbanden smeden in een complex krachtenveld met tegengestelde belangen. Met die belangen houd je rekening, maar je toont tegelijkertijd leiderschap door achter je eigen koers te staan. Met als doel om tot een gedegen informatiebeveiligingsbeleid te komen.

 

Daarnaast ben je contactpersoon voor de inspectie en ga je aan de slag met eventuele aandachtspunten. Als trekker vanuit het programma op informatiebeveiliging neem je deel aan verschillende stuur- en werkgroepen. Bijvoorbeeld binnen DGPenV of met een van onze partners binnen het speelveld van crisisbeheersing en hulpverlening. Je creëert draagvlak voor het informatiebeveiligingsbeleid en wet- en regelgeving en treedt waar nodig regisserend op ten aanzien van de uitvoering ervan. Hierbij werk je overigens in nauwe samenspraak met de programmamanager en je teamgenoten. Dit alles in een unieke politiek-bestuurlijke omgeving!

 

Functie-eisen

 • Je hebt hbo- of wo-niveau.
 • Je hebt ruime ervaring in het werkveld van informatiemanagement en informatiebeveiliging.
 • Je hebt ervaring met het werken in politiek-bestuurlijke omgevingen.
 • Je hebt ervaring met beleidsprocessen, bij voorkeur binnen een bestuursdepartement.
 • Je hebt ervaring met ICT en techniek.
 • Je beschikt over sterke netwerkvaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 13
 • Maand­salaris: Min €4.367 – Max. €6.547 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: Voor de duur van 2 jaar met uitzicht op vast
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.