Zoekwoorden:
Safety & Security, Inspector
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Helder
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6), MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Gepubliceerd:
15/11/2019
Status:
Open
Reageer voor:
27/01/2020
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Onderzeeboten zijn voor het Commando Zeestrijdkrachten als F-16’s voor het Commando Luchtstrijdkrachten. Bij de directie Materiele Instandhouding in Den Helder zorgen we voor het onderhoud van die onderzeeërs. Dat moet op een veilige manier gebeuren en jij weet als toezichthouder veiligheid en milieu onderzeeboten wat daarvoor belangrijk is.

 

Als toezichthouder veiligheid en milieu onderzeeboten focus jij je op het handhaven van een veilige werkomgeving. Dat doe je vooral door toezicht te verrichten op schepen en werkplaatsen. Op het moment dat er sprake is van ongewenste situaties, overtredingen of gezondheids- en veiligheidsbedreigende situaties treed je op. Zijn er problemen, dan ga je op zoek naar passende oplossingen of doe je verbetervoorstellen.

 

Daarnaast houd je je bezig met de risico-inventarisatie en -evaluatie. Je werkt mee aan zowel het opstellen als het uitvoeren ervan en dat geldt ook voor nadere inventarisaties en het plan van aanpak. Een andere belangrijke taak is het rapporteren van geconstateerde afwijkingen. Om dat goed te doen, doe je dossieronderzoek en verzamel en controleer je gegevens. Daarbij vraag je je onder meer af of ze juist zijn, volledig, en rechtmatig.

 

Je hebt gevarieerd werk, want je stelt ook werkvergunningen en processen-verbaal op én je zorgt voor managementinformatie. Wat ook bij je werk hoort, is het beheren, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) bestanden. En inspectiegegevens, procedures en richtlijnen? Die zijn er niet voor niets. Dat weet jij als geen ander en daarom let je erop dat deze consequent worden gebruikt.

 

 

WIE ZOEKEN WE

 • Je hebt een afgeronde opleiding op mbo 4-niveau en hebt aanvullend relevante cursussen of opleidingen gevolgd op de gebieden veiligheid en milieu.
 • Je hebt een afgeronde opleiding VCA-VOL.
 • Je hebt een MVK-diploma (dit is vereist).
 • Je beheerst de Nederlandse taal en je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je hebt algemeen vaktechnische kennis op het gebied van veiligheid en milieu, en van de organisatie van de eigen afdeling.
 • Je hebt praktisch gerichte kennis van het afgebakende toezichtgebied en inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen die daaraan verbonden zijn.
 • Je hebt inzicht in de werkzaamheden die plaatsvinden in/op het betreffende object.
 • Je bent vaardig in het uitvoeren van inspecties en controles en in het signaleren van problemen.
 • Je bent sterk in het interpreteren en samenstellen van resultaten en bevindingen.
 • Je bent vaardig in het opstellen van inspectierapporten en in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen, ook tijdens controles en tijdens het verbaliseren.
 • Je kunt goed prioriteiten stellen in je werkzaamheden.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

Salarisniveau schaal 6
Minimum salaris: €1.950 bruto per maand
Maximum salaris: €2.800 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Aantal uren per week 38
Plaats Den Helder, Noord-Holland

 

 

OVERIGE ARBEIDSVOORWAARDEN

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

 

 

DE ORGANISATIE MINISTERIE VAN DEFENSIE, COMMANDO ZEESTRIJDKRACHTEN, DIRECTIE MATERIËLE INSTANDHOUDING

Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) richt zich op het leveren van veiligheid op en vanuit zee. Het CZSK is, als het uitvoerende deel van de Koninklijke Marine en het maritieme deel van de Nederlandse krijgsmacht, verantwoordelijk voor de inzetbaarheid en integratie van de operationele vloot- en marinierseenheden en voor de inbedding van de eenheden in ‘joint’ en ‘combined’ verband. Daarnaast voert het CZSK civiele overheidstaken uit in Nederland en het Caribisch gebied.

 

Directie Materiële Instandhouding

De directie Materiële Instandhouding (DMI), onderdeel van het CZSK, is verantwoordelijk voor de instandhouding van maritiem materieel en de facilitaire ondersteuning van het CZSK. De DMI stuurt op de materiële gereedheid van de eenheden van het CZSK en voert de opdrachten en taken uit van het instandhoudings- en ondersteuningsplan.

 

 

DE AFDELING KONINKLIJKE MARINE, DIRECTIE MATERIELE INSTANDHOUDING, INSTANDHOUDINGSGROEP ONDERZEEBOTEN

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Instandhoudingsgroepen (IG) Onderzeeboten (OZB) bij de Afdeling Maritieme Instandhouding van de Directie Materiële Instandhouding van het Commando Zeestrijdkrachten. De IG is verantwoordelijk voor de materiële gereedheid van de schepen. De IG heeft met de beschikbare middelen en tegen minimale kosten de volgende twee doelstellingen. Ten eerste het verwezenlijken en bestendigen van de geëiste materiële gereedheid van de wapensystemen die tot de instandhoudinggroep behoren. Ten tweede het effectueren van overige opgedragen instandhoudingactiviteiten. De hoofdvestigingsplaats van de IG is Den Helder