Zoekwoorden:
Safety & Security, Counter-terrorism, Radicalisation
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Groningen
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
24/03/2022
Status:
Open
Reageer voor:
06/04/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Team Analyse & Onderzoek van de Dienst Regionale Informatieorganisatie in Noord-Nederland zoekt een veiligheidsanalist voor het thema Contra-Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER). Heb jij een ijzersterk analytisch vermogen en wil je een bijdrage leveren aan de bestrijding van de ondermijning van de democratische rechtsorde door radicale/extremistische personen en netwerken in Noord-Nederland? Kom dan Team Analyse & Onderzoek versterken!

 

Wat ga je doen?

Je levert een bijdrage aan de intelligencecyclus, maar bent in hoofdzaak verantwoordelijk voor het (doorlopende) veiligheidsbeeld op CTER-gebied. De intelligencecyclus begint met een inkomend signaal, intern opgemerkt of extern aangereikt door ketenpartners. Na een veredeling van het signaal en een duiding, worden risico-inschattingen gemaakt aan de hand van alle beschikbare en relevante informatie en worden daarvoor in aanmerking komende subjecten door middel van een netwerkanalyse in kaart gebracht. Hoewel je als veiligheidsanalist ook de koppeling maakt met de operatie, richt je je als primair op intelligenceproducten voor de tactische en/of strategische besluitvorming. Je belangrijkste taak is het onderhouden van een actueel regionaal criminaliteitsbeeld, waar je ook de landelijke maatschappelijke ontwikkelingen bij betrekt. Je maakt grote hoeveelheden informatie op dit thema inzichtelijk en onderscheidt de verschillende verschijningsvormen van elkaar. Je werkt samen met interne en externe partners en aan de hand van alle beschikbare en relevante informatie breng je ook de daarvoor in aanmerking komende subjecten en netwerken in kaart.

 

Je hebt oog voor wat actuele ontwikkelingen in de maatschappij kunnen betekenen voor Noord-Nederland en wat ontwikkelingen in Noord-Nederland voor het land kunnen betekenen. Op basis van dit beeld breng je veiligheidsvraagstukken in kaart en adviseer je over te plegen interventies binnen de eenheid. In het kader van landelijke ontwikkelingen en in voorkomende situaties werk je met collega-analisten van andere CTER-afdelingen samen aan nationale analyses. Je gebruikt (data-)analysetechnieken zoals de “Raffinaderij” om netwerken van personen inzichtelijk te maken ten behoeve van de operatie. Jouw inzicht in de netwerken die een bedreiging vormen voor de Nederlandse openbare orde of het strafrecht, zijn van wezenlijk belang voor de besluitvorming.

Jouw informatieproducten onderzoeken wetenschappelijke inzichten en open bronnen geven in samenhang met andere veiligheidsbeelden een doorlopend beeld van de criminaliteit en veiligheid op het thema CTER.

 

Waar ga je werken?

Je komt te werken bij Analyse & Onderzoek (A&O); een afdeling met vakbekwame en gemotiveerde intelligencespecialisten met een veelheid en diversiteit aan ervaring en achtergrond. A&O is verantwoordelijk voor zaaks- en veiligheidsanalyses op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. De Afdeling A&O is van cruciaal belang in de veranderopgave als het gaat om het kunnen leveren van snelle en krachtige analyses van de hoogste kwaliteit en moet voorop lopen als het gaat om innovatie en vernieuwing.

 

A&O is onderdeel van de Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO) Noord-Nederland. De DRIO levert een bijdrage aan CTER-gerelateerde onderwerpen door zowel reactief als proactief informatie in te winnen en te veredelen binnen een CTER Intelcel. Binnen de verschillende afdelingen van de DRIO werken medewerkers dagelijks met intelligence uit onder andere onze politiesystemen, open bronnen en op basis van menselijke bronnen. Je collega’s van de DRIO werken fysiek centraal samen in Groningen en sluiten daarnaast decentraal aan op meerdere plekken in de eenheid, dicht bij de operationele processen van opsporing, handhaving en beleidsvorming. De werkcultuur is open, inhoudelijk kritisch en ontwikkelgericht.

De DRIO Noord-Nederland staat de komende jaren voor een uitdagende ontwikkelopgave. De politie heeft namelijk de ambitie om te werken met ‘state of the art’ intelligence, waardoor de DRIO de komende jaren moet groeien naar een échte intelligenceorganisatie. Het opbouwen van een gestructureerde informatiepositie op de geprioriteerde veiligheidsthema’s, waaronder thema’s als cybercrime, CTER en ondermijning, heeft de hoogste prioriteit. Daarnaast versterken we het vermogen van de politie om intelligencegestuurd te werken en vergroten we de kennis en innovatievermogen van op intelligencewerk.

 

Wie ben jij?

Je bent nieuwsgierig, maatschappelijk breed georiënteerd en volgt ontwikkelingen in de samenleving op de voet. Je bent een verbinder en maakt gebruik van je netwerken, waar je zelf ook actief in opereert. Door jouw ijzersterke analytische vermogen en onderzoekende houding ben je in staat om grote hoeveelheden informatie uit verschillende bronnen met elkaar in verband te brengen, zonder daarbij het overzicht te verliezen. Je bent benaderbaar voor anderen en zoekt zelf ook actief de samenwerking. Daarnaast ben je representatief en communicatief sterk, zowel in woord als schrift. Je bent daardoor goed in staat om analytische inzichten mondeling te presenteren en/of om te zetten in hoogwaardige intelligenceproducten. Ook beschik je over een goede beheersing van de Nederlandse taal en daarnaast bij voorkeur meerdere vreemde talen.

Je bent technisch vaardig en in staat te werken met complexe analysesystemen. Hoewel je deels zelfstandig functioneert, kun je goed met anderen samenwerken. Dit vergt zelfreflectie op je werk en houding. Je begrijpt snel hoe processen binnen organisaties lopen en handelt hierna door de juiste verbindingen te leggen binnen je team/organisatie en daarbuiten te zoeken. De veranderende maatschappij en de veranderopgave waar de DRIO voor staat, vraagt een actieve leerhouding en de bereidheid en motivatie om te veranderen, als dat nodig is. Je kunt snel schakelen en je ziet zelf waar je verantwoordelijkheden liggen. Daarnaast heb je de moed om de huidige status-quo uit te dagen met frisse ideeën.

Daarnaast beschik je over:

 • een hbo-diploma en bij voorkeur een opleiding in de richting van sociale wetenschappen zoals Criminologie en Sociologie;
 • ervaring in het maken van complexe analyses (veiligheidsdomein) tijdens je werk of studie;
 • affiniteit met digitalisering, omdat dit kansen met zich meebrengt om de informatiepositie te verbeteren;
 • bij voorkeur kennis op het gebied van CTER;
 • bij voorkeur vaardigheden in iBase, Analyst’s Notebook en overige analyse tools;
 • bij voorkeur kennis van Sociale Netwerkanalyse.

Wat wij bieden

De standplaats is Groningen. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.596,- en maximaal € 4.299,- (schaal 9 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist A.

  

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).

 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.