Het risico van een mogelijke datalek door bijvoorbeeld een technologische of menselijke fout ligt altijd op de loer. Voor het handhaven van een adequaat Security niveau is daarom een multidisciplinaire aanpak vereist.

 

Om organisaties te helpen bij het realiseren van continue Compliance biedt Audittrail zowel audits als adviesdiensten aan, waaronder tooling, en end-to-end oplossing - die zowel (Privacy) Compliance als informatiebeveiliging omvat.

 

Audittrail is een audit- en adviesbureau met expertise op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en risicomanagement. Onze experts zijn gekwalificeerde, bewake security officers, privacy officers, auditors en risicomanagers. Wij vervullen de rol van gegevensbeschermingsfunctionaris voor Europese en niet-Europese organisaties. Audittrail biedt een breed scala aan (bewustwordings)producten, zoals phishing-tests, mystery guests, workshops en bewustwordingscampagnes.

 

Informatiebeveiliging heeft een sterk verband met Privacy en de AVG. Dit zijn echter twee verschillende expertisegebieden, waarbij bijvoorbeeld de vereiste deskundigheid van elkaar verschilt. Beide onderdelen moeten worden bekeken vanuit de bredere context van Business Continuity- en Risico- management

 

Onze Compliance Management Framework (CMF)-software stelt iedere organisatie in staat om thema's zoals AVG, informatiebeveiliging, Business Continuity- en Risico- management in zekere zin (praktisch) beheersbaar te maken dan wel te voldoen aan Compliance.