Keywords:
Education Market, ICT, Software Developer, Engineering
Edu type:
Formal education
Location:
Arnhem
Education:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
01/09/2022
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Dit kun je doen na je studie
Als software developer bedenk en maak je computerprogramma’s. Denk aan apps, games en websites. Je zorgt ervoor dat ze goed werken. Je houdt ook in de gaten of bestaande programma’s goed blijven werken of moeten worden uitgebreid. Je werkt in een team met andere ontwikkelaars en collega’s. Je kunt jouw werk goed presenteren en uitleggen.

 

 

Wat leer je tijdens de opleiding?
Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels (niveau 4) en Loopbaan & Burgerschap.

 

Als software developer werk je straks in de praktijk mee in ontwikkeltrajecten. Je hebt wisselende werkzaamheden. Je moet daarbij zelf procedures bedenken als je problemen of technische onmogelijkheden tegenkomt. Je werkt in een eigen gestructureerde lokale - niet live - werkomgeving, op het lokale netwerk of computersysteem.

 

Je krijgt als ontwikkelaar te maken met de toenemende informatiebehoefte, de snelle technische ontwikkelingen binnen het vakgebied en de steeds hogere kwaliteitseisen die de eindgebruikers aan producten stellen. Je beschikt daarom over specialistische kennis en vaardigheden die je bovendien kunt reproduceren, analyseren en toepassen. Zo kan je ontwerp documenten opleveren die aan alle eisen en wensen voldoen. Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet eenduidig vast en is tot op zekere hoogte zelf in te vullen qua volgorde i.c.m. je loopbaancoach.

 

 

Tijdens de opleiding zijn er de volgende niveaus:

  • Oriëntatiefase - je oriënteert je op het beroep en maakt eenvoudige applicaties onder begeleiding
  • Developmentfase - je ontwikkelt je op je competenties en doorloopt een beroepstaak onder begeleiding en maakt complexere applicaties
  • Expertfase - je bereikt het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar, je maakt zelfstandig complexere applicaties en stuurt andere deelnemers aan.

 

Leereenheden worden in de volgende context aangeboden:

  • Webapplicaties (Html5, Css, Javascript, jQuery, PhP, Asp.net)
  • Mobile applicaties (Android, iOS, C#, Html5)
  • Robotica/Domotica (C#, PhP, C/C++)

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.