Keywords:
Cyber, Education Market, ICT
Edu type:
Formal education
Location:
Zwolle
Education:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Als applicatie- en mediaontwikkelaar maak je o.a. websites, databases, betaalapplicaties, voorraadsystemen en apps. Daarnaast houden steeds meer applicatie- en mediaontwikkelaars zich bezig met domotica en robotica. Hierbij kun je denken aan een app om de verlichting in huis te regelen of een app om een productieproces digitaal aan te sturen. Je zorgt aan de voor- en achterkant voor een goed werkende applicatie en bent verantwoordelijk voor de invoering en het onderhoud van de applicatie. De Applicatie- en mediaontwikkelaar zet zijn creativiteit vooral in om technische oplossingen voor software te bedenken, ontwikkelen en programmeren.

 
 

Beroepseisen

 • je bent zelfstandig
 • je bent nauwkeurig
 • je bent analytisch 
 • je werkt gestructureerd
 • je kan plannen en organiseren
 • je bent communicatief vaardig
 • je kan goed samenwerken
 • je kan omgaan met vertrouwelijke info
 • je bent op de hoogte van technische ontwikkelingen 
 

Applicatie- en mediaontwikkelaar BOL 4

School en stage

De opleiding duurt drie jaar. In individuele gevallen kan een eventuele afwijkende opleidingsduur tijdens de opleiding worden vastgesteld.

Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL). Bij de beroepsopleidende leerweg volg je het praktijkprogramma op school en via stages. In het eerste leerjaar ga je vijf dagen per week naar school. Vanaf het tweede schooljaar zijn stages een onderdeel van het programma. Je loopt stage bij een erkend leerbedrijf. Het is ook mogelijk om in het buitenland stage te lopen. Tussen jou en het Deltion College wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

 

Je kunt de opleiding ook volgen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL-school en werken). Hiervan is een apart informatieblad verkrijgbaar.

 

Klassikaal of individueel

Je kunt de opleiding klassikaal of individueel volgen.

 

Klassikaal

Bij de klassikale opleiding volg je de lessen samen met je eigen klas en volgens een vast rooster. Gedurende het eerste semester volgen alle studenten van de niveau 3 en 4 opleiding ICT dezelfde theorie en praktijk. Je doet kennis en vaardigheden op die gericht zijn op het ontwerpen, beheren en ontwerpen van software, hardware, netwerken en applicaties. Na dit eerste halfjaar kun je op basis van je ervaringen een weloverwogen keuze makenuit de niveau 3 of één van de niveau4 opleidingen. De opleiding applicatie- en mediaontwikkelaar is alleen op niveau 4 te volgen.

 

Let op: de klassikale leerweg heeft een beperkt aantal plaatsen voor nieuwe instroom. Toelating is alleen mogelijk als je aan de toelatingseisen voldoeten zolang het maximale aantal nieuwe studentennog niet is bereikt. Informeerbij het Studenten Succes Centrum (SSC) naar de mogelijkheden, telefoonnummer (038) 850 3000 of mail naar ssc@deltion.nl.

 

Individueel

Bij de individuele opleiding bepaal jij in overleg met een studieloopbaanbegeleider de route van de opleiding. Je schrijft je in op workshops en lessen en werkt samen in projecten. Deze opleiding kent vier instroommomenten per jaar. Wil je weten wanneer je kunt instromen in deze opleiding of wil je een persoonlijk advies? Neem dan contact op met een loopbaanadviseur van het Studenten Succes Centrum, telefoonnummer (038) 850 3000 of mail naar ssc@deltion.nl.

 

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit vier delen: het basisdeel, het profieldeel, het algemene deel en de keuzedelen. Bij al deze delen gaat het om het verkrijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstige beroep goed uit te kunnen oefenen. De vier delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

 

Basis- en profieldeel

Voor de opleiding zijn kerntaken en werkprocessen vastgesteld. Hiermee leg je een brede theoretische en praktische basis om als beroepsbeoefenaar aan het werk te kunnen.

De kerntaken zijn:

 • Ontwerpen van de applicatie of (cross)media-uiting
 • Realiseren van de applicatie of (cross)media-uiting
 • Implementeren van de applicatie of (cross)media-uiting 
 • Onderhouden en beheren van de applicatie of (cross)media-uiting

Je werkt aan een onderdeel tijdens contacturen (lesuren), zelfstudie uren, projecten en in praktijksituaties. Regelmatig leg je examenonderdelen af.

Algemeen deel

Het algemene deel van de opleiding bevat onder andere:

 • loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • rekenen
 • Engels
 • sport

Voor Nederlands en rekenenmoet een landelijkexamen worden afgelegd.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg je informatie over welke keuzedelen deze opleiding biedt.

 

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

 

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen. 

 

Verder leren

Na de opleiding kun je verder leren in het volledig dagonderwijs in het HBO, bijvoorbeeld Hoger Informatica Onderwijs of de Lerarenopleiding. Wil je je studie in het HBO voortzetten, adviseren we je het keuzedeel Doorstroom HBO-ICT te volgen. Daarnaast is het mogelijk om bij een hbo-instelling een associate degree te volgen. Deze mogelijkheid is bedoeld voor studenten die willen doorstuderen maar geen vierjarige hbo bacheloropleiding willen volgen. Het niveau ligt tussen mbo niveau 4 en hbo-bachelor. Verder zijn er, als je aan het werk gaat, nog diverse extra certificaten te behalen.

 

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.beroepeninbeeld.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar ssc@deltion.nl. Vragen kun je ook stellen aan de heer R. Kerssies (klassikale leerweg), rkerssies@deltion.nl of de heer H. Koopmans (individuele leerweg), hkoopmans@deltion.nl.