Keywords:
Law
Edu type:
Formal education
Location:
Nijmegen
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Bij de dubbelstudie Recht & Management in Nijmegen kun je de master Rechtsgeleerdheid en de master Bedrijfskunde in vijf jaar behalen. Met slechts een jaar extra studietijd haal je de masterdiploma's van beide opleidingen. Je wordt master (meester) in de rechten en master in de bedrijfskunde.

 

Recht & Management, iets voor jou?

Je gaat Recht & Management studeren als je geïnteresseerd bent in recht en bedrijfskunde, en deze beide vakgebieden wilt combineren. Bedrijven hebben steeds meer interesse in werknemers die thuis zijn op het gebied van recht en management. Mensen die juridische kanttekeningen bij het betoog van een bedrijfskundige kunnen plaatsen, maar ook de bedrijfskundige gevolgen van een juridisch standpunt kunnen overzien. Ook iets voor jou? Doe de studiekeuzetest!

 

Waarom de bachelor Recht & Management in Nijmegen?

  • Twee masteropleidingen: twee titels
  • Rechtendiploma met 'civiel effect': hiermee voldoe je aan de eisen om benoemd te kunnen worden in zowel advocatuur als rechterlijke macht
  • Je wordt expert in rechten en bedrijfskunde
  • Je krijgt uitstekende carrièrekansen
  • Je haalt meer uit je studie

 

Waarom een dubbelstudie?

Je hoeft niet de lastige keuze te maken tussen rechten en management. De dubbelstudie maakt het mogelijk om beide masteropleidingen te volgen. Je leert om maatschappelijke problemen vanuit twee verschillende perspectieven te benaderen. Dat levert nieuwe inzichten op. Je wordt een expert op het grensvlak van recht en economie. Lees meer over de voordelen van een dubbelstudie.

 

 

Wat kun je ermee?

Recht & Management is een ideale voorbereiding voor functies als bedrijfsjurist, advocaat in het ondernemingsrecht, manager, beleidsmedewerker, directiesecretaris en organisatieadviseur. Maar je kunt er uiteraard ook andere beroepen mee uitoefenen die je met alleen een opleiding Rechtsgeleerdheid of Bedrijfskunde kunt doen. Hieronder tref je voorbeelden van enkele ‘typische Recht & Management-beroepen'.

 

Bedrijfsjurist

Bedrijfsjuristen zijn verantwoordelijk voor de juridische begeleiding van een bedrijf. Denk daarbij aan jaarverslaggeving, samenwerkingsovereenkomsten, onroerendgoedtransacties, faillissementen, schadeclaims, joint ventures of statutenwijzigingen. Het begeleiden van een fusie of overname kan ook tot je takenpakket behoren. Net als bij veel andere juridische functies lopen de werkdagen van een bedrijfsjurist vaak anders dan gepland, omdat de actualiteit van de dag voorrang moet krijgen. Je werkt veel van achter je bureau: documenten opstellen en beoordelen, afstemmen met collega's en adviseurs, en zaken uitzoeken. Daarnaast vinden er besprekingen plaats met onder meer banken, investeerders, klanten of adviseurs.

 

Advocaat ondernemingsrecht

De kans is groot dat je cliënten vooral directies van bedrijven en instellingen zijn. Je krijgt te maken met civiele procedures. Dat zijn zaken waarin twee burgerlijke partijen, zoals bedrijven of burgers, tegenover elkaar staan. Eerst bespreek je met de cliënt welke juridische mogelijkheden er zijn, of het zin heeft een rechtszaak te beginnen en hoe groot de kans is dat je de zaak voor je cliënt gaat winnen. Je adviseert hem over de acties die je voor hem kunt ondernemen. Als hij akkoord gaat met jouw advies, vertegenwoordig jij je cliënt tegenover de andere partij. Soms gebeurt dit voor een rechter, soms kom je tevoren met de wederpartij tot overeenstemming.

 

Organisatieadviseur

Je werkt bij een organisatieadviesbureau, in dienst van een groot bedrijf of als zelfstandig adviseur. Je adviseert over de bedrijfsorganisatie. Daarbij kun je denken aan de organisatiestructuur, de strategie, een niet goed functionerende afdeling of veranderingen zoals een fusie. Je onderzoekt hoe een bedrijf of instelling is georganiseerd en geeft aan hoe het beter zou kunnen. Je adviezen presenteer je in een rapport aan de opdrachtgever. Heb je Recht & Management gestudeerd, dan ben je op de hoogte van de regelgeving voor ondernemingen. Je kunt inzicht geven in en rekening houden met de juridische gevolgen van je advies.

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).