Keywords:
Security, Education Market, Urban Security
Edu type:
Formal education
Location:
's-Hertogenbosch
Education:
MBO-3 (EQF 3)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor­ en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont: paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of verblijfsvergunning. Ter controle van je vooropleiding moet je een kopie meesturen van je laatste rapport en/of diploma’s en cijferlijst(en). Intakeactiviteiten: verplichte voorlichting, talentscan, sporttest en motivatiegesprek Verplichte intakeactiviteiten leiden tot een studieadvies. Het advies wordt schriftelijk medegedeeld aan de kandidaat. Een eventueel negatief studieadvies komt met grote zorgvuldigheid tot stand en is altijd onderbouwd met argumenten, maar is niet bindend.

 

Je moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).


Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.

Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.


Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

- Je hebt de Nederlandse nationaliteit
- Je bent 16 jaar op 1 oktober van het schooljaar waarin de opleiding begint
- Vmbo­diploma kader­, gemengd­ of theoretische leerweg Economie, Techniek, Zorg en Welzijn of Landbouw met wiskunde of economie of tweede vreemde taal
- Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
- Verwante beroepsopleiding niveau 2

- Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

 

Wat kan ik worden?

Als Handhaver toezicht en veiligheid zorg je ervoor dat anderen zich veilig voelen. Bijvoorbeeld op straat en in andere openbare ruimtes.

Je werkt meestal bij een gemeente of een organisatie voor toezicht en veiligheid. Je surveilleert in uniform op straat en treedt op bij incidenten en calamiteiten. Ook verleen je service aan het publiek en je staat altijd klaar om mensen te helpen.

Belangrijke eigenschappen die je moet hebben zijn: communicatieve vaardigheden, behulpzaamheid, inlevingsvermogen, integriteit en stressbestendigheid.

 

Wat ga ik leren?

Deze opleiding duurt drie jaar. Leerjaar één is voor alle studenten hetzelfde. Vanaf dag één loop je in een uniform. Zo kun je vast wennen aan je voorbeeldfunctie op straat en aan de manier waarop de burger naar je kijkt en je aanspreekt. Na het eerste jaar worden 30 studenten geselecteerd om het politietraject te volgen. Dit is een keuzedeel in de opleiding Handhaver toezicht en veiligheid. De overige studenten volgen dan een ander keuzedeel.

 

Je gaat vijf dagen per week naar het Koning Willem I College. Bij ons krijg je algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan & burgerschap, sociale vaardigheden en mentale weerbaarheid, fitness, zelfverdediging, levensreddend handelen en sport. Daarnaast krijg je specifieke vakken, zoals recht­ en wetskennis. Houd er rekening mee dat je hiervoor best veel huiswerk moet maken.

 

Je krijgt verder praktijklessen, zodat je de aangeleerde theorie in de praktijk kunt oefenen. Je wordt ook voor een aantal evenementen en activiteiten ingezet die buiten schooltijd vallen. Na deze opleiding heb je het diploma Handhaver toezicht en veiligheid én het diploma Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) op zak.

 

Wat doe ik tijdens de stage?

Tijdens je opleiding loop je stage bij een toezichthoudende organisatie. Ben je geselecteerd voor het keuzedeel politie? Dan loop je vanaf leerjaar 2 ook dertien weken stage bij een politieteam in de regio. Tijdens deze stage werk je aan je opdrachten uit de praktijkmap Handhaver toezicht en veiligheid. Een Handhaver toezicht en veiligheid werkt onregelmatig. Dit betekent dat je tijdens je stage ook in de avonduren, weekenden, vakanties en tijdens feestdagen ingezet kan worden.