Keywords:
Law
Edu type:
Formal education
Location:
Nijmegen
Education:
Master (EQF 7)
Start date:
01/09/2021
Study Load:
1680 hrs
Duration:
1 year
More information

Description:

Titel: Master of Laws (LLM) / meester in de rechten (mr.)
Duur: 1 jaar (60 EC), voltijd
Start: september
Taal: Nederlands
Croho-code: 66451

 

Deze master is in de Keuzegids Master 2017 beoordeeld als Beste opleiding binnen het vakgebied.

In de masteropleiding Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit studeer je voor meester in de rechten. De normen en waarden in onze maatschappij veranderen voortdurend. Mensen denken nu anders over zaken als euthanasie, softdrugs, draagmoederschap en abortus dan tientallen jaren geleden. Dat zie je terug in de regelgeving en in de rechtspraak. Het recht is net zo gevarieerd als de samenleving. Je kunt je bezighouden met uiteenlopende aandachtsgebieden, zoals arbeidsrecht, gezondheidsrecht, belastingrecht, familierecht of milieurecht.

 

Soms ontstaan er conflicten tussen mensen of organisaties. Welke rechten, plichten, bevoegdheden en taken hebben de betrokken partijen dan? En wat gebeurt er als iemand een overtreding of misdrijf heeft begaan? Welk gedrag is strafbaar en welke straf kan er worden opgelegd? De wet zelf kan soms ook ter discussie staan. Mensen leggen regels bijvoorbeeld op verschillende manieren uit. Voor welke interpretatie wordt dan gekozen? In deze gevallen heeft de samenleving behoefte aan mensen die de wetten en regels kennen, en ze kunnen toepassen: aan juristen dus.

 

Binnen de masteropleiding Nederlands recht bestaan vijf masterspecialisaties:

- Burgerlijk Recht
- Financieel Recht
- Ondernemingsrecht
- Staats- en Bestuursrecht
- Strafrecht


Elke masterspecialisatie biedt mastervakken aan en heeft regels opgesteld voor samenstelling van het masterprogramma. Voor veel mastervakken gelden voor het volgen van onderwijs voorkenniseisen.

 

Dubbele master Burgerlijk Recht & Insolventierecht
Je kunt ook kiezen voor de dubbele master Burgerlijk Recht / Insolventierecht. Door een unieke samenwerking tussen de Nottingham Trent University en de Radboud Universiteit kun je met dit dubbele masterprogramma binnen een jaar twee masterdiploma’s halen. Binnen de master European Law kun je kiezen voor een Engelstalige masterspecialisatie Insolvency Law. Kies je voor de dubbele master binnen de master Nederlands Recht dan volg je ook twee Nederlandstalige vakken.

 

Onderwijs en afstuderen
De masteropleiding Nederlands Recht is afgestemd op een studieplan van 60 EC. Daarvan is 42 EC voor het volgen van vakken en 18 EC voor het schrijven van een scriptie. Van de 42 EC voor vakken moet je tenminste 28 EC behalen aan vakken uit je specialisatie. Je kunt ook in twee of meer specialisaties afstuderen. Je moet dan binnen elke specialisatie voldoen aan de eisen voor de invulling van het (keuze)vakkenpakket. Je mag daarnaast kiezen voor het schrijven van twee afzonderlijke scripties of een grote scriptie waarin beide specialisaties ruim aan bod komen. Wil je zelf je pakket samenstellen? Met toestemming van de Examencommissie is het mogelijk een vrij pakket samen te stellen.

 

Verruim je blik
In Nijmegen leer je niet alleen hoe het recht eruitziet, maar ook waarom het er zo uitziet. En of het ook anders zou kunnen. Zo leer je het recht echt doorgronden. Je combineert een theoretische opleiding met een praktijkgerichte aanpak. Veel docenten werken ook in de rechtspraktijk. Zij koppelen de stof aan actuele praktijkvoorbeelden. Dat verrijkt je visie en verruimt je blik als jurist.

 

Persoonlijke voorlichting tijdens de Masterdag
Wil je meer informatie over deze opleiding? Kom dan naar de Masterdag op zaterdag 10 maart 2018. Je krijgt voorlichting van studieadviseurs. Docenten beantwoorden je persoonlijke vragen. En masterstudenten delen hun ervaring met je. Zo ontdek je de master vanuit verschillende perspectieven.