Zoekwoorden:
Law
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Nijmegen
Opleiding:
Master (EQF 7)
Start datum:
01/09/2022
Studielast:
1680 uur
Duur:
1 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Kies voor de master Nederlands recht aan de Radboud Universiteit. In Nijmegen leer je niet alleen hoe het recht eruitziet, maar ook waarom het er zo uitziet. En of het ook anders zou kunnen. Zo leer je het recht echt doorgronden.

 

Burgerlijk Recht
In deze masterspecialisatie analyseer je het systeem van het burgerlijk recht, voortbouwend op de kennis die je in de bachelor Rechtsgeleerdheid hebt opgedaan. Daarnaast ga je aan de slag met keuzevakken als Arbeidsrecht, Aansprakelijkheidsrecht en Insolventierecht.

 

Financieel Recht
In de masterspecialisatie Financieel Recht bestudeer je de regulering van de financiële markt en de spelers die daarop actief zijn. Je legt een stevige wetenschappelijke basis en gaat praktijkgericht aan de slag. De ontwikkelingen op het relatief jonge terrein van het financieel recht volg je nauwgezet.

 

Ondernemingsrecht
In de masterspecialisatie Ondernemingsrecht verdiep je je in de juridische aspecten van onder meer financiering, risicomanagement en reorganisaties. Kom alles te weten over corporate governance issues, rechtspersonen, medezeggenschap en besluitvorming in de bestuurskamer.

 

Staats- en Bestuursrecht
Het staats- en bestuursrecht legt het juridische fundament voor het overheidsbestuur en de overheidsorganisatie in de democratische rechtsstaat. Het regelt daarmee vele belangrijke aspecten van de verhouding tussen staat en burgers.

 

Strafrecht
In de masterspecialisatie Strafrecht bestudeer je het geldende strafrecht en de grondslagen ervan, actuele juridische ontwikkelingen, fundamentele rechten, het penitentiaire recht en bijvoorbeeld de criminologie.