Keywords:
Cyber, Education Market, ICT
Edu type:
Formal education
Location:
Doetinchem
Education:
MBO-3 (EQF 3)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
4200 hrs
Duration:
30 months
More information

Description:

Het beroep

Als medewerker beheer ICT beheer je het informatie-systeem en zorg je ervoor dat computers werken. Soms hebben collega’s een nieuw programma of toegang tot een bepaald programma of systeem nodig. Dat regel jij. Maar ook als een ander apparaat niet meer werkt, zoals een telefoon of een printer, komen ze naar jou. Je lost de problemen zelfstandig op.

 

Niveau 3

 

Leerweg bol

 

Duur 2,5 jaar

 

Onderwijstijd per jaar

Gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen)

 

Opbouw

Het eerste leerjaar volg je theorie- en praktijklessen op school. Tijdens de lessen leer je hoe je hard- en software installeert en beheert en op welke manier je gebruikers ondersteunt. In de lessen is veel aandacht voor de werkzaamheden die je bij een servicedesk doet en de vaardigheden, zoals communicatieve vaardigheden, die je daarvoor nodig hebt. Tijdens examens, zogenaamde Proeven van Bekwaamheid en kennisexamens, laat je zien wat je hebt geleerd. In het tweede jaar van de opleiding loop je 10 weken stage. De stage vindt plaats in de tweede periode van het schooljaar. De overige drie periodes volg je lessen op school. Het derde en laatste leerjaar volg je een half jaar lessen op school en ben je een half jaar op stage (afstudeerstage).

 

Examinering

Om je diploma te halen, moet je aan de volgende eisen voldoen:

  • je portfolio heb je volgens de norm afgesloten
  • een voldoende voor je examenproject
  • de vakken Nederlands, Engels en rekenen heb je volgens de norm afgesloten
  • een voldoende voor het vak loopbaan en burgerschap

Hoofdleslocatie

Hoofdlocatie J.F. Kennedylaan

 

Sector Techniek & Informatica

 

 

 

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

 

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2019 – 2020 € 1.168,-).

 

 

Onderwijsbenodigdheden en/of extra activiteiten

Onderwijsbenodigdheden:
Naast lesgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Voor dit profiel heb je een goede laptop nodig. Deze kost tussen de € 500,- en € 750,-.

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 3 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4.

Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

 

Beperkte toelating

ja

 

Beperkte toelating toelichting

We willen dat onze opleidingen optimaal aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt en dat er voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn voor onze studenten. Daarom geldt voor dit profiel dat er een maximaal aantal plaatsen beschikbaar is. Voor dit profiel geldt dat er op 1 april geloot wordt. Het kan zijn dat je al eerder wordt uitgenodigd voor een toelatingsgesprek om te beoordelen of je toelaatbaar bent.

 

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan bij voorkeur vóór 1 maart (maar uiterlijk vóór 1 april) via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze. Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met één van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.