Zoekwoorden:
Cyber, Education Market, ICT
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Doetinchem
Opleiding:
MBO-3 (EQF 3)
Start datum:
19/08/2024
Studielast:
4200 uur
Duur:
30 maanden
Meer informatie

Beschrijving:

Het beroep

Als Allround medewerker IT systems and devices beheer je het informatiesysteem en zorg je ervoor dat computers en devices werken. Soms hebben collega’s een nieuw programma of toegang tot een bepaald programma of systeem nodig. Dat regel jij. Je ondersteunt gebruikers en krijgt te maken met verschillende operating systems van devices (zoals Linux, Windows, Android of IOS)

 

Opbouw

Het eerste leerjaar volg je theorie- en praktijklessen op school. Tijdens de lessen leer je hoe je hard- en software installeert en beheert en op welke manier je gebruikers ondersteunt. In de lessen is veel aandacht voor de werkzaamheden die je bij een servicedesk doet en de vaardigheden, zoals communicatieve vaardigheden, die je daarvoor nodig hebt. Tijdens examens laat je zien wat je hebt geleerd. In het tweede en derde jaar van de opleiding loop je gedeeltelijk stage.

 

Examinering

Om je diploma te halen, moet je aan de volgende eisen voldoen:

  • je portfolio heb je volgens de norm afgesloten
  • een voldoende voor je examenproject
  • de vakken Nederlands, Engels en rekenen heb je volgens de norm afgesloten
  • een voldoende voor het vak loopbaan en burgerschap 

Beperkte toelating toelichting

We willen dat onze opleidingen optimaal aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt en dat er voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn voor onze studenten. Daarom geldt voor dit profiel dat er een maximaal aantal plaatsen beschikbaar is. Voor dit profiel geldt dat er op 1 april geloot wordt. Het kan zijn dat je al eerder wordt uitgenodigd voor een toelatingsgesprek om te beoordelen of je toelaatbaar bent.

 

Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 3 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4.

Verder geldt nog een aantal algemene criteria.

 

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan bij voorkeur vóór 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze.

 

Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.