Zoekwoorden:
Security, Education Market, Security Domain
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Tilburg
Opleiding:
MBO-3 (EQF 3)
Start datum:
01/09/2024
Studielast:
3360 uur
Duur:
2 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Als Handhaver Toezicht en Veiligheid is het jouw belangrijkste taak om preventief toezicht te houden. Je surveilleert in uniform, je informeert mensen en wijst ze de weg. Als men zich niet aan de regels houdt, grijp je in. Bij overtredingen en ongevallen kom je in actie. Daarvoor heb je bepaalde bevoegdheden. Zo mag je mensen staande houden en goederen in beslag nemen. Ook heb je dienstverlenende taken.

Het eerste leerjaar is een gezamenlijk leerjaar met Handhaver Toezicht en Veiligheid Openbaar Vervoer. In leerjaar 2 loop je 15 weken stage bij een overheidsinstelling. Dat kan bij een gemeente zijn, maar ook bij een provincie, waterschap, woningstichting of andere toezichthoudende bedrijven.

 

Als handhaver Openbare ruimte werk je wijk- of gebiedsgericht aan het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid. Zo leg je contacten met mensen om overlast te voorkomen of te verminderen. Je geeft voorlichting over het voorkomen van criminaliteit in de openbare ruimte. Verleent hulp bij incidenten of calamiteiten en treedt op in het kader van bestuursrechtelijke handhaving. 

 

Mocht je na het eerste jaar toch liever de andere HTV opleiding willen doen, dan kun je nog overstappen.

 

Waar kun je gaan werken?

Met het diploma Handhaver Toezicht en Veiligheid kun je aan de slag bij handhavingsinstellingen bij de gemeente, provincie, rijk en douane en natuurbeheer.
 

Wat leer je?

Beroepsgerichte vakken

  • rechts- en wetskennis
  • gesprekstechnieken
  • EHBO
  • zelfverdediging
  • RTGB (geweldsbeheersing)

Algemene vakken

  • Nederlands
  • Engels
  • rekenen
  • loopbaan en burgerschap
  • sport

Naast de algemene vakken krijg je ook loopbaanbegeleiding. Zo helpen we je op weg naar een baan of vervolgstudie na je opleiding.

Je behaalt tijdens je opleiding ook het getuigschrift Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA). Dat betekent dat je bepaalde strafbare feiten opspoort en, indien nodig, mag ingrijpen.