Zoekwoorden:
Education Market, Law
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Haarlem
Opleiding:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start datum:
01/09/2021
Studielast:
5040 uur
Duur:
3 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Over het beroep

Als juridisch-administratief dienstverlener help je bij het uitvoeren van regels en geef je voorlichting daarover. In het openbaar bestuur werk je bijvoorbeeld bij gemeentes, provincies of waterschappen. Ook begeleid je burgers en bedrijven in de wirwar van regelingen, formulieren en procedures. In de zakelijke dienstverlening geef je voorlichting en informatie op juridisch gebied. Je werkt bijvoorbeeld bij een notaris, deurwaarder, advocaat, incassobureau of Kamer van Koophandel en verricht daar ook commercieel administratieve taken.

 

Wat kun je na deze opleiding?

Als je de opleiding met goed gevolg hebt doorlopen, kan je gaan werken als juridisch-administratief dienstverlener. Je kunt ook doorstromen naar het hbo, bijvoorbeeld Management Economie & Recht (MER) of Recht.

 

Praktische info

Beroepspraktijkvorming (stage)

Tijdens deze opleiding loop je elk jaar stage een erkend leerbedrijf om je voor te bereiden op je toekomstige beroep, bijvoorbeeld bij een gemeente, provincie, notariskantoor of een incassobureau.

 

Schoolkosten:
Lesmateriaal € 900 tot 1000 totaal
Les / Cursusgeld € 1168 per jaar (2019/2020) voor 18 jaar en ouder

 

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding.

 

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld etc. duo.nl
De kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdrage zijn voor de totale opleiding en verschillen per richting die je kiest in je opleiding.

 

Intake juridisch-administratief dienstverlener, niveau 4, bol

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake juridisch-administratief dienstverlener, niveau 4, bol. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.


Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

  • diploma beroepsopleiding mbo niveau 3
  • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg met in het pakket minimaal een van de vakken wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde taal
  • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo
  • ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma/bewijsstuk

Wat leer je?

Je leert het beroep volgens taken die bij dit vak horen. De belangrijkste kerntaken zijn: onderhouden van klantencontacten, werken aan dossiers, informatie geven en verzamelen, intake verzorgen, documenten verwerken en dossiers beheren. Je leert klanten helpen bij het vinden van de weg in de wirwar van regelingen, formulieren en procedures. Je krijgt de vakken communicatie, algemene economie, ICT, belasting- en bestuursrecht, personen- en erfrecht, straf- en strafprocesrecht, staats- en internationaal recht, demografie, burgerlijk procesrecht, arbeidsrecht, privaatrecht en de algemene vakken Nederlands, Engels en rekenen. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities volg je de keuzedelen

  • digitale vaardigheden
  • algemene economie of
  • ondernemend gedrag
  • overbruggen (interculturele) diversiteit
  • voorbereiding hbo