De NHL Stenden als hogeschool

Studeren bij de NHL Stenden betekent: ontwikkel je talenten en groei in je ambities. Studenten worden gestimuleerd verder te kijken, over de grenzen van hun eigen vakgebied heen. Wij vertellen graag hoe wij dat doen. 

 

Met een been in de praktijk

Hoger beroepsonderwijs is praktijkgericht onderwijs. Bij de NHL zien we het werkveld dan ook als medeopleider. NHL Hogeschool werkt hiertoe nauw samen met bedrijven en instellingen uit de noordelijke regio. Het resultaat:

  • Studenten voeren veel actuele praktijkopdrachten, innovatieve projecten en (toegepast) onderzoek uit voor echte bedrijven.
  • De student leert wat het bedrijfsleven van hem wordt verwacht en krijgt een goed beeld van zijn toekomstige beroep.
  • De praktijk maakt het onderwijs actueler en relevanter en de samenwerking met bedrijven zorgt voor meer kenniscirculatie.

 

Competentiegericht onderwijs

De (samenwerking met de) praktijk is dynamischer dan ooit en dat vraagt om flexibiliteit. NHL Hogeschool biedt competentiegericht onderwijs. Competenties zijn combinaties van kennis, houding en vaardigheden die bij het toekomstige beroep horen. Een student formuleert zelf zijn onderwijsvraag, binnen de kaders van de verschillende beroepscompetenties. De NHL zet daar flexibel onderwijs en flexibele leerroutes tegenover.

 

Keuzemogelijkheden

Door het grote opleidingsaanbod aan de NHL profiteert van het beste van meerdere opleidingen. Een techniekstudent kan bijvoorbeeld een economische cursus volgen om te werken aan zijn managementkwaliteiten. In het derde en vierde jaar van de studie volgen de studenten een of meerdere minors. Dit kan bij een andere opleiding, of een specialisatie zijn binnen de eigen studie. Studenten kunnen daarnaast op allerlei gebieden cursussen, workshops of trainingen volgen en hun kennis uitbreiden.

Gerelateerde functieprofielen