Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
28/03/2022
Status:
Open
Reageer voor:
08/04/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

In het kort

 • Je werkt als adviseur Driehoek binnen OOV bij de afdeling Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden, in het team dat het Driehoeksoverleg en de landelijke en regionale overleggen van de burgemeester organiseert.
 • Je vervult een brugfunctie naar politie en justitie ter voorbereiding op het Driehoeksoverleg en op het (deel)gebied openbare orde en veiligheid.
 • Samen met de directeur OOV en je partners bij politie en OM bepaal je de strategie en adviseer je de burgemeester rekening houdend met de politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

Amsterdam leeft. De continue stroom aan gebeurtenissen zet de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) 24/7 op scherp. Hier sta je met je neus boven op de actualiteiten en word je telkens geprikkeld en uitgedaagd om je te blijven ontwikkelen. En omdat je werk ook de interesse van politici en media heeft, is dat wat jij doet erg zichtbaar en tastbaar.

 

De functie

In deze functie bereid je de vergadering van de Driehoek voor.

 • Je geeft leiding aan het secretariaat van de Driehoek.
 • Je werkt nauw samen met politie en Openbaar Ministerie.
 • Daarnaast bereid je de burgemeester voor op het Driehoeksoverleg en adviseer je het MT van de directie Openbare Orde en Veiligheid. Ook adviseer je collega’s over het inbrengen van stukken in de Driehoek.
 • Je bent verantwoordelijk voor de interne terugkoppeling van de besluitvorming van de Driehoek en houdt zicht op de opvolging van die besluitvorming.
 • Omgevingsbewust als je bent, hou je in je advisering rekening met de belangen van de drie betrokken organisaties en speel je in op de actualiteit.
 • Je werkt nauw samen met de directiesecretaris en je vervangt elkaar bij afwezigheid. Ook werk je goed samen met de adviseur regioburgemeester.

Kortom: als adviseur Driehoek werk je in een betekenisvolle en complexe omgeving. Er zijn talloze verschillende partners betrokken, de actualiteit speelt een belangrijke rol en de omstandigheden veranderen op onvoorspelbare manieren. Geen dag is hetzelfde.

 

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

Voor verschillende partners, intern als extern, ben je aanspreekpunt. Je voert het dagelijkse secretariaat van het Driehoeksoverleg burgemeester / Hoofdofficier van

Justitie / Politie;

 • Voor de overleggen van de Driehoek bereid je de agenda voor en zorg je voor verslaglegging. Daarbij zorg je ervoor dat genomen besluiten en afgesproken acties ook daadwerkelijk worden opgevolgd. Je zet hiertoe indien nodig ook processen in gang;
 • Je volgt de actualiteit en prioritaire (inhoudelijke) thema’s voor de Driehoek, zoals bijvoorbeeld de aanpak van drugs en ondermijning. Je monitort de voortgang en de agendering, eventuele samenhang met andere thema’s (integraliteit) en signaleert eventuele knelpunten;
 • Je bewaakt de kwaliteit van het besluitvormingsproces van de Driehoek en houdt het overzicht;
 • Je neemt de verantwoordelijkheid voor het tot stand komen van eindproducten, zoals annotaties, (raads)brieven;
 • Je neemt deel aan projectgroepen en multidisciplinaire teams, waarbij zowel gemeentelijke als externe partners betrokken zijn;
 • Je legt contacten en onderhoudt deze op stafniveau met het arrondissementsparket, de staf van de eenheidsleiding van politie, Rijksdepartementen en gemeentelijke organisaties.

Daar komt bij dat je flexibel dient om te gaan met jouw beschikbaarheid. Als adviseur Driehoek kun je buiten kantoortijden om worden geappt of gebeld om in een kort tijdsbestek een Driehoeksoverleg te organiseren als de actualiteit daar om vraagt.

 

Dicht bij de Amsterdammers

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

 

De directie Openbare Orde en Veiligheid adviseert het stadsbestuur over alle veiligheidsonderwerpen en ondersteunt de burgemeester in het driehoeksoverleg. Hier werk je midden in de actualiteit en kun je rekenen op veel dynamiek. We hebben een cruciale rol bij grote gebeurtenissen die de openbare orde en veiligheid betreffen. Zo is de directie verantwoordelijk voor het beleid op langere termijn ten aanzien van onder andere de aanpak van drugscriminaliteit en ondermijning, de ‘Top 600’ van jeugdcriminelen, de-radicalisering, maatschappelijke onrust en andere veiligheidsonderwerpen die een directe impact hebben op de leefwereld van de burgers, bezoekers en ondernemers van de stad. Als het je aanspreekt om bij dit soort onderwerpen iets te betekenen voor de stad Amsterdam, dan zit je hier op je plek. Bij de directie werken flexibele, gedreven en deskundige professionals. Als de situatie erom vraagt, zetten we graag een extra stap. Samen werken we aan een veilig en leefbaar Amsterdam.

 

Door de aard van het werk heerst er een sterk teamgevoel en grote loyaliteit naar collega’s. De vertrouwelijke inhoud van het werk, de hoge druk, mediagevoeligheid en het afbreukrisico zorgen voor onderlinge verbondenheid. We vinden het belangrijk dat iedereen binnen de directie zichzelf kan zijn en kan groeien. Je bewust zijn van je eigen gedrag, waardering uitspreken naar elkaar, je veilig voelen én transparant communiceren zijn thema’s die onze aandacht hebben. Net als jouw persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.

 

Afdeling Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden
Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden bestaat uit vijf teams. Een team adviseert de burgemeester bij het inzetten van bevoegdheden. Denk aan cameratoezicht, het sluiten van woningen, een gebiedsverbod of de bestrijding van woonoverlast. Een tweede team houdt zich bezig met horeca en het ontwikkelen van beleid. Een derde bestaat uit strategisch adviseurs die zorgen voor verbinding tussen de burgemeester en de stadsdelen. Dan is er nog een team dat verantwoordelijk is voor handhaving en beleid en een team dat bestaat uit collega’s die de driehoeksoverleggen organiseren. In totaal werken er ongeveer 35 mensen bij Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden.

 

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie Adviseur Driehoek Openbare Orde en Veiligheid zien we ook graag:

 • Wo werk- en denkniveau, verkregen door een afgeronde opleiding of een opleiding in combinatie met ervaring;
 • Ruime ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving (gemeente of een andere overheidsorganisatie) en inzicht in politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Gedegen kennis van regelgeving op het vlak van openbare orde en veiligheid. Kennis van het strafrecht en bestuursrecht strekt tot aanbeveling;
 • Ervaring met besluitvormingsprocessen bij de overheid;
 • Analytisch vermogen: je kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uitsplitsen en logische verbanden leggen tussen de verschillende deelaspecten;
 • Omgevingsbewust: naast vakinhoudelijke - en organisatorische ontwikkelingen ben je goed geïnformeerd over maatschappelijke politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Je weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie;
 • Relatiebeheer: je bouwt binnen en buiten de eigen organisatie relaties op, je onderhoudt ze en zet deze contacten in om een goede voorbereiding van de Driehoek voor elkaar te krijgen;
 • Inventiviteit: je bepaalt de kern van het probleem vanuit totaal verschillende invalshoeken en komt op basis daarvan tot originele oplossingen of ideeën;
 • Plannen: je plant en coördineert activiteiten efficiënt om doelstellingen te behalen binnen een gegeven tijdsbestek, waarbij je gebruik van middelen optimaal benut.

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als Adviseur Driehoek Openbare Orde en Veiligheid kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tussen €  4.447,- en € 6.103,- (schaal 12]) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt;
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam.
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en je hebt nog geen vast contract.
 • het behouden van je huidige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen gemeente Amsterdam en daarbij overplaatsing, indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en een vast contract hebt.


*interne vacatures zijn opengesteld voor gemeentepersoneel en uitzendkrachten die  minimaal 6 maanden achtereenvolgens voor de gemeente Amsterdam werken. Op externe vacatures kan iedereen solliciteren.

 • ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen;
 • een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen;
 • een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs;
 • een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 2 euro per werkdag dat je thuis werkt;
 • flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt;
 • een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
 • een mobiele telefoon;
 • hybride werken: de gemeente Amsterdam is gestart met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten.

Heb je nog vragen?

Over de functie en de sollicitatieprocedure kun je het secretariaat Openbare Orde en Veiligheid benaderen, via secretariaatOOV@amsterdam.nl en/of 020-5522049. Zij zullen ervoor zorgen dat je snel een reactie op jouw vraag ontvangt.

 

Solliciteren naar deze baan

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 8 april 2022 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken;
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail;
 • In verband met de richtlijnen van het RIVM werken onze collega’s zoveel mogelijk thuis. Als je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek, dan plannen we een videogesprek met je in. Wij nemen contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt. Eventueel volgt een tweede gesprek;
 • Een assessment maakt deel uit van de procedure/ Een capaciteitentest maakt deel uit van de procedure;
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure;
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren;
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen.