Zoekwoorden:
Cyber Security, Critical Infrastructure
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
The Hague
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
08/06/2018
Status:
Open
Reageer voor:
22/06/2018
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

ORGANISATIE

 

The Hague Security Delta (HSD) is het nationale veiligheidscluster. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken er samen aan innovatieve veiligheidsoplossingen. Hiervoor delen zij hun kennis en vraagstukken op gebied van cyber security, nationale en stedelijke veiligheid, bescherming van vitale infrastructuur en het forensisch werkveld. De HSD partners hebben als gezamenlijk doel een veiligere wereld, meer bedrijvigheid en meer banen. De HSD Campus, het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag, is het kloppend hart.  
 
Het veiligheidscluster HSD wordt aangejaagd en ondersteund door HSD Office. Als onafhankelijke partij stimuleert en faciliteert de Office kennisdeling en verbindt bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Gezamenlijk worden innovatieprogramma’s opgezet waar partijen vanuit het gehele veiligheidsdomein in mogen participeren. Dit gebeurt via het HSD samenwerkingsmodel: vraaggestuurd, doelgericht en op basis van vertrouwen.  
 
Daarnaast bouwt HSD Office nationale en internationale kennis- en handelsbruggen en biedt de Office HSD partners toegang tot kennis, innovatie, markt, talent en financiering & kapitaal. Dit alles wordt zichtbaar gemaakt voor de community. Door de kracht van HSD worden (inter)nationale talenten, investeerders, congressen en organisaties aangetrokken. HSD verbindt ruim 270 partners, dat aantal groeit en de HSD verdiept zich inhoudelijk. Daarom zijn wij per direct op zoek naar een Innovation Liaison, met focus op Cyber security.

 

FUNCTIE

 

Als innovation liaison ben je de centrale spil tussen de partners van HSD. Jouw aandachtsgebied ligt vooral op partners in vitale sectoren en corporates en op ontwikkelingen in cyber security.

 

Je inventariseert maatschappelijke veiligheidsvraagstukken en neemt rondom deze thema’s in overleg met de partners van HSD initiatieven die ertoe leiden dat er innovatieve oplossingen ontstaan voor deze vraagstukken. Je fungeert dus als neutrale tussen partij die als katalysator tussen de triple helix partners in staat en deze samenbrengt rond veiligheidsuitdagingen. Hierbij dient de innovation liaison dus zonder formele bevoegdheid via inhoudelijke proces regie resultaten tot stand te brengen.

 

Dat betekent dat je goed zicht moet hebben op de belangen en besluitvormingsprocessen van alle partijen; overheid, kennis instellingen en bedrijven. Een evenwichtige aanpak en handelswijze is cruciaal voor het tot stand brengen van de beoogde publiek private samenwerking. De stichting HSD heeft geen eigen winstoogmerk, maar zal ten behoeve van haar activiteiten wel bepaalde programma/projectfinanciering, alsmede partners, aan zich dienen te verbinden. Hieraan kan de innovation liaison een belangrijke bijdrage leveren.

 

De innovation liaison opereert in het speelveld van veiligheid waarbij er een belang is om in de snel veranderende wereld, organisaties te laten innoveren. Onder andere door de inzet van digitale oplossingen, het ‘real time’ benutten van de juiste data en anders samenwerken zowel in de keten, als publiek/privaat en civiel/militair. Dit als antwoord op de verder gaande vervlechting van de fysieke en digitale criminaliteits- en veiligheidsvraagstukken en de invulling van moderne crisisbeheersing. 

 

De kandidaat draait zijn hand niet om voor het schrijven van notities, voor het organiseren van bijeenkomsten en verslagging daarvan te doen, en voor het uitvoeren van partneraccountmanagement. Hij/zij heeft een taak in het agenderen van het thema en het tot stand brengen van consortia ten behoeve van projecten en programma’s op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal/Europees niveau. Daarnaast ook als taak het mede organiseren van eigen HSD-themabijeenkomsten, het bijdragen aan events en congressen en het ontsluiten van kennis en informatie uit de community. Hij/zij zet informatie vanuit de community om in communicatieberichten vanuit HSD. Hij/zij zet relaties en verbindingen om in acties en resultaten. Weet netwerk, inhoud en kennis te ontsluiten en is daarmee spil in zowel de fysieke als digitale community vanuit HSD.

 

WAT ZOEKEN WIJ?

 

Functie-eisen

 

 • WO werk- en denkniveau en 5 - 7 jaar relevante ervaring binnen het vakgebied/thema;
 • Kennis en ervaring op het gebied van (de toepassing van) cyber security is een pre;
 • Heeft project-  en procesmanagement kennis en ervaring, bijvoorbeeld opgedaan via een inhoudelijke consultancy rol;
 • Heeft ervaring in het publieke domein en daarnaast het bedrijfsleven of kennisinstelling;
 • Is een verbindende persoonlijkheid, is creatief en is teamspeler;
 • Heeft verbeeldingskracht, koppelt strategische, conceptuele en inhoudelijke inzichten aan realisatievermogen;
 • Kan draagvlak verkrijgen en organiseren, is invloedrijk en verbindend; Kan verschillende perspectieven en belangen verbinden;
 • Kan effectief schakelen tussen pionieren en borgen, tussen strategie en praktijk, tussen team-spel en individueel perspectief en kan effectief processen en projecten ontwikkelen, sturen, aanjagen, “verkopen/uitdragen”, tot resultaat brengen en kan zich ondergeschikt maken aan het proces en resultaat.

 

Competenties

 

We zoeken een generalist, die met oog voor verschillende partijen en belangen, kan verbinden en resultaten tot stand kan brengen. Energiek en flexibel. Pro-actief en gedreven. Een doener met denk- en verbindingskracht. Die weet van aanpakken en gevoel heeft voor verhoudingen. Een zelfstandig werkend en zelfstartend persoon, die handelt vanuit de kernwaarden van de HSD: Vertrouwen, Verbindend, Ondernemend en Doelgericht.

Verder zijn de volgende competenties van belang:

 • Resultaatgericht
 • Politiek bestuurlijke en organisatiesensitiviteit 
 • Netwerk- en samenwerkingsvaardig, verbindend
 • Overtuigend, uitdrukkingsvaardig
 • Conceptueel flexibel, analysevaardig en innovatief

WAT BIEDEN WIJ

 

Een vanuit inhoud en procesregie rol geweldig uitdagende functie. Binnen de gegeven kaders en targets is er ruimte voor eigen initiatief en invulling. De HSD-campus is een prachtige werkomgeving. Een passende salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

INTERESSE?

 

Is deze rol u op het lijf geschreven? Stuur dan uiterlijk 22 juni 2018 uw CV en motivatie naar Hetty de Ruijt, Office Manager: hetty.deruijt@thehaguesecuritydelta.com.

 

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Mirella Tijhaar, Senior Innovation Liaison: 06 23 15 11 19 / mirella.tijhaar@thehaguesecuritydelta.com