The Hague Security Delta (HSD)

Het Nationaal Security cluster 'The Hague Security Delta' (HSD) is een netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die samenwerken aan innovatieve samenwerkingen en kennisontwikkeling. In dit netwerk worden Security vraagstukken besproken en kennis gedeeld over Cybersecurity, Urban Security, Nationale veiligheid, Forensics en bescherming van de kritische infrastructuur. De HSD-partners hebben een gemeenschappelijk doel: een veiligere wereld, meer bedrijvigheid en meer banen. De kern van het beveiligingscluster is de HSD Campus, het nationale innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag.

Veiligheid is een maatschappelijk vraagstuk met veel uitdagingen in de complexe wereld van vandaag. Kennisdeling en samenwerking zijn cruciaal voor het realiseren van de noodzakelijke en haalbare innovaties op het gebied van veiligheid. Nu en in de toekomst.


Wat zijn de taken van HSD Office?

HSD wordt ondersteund door HSD Office. Als onafhankelijke organisatie versnelt HSD Office de samenwerking in het Nationaal Security cluster, verbindt het bedrijven, overheden en kennisinstellingen en faciliteert het onderling delen van kennis. Meer informatie over de aanpak van HSD's triple-helix samenwerking is te vinden in het rapport 'De waarde van samenwerking - Innovatie in Nederlands Veiligheidsperspectief'. Samen met deze organisaties zet HSD Office innovatieprogramma's op die openstaan voor alle geïnteresseerden. HSD Office zet zowel nationale als internationale kennis- en handelspartnerschappen op. Bovendien biedt HSD Office HSD Partners toegang tot markt, innovatie, kennis, kapitaal en talent. Hiermee verwerft HSD Office samen met HSD Partners talent, investeerders, congressen en buitenlandse organisaties naar Nederland.

 

Het doel van HSD Office is:

  • Een zichtbaar, werkend kenniscluster uit te breiden
  • Actief faciliteren van consortia en bijdragen aan een duidelijke relatie tussen consortia van innovatiebudgetten en financiële instrumenten
  • Een agenda voor een Human Capital Agenda
  • Positionering HSD (inter)nationaal en het aantrekken van talent, investeerders, congressen en organisaties

 

Wilt u contact opnemen met het HSD-kantoor? Klik dan hier.

 

Geschiedenis

Eind 2010 is het HSD-project 'Pieken in de Delta' geïnitieerd door een consortium van TNO, Twynstra Gudde, de Haagse Hogeschool, HCSS, de Kamer van Koophandel Den Haag, het Nederlands Forensisch Instituut en West Holland Foreign Investment Agency. Het doel was om het beveiligingsnetwerk te professionaliseren, de mogelijkheden voor een financieel fonds te onderzoeken rondom thema's als Cybersecurity, Urban Security, Nationale veiligheid, Forensics en bescherming van de kritische infrastructuur. Daarnaast is de gemeente Den Haag een stakeholderdialoog gestart met een aantal grote werkgevers in de beveiliging, waaronder Siemens, Thales, Fox-IT, Trigion en het ministerie van Veiligheid & Justitie. HSD is in maart 2012 officieel van start gegaan als 2-jarig project, met steun van de Gemeente Den Haag en het Ministerie van Economische Zaken. Op 9 juli 2013 is HSD officieel opgericht als stichting. Op 14 februari 2014 hebben minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en burgemeester Van Aartsen (gemeente Den Haag) de HSD Campus officieel geopend.

 

Meer informatie: https://www.thehaguesecuritydelta.com/about

Gesloten Vacatures & Stages van The Hague Security Delta