Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
27/12/2022
Status:
Open
Reageer voor:
17/01/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Bij Team Dreigingsmanagement richten wij ons op een speciale groep personen: de potentieel gewelddadige eenling! Door een combinatie van gedrag en achtergronden vormen zij een (potentieel) risico voor de Nederlandse maatschappij en haar vertegenwoordigers (denk aan leden van het Koninklijk huis en ministers). Het team probeert de risico's die van deze personen uitgaan te reduceren door middel van een persoonsgerichte aanpak. Zie jij het als een uitdaging om binnen dit unieke (multidisciplinaire) team, samen met je collega's en externe lokale (zorg)partners, de persoonsgerichte aanpak op het allerhoogste expertiseniveau vorm te gaan geven? Solliciteer dan op deze functie!

 

Wat ga je doen?

Samen met de andere specialisten binnen Team Dreigingsmanagent (TDM) ben je verantwoordelijk voor het screenen van zorgelijke en/of dreigende communicatie richting (vertegenwoordigers van) het rijksdomein en de uitvoering van het daadwerkelijke dreigingsmanagement op de potentieel gewelddadige eenling (PGE).

De unieke multidisciplinaire aanpak van TDM is naast een strafrechtelijke aanpak tevens gericht op toeleiding naar zorg. Het team probeert de risico's die van de persoon uitgaan te reduceren door middel van een persoonsgerichte aanpak (PGA). Deze persoonsgerichte aanpak is gericht op de risico- en beschermende factoren rondom een PGE.

Als casushouder stel je complexe en unieke plannen van aanpak op voor de uitvoering van de persoonsgerichte aanpak samen met lokale (zorg)partners. Daarnaast adviseer en ondersteun je de lokale politiecollega's als zij hulp vragen bij een casus in het lokale of decentrale domein.

Je werkzaamheden zijn onder andere:

 • screenen en beoordelen van meldingen van zorgelijke/dreigende communicaties of toenaderingen gericht op het rijksdomein;
 • opstellen van een goed onderbouwd plan van aanpak, samen met GGZ-collega's en recherchepsychologen binnen TDM;
 • deelnemen aan de lokale (veiligheidshuis)overleggen en vertalen van het plan van aanpak en interne actiepunten naar mogelijke interventies door lokale (zorg)partners;
 • landelijk opbouwen en onderhouden van netwerken ten behoeve van de persoonsgerichte aanpak;
 • vervullen van de rol van projectlid bij nieuw op te zetten werkwijzen en processen, waarbij je goed onderbouwd kan adviseren over afspraken en oplossingsrichtingen en nieuwe processen kan operationaliseren en helpen implementeren;
 • doorontwikkelen van één van de portefeuilles en subcategorieën binnen PGE, waarbij jij je laat ondersteunen en adviseren door een junior casemanager;
 • vertalen van de landelijke ontwikkelingen naar de werkzaamheden van TDM en (beleidsmatig) bijdragen aan de goede (her)positionering van TDM binnen al deze ontwikkelingen.

Er wordt nauw samengewerkt met collega's van het Team Dreigingsinformatie. Je werkt in principe in dagdiensten. In voorkomende situaties kunnen ook diensten buiten kantooruren worden ingepland. Daarnaast is er sprake van piketinzet en draaien alle casemanagers per toerbeurt een dienst in het frontoffice.

 

Waar ga je werken?

Team Dreigingsmanagement maakt samen met Team Dreigingsinformatie (TDI) deel uit van het Informatie Knooppunt Domein Bewaken & Beveiligen (IK DBB) en valt onder de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) van de Landelijke Eenheid. Het werk van het IK DBB richt zich voornamelijk op het rijksdomein, denk aan het Koninklijk Huis, ministers en diplomaten.

 

Je komt in een uniek multidisciplinair team te werken waar dreigingsmanagement op het allerhoogste expertiseniveau wordt uitgevoerd. De samenstelling van casemanagers, intelligencecollega's, recherchepsychologen en GGZ-specialisten maken dat TDM het enige multidisciplinaire politieteam is binnen de politie. Alle expertise in één team bij elkaar maakt dat je als casemanager goed in staat moet zijn om te schakelen tussen de verschillende specialismen. Veel werkwijzen en processen van TDM zijn wetenschappelijk onderbouwd. TDM probeert voortdurend door te ontwikkelen en nationaal en internationaal op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 'threat assessment' en 'threat management'. Ondanks de verschillende expertises kenmerkt het team zich als een 'platgeslagen en bottom up' organisatie waar iedereen, ongeacht achtergrond of expertiseniveau, een (gelijkwaardig) belangrijk radertje is in het gehele proces van dreigingsmanagement; de inbreng van iedere medewerker wordt als waardevol wordt gezien.

 

Werken bij TDM betekent dat je:

 • elke dag te maken hebt met actualiteiten die veelal het landelijke nieuws halen;
 • werkt in een heimelijke omgeving, zowel nationaal als internationaal;
 • eenheidoverstijgend werkt; je werkt tenslotte bij de Landelijke Eenheid en ondersteunt en adviseert de regionale eenheden;
 • met veel verschillende in- en externe partners samenwerkt (denk aan NCTV, DKDB, KMAR, CTER en RCCB);
 • meestal dagdiensten werkt.

Wie ben jij?

Je bent een enthousiaste, verbindende en gedreven teamplayer die een actieve bijdrage levert aan een positieve werksfeer. Je vindt het leuk om je kennis en vaardigheden over te dragen en staat ook open voor de ideeën en feedback van anderen. Je bent een netwerker die de samenwerking zoekt met collega's van IK DBB, uit de regionale eenheden en samenwerkingspartners. TDM richt zich meer op de 'dreiger' dan op de bedreigde persoon. Je moet daarom de zowel de taal van de partners binnen het domein bewaken & beveiligen kunnen spreken als de taal van de partners in het zorg & veiligheidsdomein. Met je communicatieve vaardigheden overtuig je ook collega's en partners en neem je hen mee in jouw ideeën. Bovendien houd je trends en ontwikkelingen binnen jouw vakgebied nauwlettend in de gaten en ga je discreet om met vertrouwelijke informatie. Je bent iemand die zich graag wil blijven ontwikkelen.

 

De snel veranderende criminaliteit en de manier waarop die moet worden bestreden, maakt de noodzaak tot verandering binnen de Landelijke Eenheid urgent. Dat stellen korpsleiding en leiding van de Landelijke Eenheid in hun reactie op de
gepresenteerde tussenrapportage van de Commissie Schneiders. Werken bij het IK DBB betekent daardoor werken in een veranderende omgeving. We vragen dan ook flexibiliteit en veranderbereidheid van onze (nieuwe) collega’s.

Daarnaast heb je:

 • een hbo-diploma;
 • bij voorkeur kennis van de processen van de verschillende zorg- en veiligheidspartners;
 • een goede beheersing van het Engels in woord en geschrift.

Wat wij bieden

De formele standplaats is Den Haag. Er is ruimte voor 2 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

 

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

 

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.063,- en maximaal € 4.880,- (schaal 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist B.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek BO Plus maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.