Zoekwoorden:
Security, Policy Advise
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
The Hague
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
13/04/2021
Status:
Open
Reageer voor:
25/04/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Den Haag werkt stadsbreed aan het voorkomen van radicalisering, extremisme en terrorisme. De gemeente werkt hiervoor samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere overheidsinstellingen. Het Cluster aanpak Radicalisering en Extremisme Den Haag is verantwoordelijk voor deze aanpak in Den Haag. Het cluster signaleert ontwikkelingen in het veld zoals rechtsextremisme, anti-overheidssentiment, linksextremisme en jihadisme.

 

De focus van het cluster ligt op de preventieve aanpak. Rondom de genoemde thema’s ben jij een belangrijke schakel vanuit de gemeente met interne en externe veiligheidspartners, sociale partners, andere gemeenten en landelijke partners. Je fungeert als spin in het web in formele en informele netwerken in de stad en het netwerk van onze belangrijke ketenpartners zoals politie, justitie en inlichtingendiensten.

 

Bezit jij over minimaal vijf jaar werkervaring in een politiek-bestuurlijke complexe omgeving, ben jij een kei in projectmatig werken en schakel jij makkelijk in de afstemming tussen een Haagse inwoner en de Haagse burgemeester? Dan maken wij heel graag kennis met jou!

 

Deze tijdelijke functie is voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging van nog één jaar.

 

Wat ga je doen?

Binnen het cluster Radicalisering en Extremisme ondersteun jij op beleids-strategisch niveau de coördinator en het management van de Directie Veiligheid op de thema’s binnen het cluster. Op deze onderwerpen adviseer je de burgemeester voor het bestuurlijk overleg met ketenpartners of bij de afdoening van schriftelijke raadsvragen of commissievergaderingen.

 

Je weet welke trends en ontwikkelingen er spelen binnen het veld en maakt een vertaalslag daarvan naar de Haagse situatie. Je bent in staat om deze ontwikkelingen om te zetten naar beleidsadvies. Je hebt kennis van en ervaring met de actuele thema’s en kan inschatten waar iemand zich in het radicaliseringsproces bevindt. Je bouwt aan het netwerk van ketenpartners, denk hierbij aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Ministerie van Justitie en Veiligheid en sociaal domein. Je bouwt de professionele contacten in de stad uit en betrekt nieuwe professionals bij het onderwerp. Je zorgt bij hen voor vergroting van kennis en expertise op radicalisering en het herkennen van signalen van radicalisering.

 

Je geeft richting aan en faciliteert (verander)processen voor een effectieve aanpak op de thema’ s radicalisering en polarisatie en je levert input voor (beleids)kaders voor de ontwikkelingen op de (middel)lange termijn. Maar ook initieer en begeleid je zelfstandig beleidsevaluaties met betrekking tot de thema’s radicalisering en polarisatie.

Je leidt zelfstandig projecten, zorgt voor verbinding en stuurt in projectverband collega’s aan.

 

De  projecten vallen binnen de vier speerpunten van het cluster:

 1. Persoonsgerichte aanpak CTER
 2. Kennis en Kunde
 3. Netwerken
 4. (Maatschappelijke) weerbaarheid

 

Als senior beleidsmedewerker Extremisme fungeer je regelmatig als achtervang van de coördinator. In die hoedanigheid zal je verantwoordelijkheid dragen voor het (mede-)beheren van bestuurlijke stukken en politiek-bestuurlijke advieslijnen, het onderhouden van externe relaties op rijks- en regionaalniveau, zowel bilateraal als in diverse bestuurlijke gremia, en de inhoudelijke aansturing van teamleden op de deelthema’s. 


Wat vragen wij?

Wij zoeken een echte topadviseur, die een verbindende schakel is, een gesprekspartner op niveau en  met uitstekend gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Je hebt ervaring met strategische beleidsadvisering binnen een politiek/bestuurlijke context en je hebt inzicht in politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Daarbij maak je gebruik van je vakinhoudelijke kennis van het radicaliseringsvraagstuk en extremisme. Je bent in staat op alle niveaus, ambtelijk, bestuurlijk en in het externe netwerk, verbindingen te leggen, te coördineren en te sturen op resultaten. Je maakt makkelijk de vertaalslag tussen beleidsadvisering en beleidsuitvoering.

 

 • Je hebt WO werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar ervaring op het vakgebied.
 • Jouw analytisch vermogen is sterk ontwikkeld en je weet je zowel mondeling als schriftelijk goed uit te drukken.
 • Jouw organisatievermogen is uitstekend.
 • Je kan goed schakelen tussen verschillende (culturele) belevingswerelden.
 • Je schrijft uitstekend in verschillende stijlen en voor verschillende doelgroepen

 

Wat bieden wij?

Naast een warm welkom in ons leuke team van 12 collega’s, een inhoudelijk zeer interessante positie, en mooie ontwikkelingsmogelijkheden, bieden wij jou:

 • een salaris van maximaal € 5.872,- bruto per maand op basis van een volledige (36-urige) werkweek (schaal 12);
 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor één jaar (eventueel met een proeftijd) met de mogelijkheid tot verlenging van nog één jaar. Heb je bij de gemeente Den Haag een arbeidsovereenkomst voor onbetaalde tijd of heb je recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in verband met de ketenbepaling, dan is interne detachering mogelijk.
 • een 36-urige werkweek en de ruimte om compensatieverlof op te bouwen.

 

 Ook kun je rekenen op een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket, zoals:

 • uitstekende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;
 • opname in het ABP-pensioenfonds;
 • een maandelijkse bijdrage aan de ziektekostenverzekering;
 • een individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% bovenop jouw salaris wat je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld: extra verlof, salaris of lidmaatschap van de sportschool gevestigd in het stadhuis.

 

Wie zijn wij?

De Bestuursdienst (BSD) ondersteunt het bestuur van de gemeente Den Haag en het GMT. BSD is tevens verantwoordelijk voor concernbrede kaderstelling, planning en control. Directie Veiligheid is onderdeel van BSD en bestaat uit vijf afdelingen: Preventie en Interventie; Veiligheid Stedelijk; Beleid, Bestuur en Evenementen; Veiligheidshuis en RIEC.

In totaal werken er circa 75 mensen. Het onderdeel Veiligheid heeft een sterke hands-on mentaliteit. De cultuur is informeel en resultaatgericht. We functioneren direct onder de burgemeester die vertrouwt op onze inzet en professionaliteit; we streven ernaar deze verwachtingen waar te maken en onze kwaliteit hoog te houden.

 

De directie Veiligheid heeft de volgende taken:

 • Aanpak van High Impact Crimes en veel voorkomende criminaliteit: veelplegers, inbraak, overvallen, straatroof, fietsendiefstal, veilig ondernemen, preventie.
 • Gebiedsgerichte aanpak stadsdelen: overlastgevende- en criminelen jeugdgroepen, alcohol en drugs, cameratoezicht, overlastwet, burgerbetrokkenheid, bewonersinitiatieven, Burgernet.
 • Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit: HEIT (Haags Economisch Interventieteam), RIEC (Regionale Informatie en Expertise Centrum), Bibob, mensenhandel, prostitutie, hennepteelt.
 • Overige taken zijn: inbreng veiligheidshuis, huiselijk geweld, demonstraties, crisisbeheersing, veilig uitgaan, horeca, coffeeshops, evenementen, jaarwisseling, voetbal, discriminatie, polarisatie en radicalisering.