Veilige samenleving 

De veranderende informatiesamenleving zorgt ervoor dat publieke organisaties steeds weer voor nieuwe vraagstukken komen te staan.  Ook op het gebied van veiligheid brengen toenemende digitalisering en beschikbaarheid van informatie en technologie zichtbaar veranderingen met zich mee. Hoe kunnen veiligheidsuitdagingen zoals ondermijning, cybercrime, terrorisme en (maatschappelijke) crises het beste worden aangepakt? En hoe kunnen burgers daarbij het beste worden beschermd? Dit zijn onderwerpen waar wij ons binnen het thema veiligheid op richten. 

 

Onze werkgebieden en expertise 

Organisaties in het veiligheidsdomein zetten in toenemende mate digitale middelen en innovatie in om hun kerntaken uit te voeren, om onderling samen te werken en om taken in de opsporing van criminaliteit en verdediging van nationale belangen vorm te geven. Dit vraagt om wendbare organisaties die in kunnen spelen op zowel de dreigingen als de mogelijkheden die innovatie en digitalisering te bieden hebben. 

Onze adviseurs hebben en brede achtergrond en ruime ervaring op het gebied van veiligheid, technologie en openbaar bestuur. Vanuit onze verschillende expertises leveren wij advies over hoe organisaties veranderingen en (de opschaling van) innovaties effectief kunnen bewerkstelligen, wat de beste samenwerkingsvormen zijn en welke technieken daarbij passen. Ook zijn we thuis in onderwerpen als intelligence, informatiebeveiliging, ondermijning, crisismanagement en mensenrechten en publieke waarden van technologie. 

 

Onze aanpak 

Veiligheidsorganisaties staan voor complexe opgaves die voortdurend in ontwikkeling zijn. Wij helpen opdrachtgevers deze vraagstukken te begrijpen en op te lossen. We doen dit vaak in multidisciplinaire teams door middel van advies, onderzoek, trainingen en interim-opdrachten in de vorm van beleid, verander- en programmamanagement. Daarmee bieden wij opdrachtgevers toekomstbestendige perspectieven en oplossingen. Wij richten ons op het brede spectrum van (strategisch) organisatieadvies tot aan de concrete ondersteuning bij implementatie- en ontwikkeltrajecten en werken zowel nationaal als internationaal. 

 

Onze klanten 

We zijn goed thuis bij de kerndepartementen van Defensie, Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken, alsook bij de verschillende onderdelen van deze departementen. Ook werken wij veel voor lokaal bestuur en uitvoerende organisaties in het publieke stelsel zoals gemeenten, waterschappen, Openbaar Ministerie en RIEC´s.