Keywords:
Cyber, Education Market, ICT
Edu type:
Formal education
Location:
Doetinchem
Education:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Het beroep

Ben je applicatieontwikkelaar? Dan maak je niet alleen applicaties, je zorgt er ook voor dat bestaande programma’s blijven werken en up-to-date zijn. Daarnaast help je de gebruikers van de applicaties door uitleg te geven over het installeren en de werking van het programma. Als mediaontwikkelaar is het je belangrijkste taak om websites te bouwen. Daar komt veel bij kijken. Je luistert goed naar de wensen van de opdrachtgever en adviseert over de beste opzet van de site. Daarna maak je een ontwerp en vervolgens werk je dit ontwerp technisch uit, zodat de website gebouwd kan worden. Als applicatie- en mediaontwikkelaar werk je veel samen met anderen, zoals mediavormgevers, communicatieadviseurs en tekstschrijvers. Daarom is het belangrijk dat je de werkzaamheden goed plant en zorgt voor afstemming, zodat het product voldoet aan de wensen van de opdrachtgever.

 

Niveau 4

 

Leerweg bol

 

Duur 3 jaar

 

Onderwijstijd per jaar

Gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen)

 

Opbouw

Tijdens de opleiding besteed je gemiddeld 70% van je tijd aan theorie en practicum op school. De overige 30% van de studietijd loop je stage bij een bedrijf. Je leert om de wensen van de klant in kaart te brengen en op basis daarvan een bijpassend (functioneel) ontwerp te maken. Daarnaast leer je hoe je de wensen van de klant kunt omzetten naar een technisch ontwerp. Ook word je voorbereid op het bouwen en testen van computerprogramma’s en en andere mediauitingen in verschillende programmeertalen en het begeleiden van gebruikers.

 

Examinering

Om je diploma te halen, moet je aan de volgende eisen voldoen:

  • het portfolio is volgens de norm afgesloten
  • een voldoende voor je examenproject
  • de vakken Nederlands, Engels en rekenen zijn volgens de norm afgesloten
  • een voldoende voor het vak loopbaan en burgerschap

Hoofdleslocatie

Hoofdlocatie J.F. Kennedylaan

 

Sector Techniek & Informatica

 

 

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

 

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2018-2019 €1.155,-).

Onderwijsbenodigdheden en/of extra activiteiten

 

Onderwijsbenodigdheden:
Naast lesgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Voor dit profiel heb je een goede laptop nodig. Deze kost tussen de € 500,- en € 750,-.

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 4 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen: 
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of 3, een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4 of een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk. 

Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

 

Aanvullende toelatingscriteria

Om met deze opleiding te kunnen beginnen, heb je een positief advies van de toelatingscommissie nodig. De commissie beoordeelt tijdens een gesprek of je goed kunt analyseren en beschikt over logisch denkvermogen. Daarnaast wordt van je verwacht dat je je keuze voor deze opleiding goed kunt motiveren.

 

Beperkte toelating

nee

 

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan bij voorkeur vóór 1 maart (maar uiterlijk vóór 1 april) via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze. Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met één van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past

 

Vervolgmogelijkheden hbo

Heb je je diploma voor dit profiel behaald? Dan kun je verder leren in het hbo. Onderstaande opleidingen sluiten goed aan op dit profiel:

  • Business IT & Management
  • Communication and Multimedia Design
  • HBO ICT – Information Engineering
  • Informatiedienstverlening en -management
  • Technische informatica