Keywords:
Cyber, Security, ICT, Management
Edu type:
Formal education
Location:
Rotterdam
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2022
Study Load:
6720 hrs
Duration:
4 years
More information

Description:

Als BIM’er sla je de brug tussen ICT-techniek, organisaties en medewerkers. Bij elke verandering in het bedrijfsproces houd je rekening met deze drie partijen.

 

Je brengt informatiestromen, wensen en eisen in kaart, geeft richting aan de kernfunctionaliteit en gegevensopslag en draagt dit over aan de specialisten die het softwaresysteem bouwen. Je doet dat door vanuit de wensen van de business te denken, niet vanuit de techniek.

 

Soms opereer je als een echte diplomaat, bijvoorbeeld wanneer gebruikers niet tevreden zijn over een softwareprogramma, dan weer ben je actief betrokken bij de prijsopgave van een opdracht. Je bent eerder iemand die overzicht houdt over projecten dan dat je alles weet van de techniek.

 

IT vormt de helft van de opleiding, van database- en systeemontwikkeling tot testen en DevOps. Bedrijfskunde beslaat de andere helft van de studie. Zo weet je hoe organisaties inhoudelijk werken én wat de rol van IT kan zijn in de (keten van) organisatie(s). De BIM’er is een project- of procesmanager met als specialismen bedrijfskunde en ICT en weet hoe dit in de breedste zin toegepast en ingezet kan worden. Affiniteit met economie en organisatie is natuurlijk een dikke pre. Kortom, als BIM’er houd je ervan om overzicht te hebben en oplossingen te bedenken voor allerlei problemen. De BIM’er vindt het prettig dat informatietechnologie een groot deel uitmaakt van het dagelijks leven. Ook ben je sociaal en erg communicatief ingesteld en ben je je hele werkzame leven bezig om een expert in je vakgebied te blijven.

 

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minor geeft een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

 

Minor IT-innovatie voor Defensie

Bij de minor IT-innovatie voor Defensie onderzoek, creëer en experimenteer je met de meest vernieuwende soft- en hardware technologie. Defensie heeft aangetoond een voorloper te zijn op het gebied van grote innovaties, zoals het internet. Het Defensiedomein biedt daarom een uitstekende kans om te experimenteren en te creëren met state-of-the-art technologie en technieken. In de minor staat het werken aan IT-gerelateerde, innovatieve projecten binnen het toepassingsgebied van de (Nederlandse) Defensie centraal. Je gaat in projectgroepen aan de slag met vraagstukken door toegepast onderzoek te verrichten en prototypes (Proof-of-Concept) te realiseren. Je komt tot innovatieve oplossingen, door samen te werken met grote namen uit het bedrijfsleven als Thales en Kenniscentrum Creating 010.