InnovationQuarter is het regionale ontwikkelingsbureau voor de provincie Zuid-Holland. InnovationQuarter financiert innovatieve en snelgroeiende bedrijven, begeleidt buitenlandse bedrijven bij het vestigen van hun bedrijf in West-Holland en organiseert de samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Op deze manier, en in samenwerking met het bedrijfsleven, ondersteunt InnovationQuarter de ontwikkeling van West-Holland tot een van de meest innovatieve regio's van Europa.

 

Buitenlandse investeringen
Wij werven proactief internationale bedrijven aan om onze regionale prioriteitssectoren zoals Safety & Security te versterken. De aanwezigheid van kennis, talent, en gunstige bedrijfslocaties voor bedrijven op het gebied van Cleantech, Life Sciences & Health, Horticulture, Smart Industry en Safety & Security, maken de regio West-Holland tot een ideale landingsplaats voor internationale bedrijven die willen groeien.

 

In nauwe samenwerking met de overzeese netwerken van de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken en met internationale contacten van onze kennisinstellingen en clusterorganisaties, leggen we wereldwijd direct contact met bedrijven die passen bij onze regio.

 

Bedrijfsontwikkeling
Samenwerking biedt kansen voor groei en innovatie en creëert kansen om zich te onderscheiden en zich te onderscheiden. Daarom willen we de juiste mensen bij elkaar brengen om innovatie te versnellen, voor individuele bedrijven, voor onze sterke clusters zoals Safety & Security, en uiteindelijk voor West-Holland. Daarbij hoort ook de vorming van nieuwe clusters die zich richten op sectoroverschrijdende innovaties. Het realiseren van succesvolle samenwerking is de essentie van ons werk.

 

InnovatieKapitaal
Voor succesvolle innovatie is geld nodig. We investeren onder meer in Safety & Security bedrijven die de potentie hebben om onze regionale economie naar een hoger niveau te tillen, wat leidt tot innovatie, sterkere clusters, meer werkgelegenheid en innovaties met een maatschappelijke impact. Hiervoor hebben we €60 miljoen in ons investeringsfonds. En dankzij onze aandeelhouders zal het de komende periode blijven groeien.