Tilburg University draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we vooral door kennis te ontwikkelen en over te dragen en mensen uit verschillende disciplines en organisaties bij elkaar te brengen. Daarom hebben we bedrijven, organisaties, overheden en burgers uitgenodigd om samen met ons nieuwe inzichten en oplossingen te ontwikkelen die waarde creëren voor de samenleving. Deze innovatie creëren we door onderzoek te doen, door te leren en door te begrijpen. Begrijpen van de samenleving.


Onderzoek

Ons onderzoek sluit aan bij bestaande, complexe maatschappelijke vraagstukken. Ze vragen om een integrale aanpak, waarbij verschillende academische disciplines betrokken zijn. Onze disciplines economie, recht, katholieke theologie, sociale en gedragswetenschappen en geesteswetenschappen dragen ieder op hun eigen manier bij aan het begrip van de samenleving.


Organisatie

De hooggekwalificeerde medewerkers van Tilburg University leveren hoge kwaliteit. We stimuleren verbinding en interdisciplinaire samenwerking tussen mensen en teams en bevorderen de kwaliteit van het leiderschap binnen een effectieve organisatie.