Zoekwoorden:
Financial crime, Police, Legal Hacking, Cybercrime, law enforcement
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
23/07/2019
Status:
Open
Reageer voor:
26/08/2019
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

In bijzondere gevallen mag de politie een apparaat hacken om informatie te verkrijgen. Maar wel volgens strenge regels. De Inspectie van Justitie en Veiligheid ziet toe op de toepassing van deze bevoegdheid. Heb jij de hackersmentaliteit en diepgaande technische kennis om te achterhalen hoe de hackers van de politie te werk zijn gegaan?

 

Op 1 maart 2019 is de wet Computercriminaliteit III in werking getreden. Deze wet geeft de politie de bevoegdheid om bij ernstige strafbare feiten en in bijzondere situaties op afstand een computer, smartphone of ander device te hacken en daarin onderzoek te verrichten. Dit is wel aan allerlei wettelijke regels gebonden. Het gaat namelijk om een vergaande bevoegdheid, waarbij de betrouwbaarheid en integriteit van de verkregen gegevens onomstotelijk vast moet staan. Daarom oefent de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) toezicht uit op de toepassing van deze bevoegdheid. Als forensisch digitaal onderzoeker is het jouw taak om technisch te achterhalen en te toetsen of de hackers van de politie informatie op de juiste wijze hebben verkregen. Daarbij laat je zien wat je aan technische kennis in huis hebt en vertaal je de laatste ontwikkelingen op technisch gebied naar innovatieve oplossingen, zoals zelfontwikkelde tools en applicaties, die je helpen bij het verrichten van je onderzoek.

 

Je gaat aan de slag in een team dat nog in opbouw en groeiende is. Samen met een digitaal auditor en een expert cybercrime ben je verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding als de daadwerkelijke uitvoering van het toezicht. Jullie stellen samen een gedegen toezichtplan op, waarbij jij vanuit je expertise aangeeft hoe technische aspecten getoetst worden en welke tijd, capaciteit en middelen hiervoor nodig zijn. Vervolgens achterhaal je, op basis van netwerk- en monitortaps en systeemlogs de ware toedracht van uitgevoerde hacks. Je stelt vast of de inhoud van logfiles overeenkomt met de schriftelijke vastlegging. Tevens ga je na of de door de politie ingezette software en systemen voldoen aan de betrouwbaarheidseisen. Je zorgt voor een adequate dossiervorming en draagt bij aan de samenstelling van een inspectierapport dat door de minister openbaar wordt gemaakt. Je voert een deel van je werkzaamheden uit op locatie bij de politie.

 

Het is aan jou om de laatste ontwikkelingen op technische gebied te vertalen naar oplossingen zoals het bijdragen aan het ontwikkelen van tools en applicaties die ons helpen bij het doen van onderzoek.

Omdat de digitaal toezicht  nog in opbouw is , kunnen we de opzet van de technische inspecties naar gezamenlijk inzicht aanpassen. We vinden het dan ook  belangrijk dat je actief meedenkt over de meest effectieve invulling van deze inspecties. Jouw inbreng draagt bij aan het niveau van de toezichtproducten die de Inspectie JenV produceert op het gebied van cybersecurity en cybercrime. Je krijgt dan ook volop mogelijkheden om te pionieren, met veel aandacht en ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling. Dus houd je wel van een uitdaging en zet je je technische kennis graag in voor een veiliger Nederland? Kom dan ons team bij de Inspectie JenV versterken!

 

 

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo- of wo-opleiding afgerond, bijvoorbeeld in de richting (technische) informatica of forensische ICT.
 • Je hebt goede kennis van forensisch digitaal onderzoek, loganalyse, netwerkanalyse, datamining, besturingssystemen, netwerken en protocollen, cryptografie en monitoring tools.
 • Je hebt kennis van ethical hacking en pentesting.
 • Je bent vaardig in het doorgronden van technische processen.
 • Je kunt de vertaling maken van de juridische elementen naar (digitaal) systeemtoezicht.
 • Je bent vaardig in (forensisch) digitaal rechercheren, forensisch digitale analyse of onderzoek.
 • Je bent vaardig in het omgaan met gerubriceerde informatie.
 • Je beschikt over een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens.
 • Je vormt je een mening op basis van argumenten en afwegingen, waarbij je tot een afgewogen oordeel komt. Je kunt die mening vervolgens overtuigend overbrengen.
 • Je hebt een hoog ethisch verantwoordelijkheidsniveau.
 • Je bent op de hoogte van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren binnen en buiten de organisatie, en benut deze kennis effectief voor je werk en de organisatie.
 • Je werkt op een gestructureerde, planmatige en doelmatige manier bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging van werkzaamheden.
 • Je kunt projectmatig werken en bent een fijne collega om mee samen te werken.
 • Je komt met nieuwe oplossingen en ideeën en vindt het leuk om complexe vraagstukken te benaderen vanuit verschillende en soms onverwachte invalshoeken.

 

 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 – Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36
 • Veiligheidsniveau Een veiligheidsonderzoek op niveau A maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.
  Kijk voor informatie over het (niveau van het) veiligheidsonderzoek op de site van de AIVD. (https://www.aivd.nl/onderwerpen/veiligheidsonderzoeken/voor-de-werknemer)

 

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

 

 

Solliciteren? Klik voor meer informatie op de 'more information-button' bovenaan deze pagina. 

 

 

Bijzonderheden

 • Integriteit van onze nieuwe collega’s is van groot belang. Om die reden maakt een veiligheidsonderzoek A deel uit van het sollicitatieproces. De duur van het onderzoek neemt minimaal acht weken in beslag.
 • Meer informatie over het onderzoek kun je vinden op https://www.aivd.nl/onderwerpen/veiligheidsonderzoeken.