Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Woerden
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
12/01/2024
Status:
Open
Reageer voor:
25/01/2024
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Wil jij bijdragen aan het herkennen, bestrijden en opsporen van terroristische en extremistische dreigingen en wil jij de intelligence organisatie hierin verder ontwikkelen? Dan zoeken wij jou! De Landelijke Eenheid Opsporing en Interventie zoekt een veiligheidsanalist op het thema Contra- Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER).

 

Wat ga je doen?

Als veiligheidsanalist analyseer je dreigingen en risico’s van terrorisme en extremisme in Nederland en ondersteun je hierin de besluitvorming. Je stelt strategische en tactische beelden op van dreigingen en risico’s. Dit doe je op basis van informatie afkomstig uit politiesystemen en van partnerorganisaties, uit bestuurlijke en academische publicaties en open bronnen. Je bent landelijk inzetbaar voor (inter)nationale operationele politieonderzoeken en indien nodig werk je mee in een onderzoek bij een regionale eenheid. Mogelijk word je naar gelang de prioriteit ingezet op specifieke thema’s binnen het CTER-domein.

Je analyseert en duidt trends, fenomenen en ontwikkelingen op het terrein van dreigingen en risico’s en je ontwikkelt scenario’s. Je stelt rapportages op, waaronder de politiebijdrage aan het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland en bijdragen voor Europol. Je draagt bij aan het formuleren van kaders en methoden voor het operationele veld en aan het uitdenken van interventiestrategieën. Je verzorgt presentaties voor (inter)nationale gremia en neemt deel aan landelijke overleggen binnen de politie.

 

Waar ga je werken?

Van Landelijke Eenheid naar eenheden Landelijke Expertise en Operaties en Landelijke Opsporing en Interventies

De Landelijke Eenheid wordt per 1 januari 2024 opgesplitst in twee nieuwe, gelijkwaardige eenheden. Met ieder een eigen rol en identiteit. Gelijktijdig – en nét zo belangrijk - gaan we hard aan de slag met het verbeteren van de werkcultuur en bouwen we samen aan passend leiderschap. Het doel hiervan is een veilige werkomgeving creëren met oog voor de menselijke maat. Met meer zorg voor medewerkers. Andere belangrijke aanbevelingen van de commissie gaan over datagedreven werken en passende bedrijfsvoering. Zodat de landelijke eenheden hun werk slagvaardig kunnen doen.

De Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) werkt samen met alle eenheden en stelt het korps in staat gecoördineerd korpsbreed op te treden, vanuit een nationale en internationale oriëntatie. De LX bouwt een versterkte nationale intelligencevoorziening. Met als belangrijkste doel het vergroten en versterken van de operationele slagkracht van de politie. De LX stelt hoogwaardige, kapitaalintensieve kennis, kunde en materieel ter beschikking aan andere eenheden en waar mogelijk aan andere veiligheidspartners. Daarnaast verricht zij de brede politietaak (handhaving en opsporing) op de hoofdinfrastructuur en in het domein bewaken-beveiligen-beschermen. Dit gebeurt in samenspraak met de regionale eenheden en met inachtneming van de geldende gezagslijnen.

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO), waar deze functie onder valt, gaat op nationaal en internationaal niveau werken aan de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit, terrorisme, buitenlandse inmenging en cybercriminaliteit. Daarnaast zal de eenheid de politie in heel Nederland ondersteunen met speciale interventies (DSI) en heimelijk operaties. De LO doet dit in nauwe samenwerking met de regionale eenheden en partners.

De Dienst Landelijke Intelligence Organisatie (DLIO) fungeert in de operatie als intelligence- en inlichtingendienst. De dienst heeft als hoofdtaak het opwerken van signalen en het creëren van overzicht en inzicht in de (inter)nationale veiligheidssituatie voor de uitvoering van en resultaatgerichte sturing op de operatie.

Je komt vanuit de Afdeling Analyse en Onderzoek (130 fte) te werken binnen het cluster CTER. Daar werken medewerkers van intelligence, expertise en tactiek nauw samen en op één afdeling. Je werkt aan de intelligence kant. Het cluster verkent binnen haar taakveld de ontwikkelingen, fenomenen en dreigingen met als doel misdrijven te voorkomen en verdachten aan te houden en deze te laten vervolgen. Het cluster levert hoogwaardige expertise en kennisproducten en voert, veelal complexe, tactische onderzoeken en rechtshulpverzoeken uit op het gebied van terrorisme en extremisme. Intelligence is het aanspreekpunt voor CTER-gerelateerde zaken binnen het CTER-domein. Intelligence zorgt voor een adequate kennis- en informatie-uitwisseling naar landelijke en regionale Intelligenceorganisaties en naar interne en externe partners zoals de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Europol en Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Het Cluster CTER gaat in z’n geheel deel uitmaken van de nieuwe Landelijke Eenheid Opsporing en Interventie.

Op de afdeling is er oog en aandacht voor het individu. Vanuit dit oogpunt stimuleren we een positieve werkcultuur vanuit gelijkwaardigheid en professionaliteit. We staan voor diversiteit en inclusiviteit, waarbij iedereen zichzelf kan en mag zijn. Jaarlijkse vak-, team- en medewerkerbijeenkomsten dragen bij aan deze cultuur.

 

Wie ben jij?

Jij bent in staat om dreigingen en risico’s van terrorisme en extremisme deskundig en onafhankelijk te analyseren, duiden en beoordelen. Je bent breed inzetbaar als generalist en daarnaast ben je in staat om verdiepende analyses te maken op specifieke thema’s. Je bent je bewust van de politiek-bestuurlijke omgeving waarin je werkt. Je bent proactief en netwerk gericht. Analytisch ben je sterk, je bent ondernemend en je signaleert kansen. De beschrijvende, verklarende en/of voorspellende uitkomsten van je analyses kun je omzetten in concrete adviezen.

Maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen weet je te vertalen naar onderzoek en handelingsperspectief voor de praktijk met oog voor politieke, bestuurlijke en interne verhoudingen. Je spreekt de taal van beleid, uitvoering en onderzoek en presenteert op overtuigende manier je bevindingen en adviezen aan je publiek. Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en je kunt goed projectmatig aansturen en samenwerken in een divers team. Door je ervaring weet jij collega’s te stimuleren, motiveren en coachen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en je kunt helder feedback geven op prestaties en gedrag. Voor collega’s fungeer je als vraagbaak en coach en neemt hierin een proactieve rol. Daarnaast heb je:

 • een hbo-diploma (bachelor);
 • inzicht in de maatschappelijke en juridische context van terrorisme en extremisme;
 • kennis van de ketenpartners en andere instellingen binnen het werkveld;
 • minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met concretiseren van beleid, advisering en analysemethoden en -programma’s;
 • kennis en ervaring met politiek extremisme;
 • een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift.

Wat wij bieden

De standplaats is Woerden. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. 

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.595,- en maximaal € 6.496,- (schaal 12 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist D.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.