Het Instituut voor Financiële Criminaliteit (IFFC) is een onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit (FEC). Het instituut is op 28 mei 2015 in Den Haag van start gegaan. Het bestaat uit kennispartners die op innovatieve wijze oplossingen formuleren voor FEC-vraagstukken met een grote maatschappelijke impact. Het doel is om onderzoek, kennisdeling en (publiek-private) samenwerkingsverbanden te faciliteren. De huidige aanpak van de bestrijding van het FEC is versnipperd en ontbeert voldoende eigen inbreng en sturing. Als kennis- en netwerkorganisatie draagt IFFC bij aan het effectief bestrijden en voorkomen van FEC, met als uiteindelijk doel een veiligere en veerkrachtigere samenleving te creëren.

 

IFFC genereert en verspreidt kennis over financieel-economische criminaliteit en de controle daarop. Het wil een 'FEC-community' realiseren, waarin een netwerk van belanghebbenden op het gebied van FEC-bestrijding (bedrijven, overheid en kennisinstellingen) hun specifieke kennis op innovatieve wijze bundelen. Oplossingen voor complexe FEC-zaken worden multidisciplinair ontwikkeld. Om dit te faciliteren organiseert IFFC onder andere partnerbijeenkomsten, webinars, expertmeetings en het jaarlijkse Fraude Film Festival.