QuTech: Advanced Research Center for Quantum Computing en Quantum Internet.

 

QuTech is een samenwerkingsverband tussen de TU Delft en TNO, en is opgericht in 2014. De missie is het ontwikkelen van schaalbare prototypes voor een kwantumcomputer en een veilig kwantuminternet, gebaseerd op superpositionering en verstrengeling. Om deze ambitieuze doelen te bereiken, brengen we geniale wetenschappers, ingenieurs en industriële partners samen in een inspirerende omgeving. In 2014 heeft QuTech van de Nederlandse overheid de status van Nationaal Pictogram gekregen. Het instituut heeft momenteel meer dan 200 mensen in dienst.

 

Door het volledige scala van kwantumapparaatfabricage tot quantuminformatietheorie te bevorderen, draagt QuTech bij aan de totstandkoming van een nieuw kwantummechanica-veld, gericht op doorbraken op het gebied van kwantumfysica, elektrotechniek en computerwetenschap.

 

QuTech is georganiseerd langs vier focusgebieden: fouttolerante quantumcomputers, quantuminternet, en networked computing, topologische quantumcomputers, en quantumsoftware en -theorie. Daarnaast heeft QuTech een roadmap voor 'shared development', waarbij we streven naar het verhogen van het technische gereedheidsniveau van de bij QuTech ontwikkelde technologie samen met externe partners.

 

QuTech1