Zuid-Holland heeft rond de zogeheten 'kennis-as' verschillende locaties zitten, waar kennisintensieve bedrijven, kenniswerkers, universiteiten en kennisinstellingen of grote bedrijven deel van uit maken. De ontwikkelde kennis en innovatieve toepassingen kunnen worden ingezet in sterke clusters zoals de mainport en de greenports. Contacten tussen instituten en multinationals als Shell, DSM en Unilever bevorderen hiermee de uitwisseling van kennis, mensen en middelen.

 

Om een uitstekende vestigingslocatie te creëren en een hoge levensstandaard te waarborgen, investeert de provincie Zuid-Holland in recreatiegebieden en natuurgebieden voor zowel bewoners als bezoekers. De provincie streeft naar een balans tussen werken, wonen, reizen, geschiedenis, cultuur en vrije tijd, waarbij de kwetsbare groengebieden, de natuur, het water en het typische Zuid-Hollandse landschap actief worden beschermd en de landbouw en economische activiteiten worden ondersteund.