De Nationaal Coördinator Veiligheid en Terrorismebestrijding (NCTV) beschermt Nederland tegen dreigingen die de Nederlandse samenleving kunnen ontwrichten. Samen met de partners binnen de overheid, de onderzoeksgemeenschap en het bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de vitale infrastructuur van Nederland veilig blijft.

 

Sinds de oprichting van het NCTV heeft de rijksoverheid één organisatie die zich bezighoudt met terrorismebestrijding, cyberveiligheid, nationale veiligheid en crisismanagement. Samen met onze partners in de beveiligingssector zet de NCTV zich in om van Nederland een veilige en stabiele plek te maken. De focus ligt hierbij op het voorkomen en minimaliseren van maatschappelijke ontwrichting.